Gå til hovedindhold
Kultur og events

Puljer og tilskud til kultur

Søg om tilskud til kulturelle projekter og aktiviteter.

Indhold

  Hvis du har en god ide til et kultur- eller fritidsarrangement, kan du søge tilskud fra Kultur- og Oplevelsespuljen. Puljen støtter kulturelle arrangementer af forskellige karakter, som afholdes i Horsens Kommune.

  5 ting du skal vide, før du søger

  • Der skal være offentlig adgang til dit arrangement, og det skal være lokalt forankret. 

  • Du kan ikke søge puljen, hvis dit arrangement i forvejen er støttet af andre puljer i Horsens Kommune.

  • Hvis du søger 5.000 kr. eller derover, bliver din ansøgning behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget behandler ansøgninger fire gange årligt - se ansøgningsfrister herunder. Ansøgninger om støtte op til 4.999 kr. bliver løbende behandlet i Kultur og Eventafdelingen. Behandlingstiden er ca. fire uger. 

  • Du kan kun søge puljen via vores elektroniske ansøgningsskema. Du skal logge ind med NemID.

  • Når I har afviklet jeres arrangement, skal I udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema (Du skal logge ind med NemID).

  Få inspiration til, hvordan du udfylder ansøgningen til Kultur- og Oplevelsespuljen (pdf).

  Læs retningslinjerne til, hvordan du søger støtte fra Kultur- og Oplevelsespuljen. Det er en god ide at læse denne, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

  OBS: Vær opmærksom på, at der fra januar 2023 er kommet nye retningslinjer. Det er vigtigt, at du læser disse, inden du søger.

   

  Ansøgningsfrister i 2023 Behandles på udvalgsmøde

  23. januar

  6. marts

  8. maj

  12. juni

  1. august

  4. september

  1. november

  4. december

   

  Søg støtte via vores elektroniske ansøgningsskema.

  Afrapporter efter I har afholdt jeres arrangement via vores elektroniske afrapporteringsskema.

  Har du spørgsmål til Kultur- og Oplevelsespuljen?

  Kontakt Kultur og Eventafdelingen på kultur@horsens.dk eller telefon: 76 29 23 00.

  Fra 2023 er det muligt at søge en helt ny ungekultur-pulje kaldet Ung Skaber-puljen. Puljen er skabt for at støtte de unge og deres idéer til nye kulturprojekter. 

  Ung Skaber er...

  • For dig, der er idérig, har lyst til at skabe nye ungefællesskaber, og har et kunstnerisk, kreativt og kulturelt drive.
  • For dig, der har lyst til at lave arrangementer, et kunstprojekt, en fed ungeaktivitet eller oplevelse.
  • For dig, der brænder for frivilligt drevne kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og arrangementer og projekter, som skabes for og med unge i Horsens Kommune.

  Puljen råder årligt over 150.000 kr., og midlerne uddeles af et bevillingsråd bestående af repræsentanter fra Ungerådet, Platform K´s eventhjælper-kontor, unge fra Kulturstationen samt en sekretær fra Kultur- og Eventafdelingen, Horsens Kommune. 

  Du kan søge Ung Skaber, hvis:

  • Du er mellem 15-30 år
  • Du er bosat i Horsens Kommune
  • Dit budget for hele projektet er under 10.000 kroner
  • Der er min. 14 dage til dit projekt afholdes

  Dit projekt foregår i Horsens Kommune

  Sådan søger du:

  Du sender os en kort beskrivelse af dit arrangement ved at downloade og udfylde skemaet her.

  Bevillingsrådet træder sammen, når der er minimum seks ansøgere, og afholder ellers fire pitch-arrangementer på Platform K i løbet af året. 

  På pitch-arrangementet vil vi gerne høre mere om dit projekt. Her kan du komme ind og fortælle os lidt mere om dit projekt, og vi kan spørge ind. Samme aften får du svar på din ansøgning.

  Puljen støtter som udgangspunkt ikke:

  • Projekter der allerede er afholdt
  • Indkøb af teknisk udstyr
  • Driftsudgifter (eksempelvis løn, husleje, vedligeholdelse og andre adminstrative udgifter)
  • Støttearrangementer hvor overskuddet går til velgørende formål eller til drift af organisation
  • Kommercielle arrangementer (puljen støtter den frivillige kultur)
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter
  • Udlandsrejser og projekter uden for Horsens Kommune
  • Projekter, der allerede har fået støtte af andre kommunale puljer


  Bevillingsrådet forbeholder sig retten til at vurdere om budgettet er rimeligt og tildeler tilskud med forbehold for visse ændringer i projektbudgettet.
   
  Hvad mener vi med et 'pitch'?

  En kort 'salgstale' af dit projekt. Du/I må meget gerne præsentere jeres projekt med inspirationsbilleder.

  Der kan blive spurgt ind til følgende:

  • Hvad er idéen, og hvorfor er det vigtigt?
  • Hvor og hvornår realiseres projektet?
  • Hvordan realiserer i det (kom med eksempler på økonomi og hvem der er med i projektet).


  Og husk: 

  Vi vil meget gerne hjælpe med sparring og rådgivning. Så du er altid velkommen til at ringe til Michala Mellson (Horsens Kommune) på: 51 58 99 89.

  Her finder du et eksempel på, hvordan du kan stille dit budget op.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Du har som borger, forening eller kulturinstitution i Horsens Kommune mulighed for at søge en Kommunal Kulturdag, hvis du har en god idé til et kulturarrangement, som kan afholdes på Horsens Ny Teater.

  Horsens Kommune uddeler hvert år 30 Kommunale Kulturdage til eksterne arrangører, foreninger og kulturinstitutioner.
  For at kunne søge en Kommunal Kulturdag er det et krav, at arrangementet foregår på Horsens Ny Teater, og at der er offentlig adgang (betalt eller gratis - blot ikke for en lukket kreds). 

  Du kan som udgangspunkt kun søge én Kommunal Kulturdag pr. arrangement - dette kan dog fraviges i særlige tilfælde. Du skal være opmærksom på, at du kun kan modtage støtte fra én kommunal pulje til samme arrangement.

  Hvad dækker en Kommunal Kulturdag?

  En Kommunal Kulturdag dækker leje af lokaler på Horsens Ny Teater for en enkelt dag, herunder bl.a. tekniker til afvikling af arrangementet, fast lys/lyd på scenen, mikrofoner, almindelig rengøring mv.

  Øvrige udgifter til ekstra teknisk assistance, leje af ekstra udstyr, ekstra rengøring, stoleopstilling, catering, vagter, stage hands mv. er ikke en del af Kommunal Kulturdag. Yderligere specifikationer og afgrænsninger er specificeret i kontrakten fra Horsens Ny Teater.

  Du kan bl.a. søge om støtte til kulturarrangementer inden for følgende områder:

  • Børne- og ungekultur
  • Teater
  • Musik
  • Litteratur og foredrag
  • Dans og bevægelse
  • Tværkulturelle aktiviteter
  • Andre kulturelle aktiviteter.

   Som udgangspunkt støtter Kommunale Kulturdage ikke:

  • Arrangementer, der er afviklet, når vi modtager ansøgningen.
  • Arrangementer, der er afviklet inden administrationens behandling.
  • Arrangementer, der har til formål at generere overskud til f.eks. velgørende formål eller foreningsformål.
  • Arrangementer, der primært har et politisk, religiøs eller kommerciel formål.
  • Arrangementer, der har modtaget støtte fra andre puljer i Horsens Kommune.

  Sådan søger du:

  Din ansøgning til Kommunale Kulturdage skal indsendes via et digitalt ansøgningsskema, som du finder via dette link (du skal logge ind med MitID).

  Ud over kontaktoplysninger og en beskrivelse af selve arrangementet er det en god idé at have styr på følgende ting, inden du udfylder ansøgningsskemaet:

  • Arrangør og foreningsoplysninger, herunder CVR nummer.
  • Beskrivelse af arrangementet, herunder formål, deltagerantal mv.
  • Evt. bilag.

  Det er en god idé at kontakte Horsens Ny Teater for at:

  • Forhåndsreservere arrangementsdatoen, inden ansøgning sendes til Kultur- og Eventafdelingen
  • Få oplysning om ekstraordinære udgifter til lys, lyd, vagtmandskab mv., der er Horsens Kommune uvedkommende i forbindelse med tildeling af en Kommunal Kulturdag.

  Ansøgningsfrister og behandlingstid:

  Ansøgninger behandles løbende af administrationen. Der kan dog kun søges for ét år ad gangen. Behandlingstiden er ca. fire uger.
  Du skal være opmærksom på, at ansøgninger kan blive offentliggjort på www.horsens.dk i forbindelse med behandlingen - dog uden personlige oplysninger.

  Markedsføring:

  Du er forpligtet til at nævne Horsens Kommune i markedsføringen (annoncer, sociale medier, web, pressemeddelelser mv.), når du har modtaget en Kommunal Kulturdag.

  Horsens Kommunes-logo kan hentes på www.horsens.dk under grafiske guidelines og medsendes også sammen med bevillingsbrevet.

  Vil du vide mere?

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7629 2300 eller på kultur@horsens.dk  

  Horsens Kommune har afsat en pulje på 400.000 kr. pr. år, som støtter samarbejdsprojekter mellem skoler, SFO´er og kulturskoler i Horsens Kommune.

  6 ting, du skal vide, før du søger:

  • Der skal være etableret kontakt mellem skole/SFO og kulturskole, før du kan søge puljen
  • Puljen prioriterer forskelligartede undervisningsforløb, projekter og aktiviteter, der fremmer elevers trivsel gennem kunst og kultur samt forløb med tilknytning til Kulturstationen
  • I skal stræbe efter, at forløb er længerevarende (eksempelvis 4-6 uger) for at få den størst mulige effekt for både skole/SFO og kulturskole.
  • Hvis du søger 5.000 kr. eller derover, bliver din ansøgning behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget behandler ansøgninger løbende på udvalgsmøder (én pr. måned). Ansøgninger om støtte op til 4.999 kr. bliver løbende behandlet af Kultur og Medborgerskab. Behandlingstiden her er ca. fire uger.
  • Du kan kun søge puljen ved at udfylde og underskrive samarbejdsaftalen her.  Derefter udfyldes ansøgningsskemaet her.
  • Når projektet er afholdt, skal du udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema her (Du skal logge ind med NemID).

  Der gives som udgangspunkt støtte:

  • Op til 25.000 kr. ved enstrengede samarbejdsprojekter mellem én skole/SFO og én kulturskole.
  • Op til 75.000 kr. ved flerstrengede samarbejdsprojekter med mere end én skole/SFO og/eller kulturskole.

  Støtten kan for eksempel bruges som tilskud til lønninger af Kulturskolernes instruktører, deres udstyr og materialer.

  Desuden kan der søges om tilskud til transport af elever til og fra Kulturstationen, i forbindelse med deres projekter og arrangementer (I dette tilfælde søges på mail: pejes@horsens.dk)

  Støtte fra puljen forudsætter at skolerne/SFO´erne medfinansierer projekterne.

  Læs retningslinjerne til, hvordan du søger støtte fra Åben Kulturskole-puljen her (pdf). Det er en god idé at læse denne, inden du udfylder ansøgningsskemaet og samarbejdsaftalen.

  Sådan søger I:
  Puljen søges ved at skole/SFO og kulturskole i fællesskab udfylder ansøgningsskemaet og samarbejdsaftalen.

  Udbetaling:
  Tilskuddet bliver som udgangspunkt udbetalt til ansøger, når forløbet er afholdt og ansøger har indsendt det elektroniske afrapporteringsskema.

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte projektleder for puljen Peter Jessen,  på mail: pejes@horsens.dk 

  Har du en god idé til et arrangement eller andre initiativer, som kan give nye tilflyttere en varm velkomst i lokalområdet? Så har du nu muligheden for at søge op til 5.000 kr. i tilskud fra velkomstpuljen til nye tilflyttere.

  Horsens Kommunes bosætningsstrategi

  I Horsens Kommune har vi en bosætningsstrategi, som skal sikre, at Horsens Kommune også i fremtiden er én af landets mest attraktive kommuner at flytte til og leve i. Som en del af denne strategi har byrådet afsat en pulje på 100.000 kr. årligt, som du kan søge til lokale initiativer, der byder tilflyttere velkommen til Horsens Kommune.

  Hvem kan søge og til hvad?

  Puljen kan søges af lokalråd, foreninger og andre lokale aktører, der ønsker at lave aktiviteter, materialer og lignende, som har særligt fokus på den gode velkomst og det lokale netværk. Det kan f.eks. være til:

  • Velkomstarrangementer
  • Rundvisninger
  • Gåture
  • Velkomstmateriale m.m.

  Jeres arrangement skal foregå i Horsens Kommune, det skal være lokalt forankret, og der skal være offentlig adgang (betalt eller gratis – det må blot ikke være for en lukket kreds).

  Som hovedregel stiller vi ekstraordinære krav til institutioner, der allerede får offentligt driftstilskud.

  I kan ikke søge puljen, hvis jeres arrangement i forvejen er støttet af andre puljer i Horsens Kommune.

  Der kan maksimalt ansøges om 5.000 kr. fra Velkomstpuljen. I helt særlige tilfælde kan Kultur- og Fritidsudvalget behandle større ansøgninger.

  Sådan søger I

  I kan ansøge puljen via vores elektroniske ansøgningssystem. (Du skal logge ind med NemID eller MitID.)

  En ansøgning skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af projektet
  • Tidspunkt for afvikling af aktiviteten
  • Budget, herunder hvad de søgte midler skal bruges til

  Ansøgningsfrister

  Ansøgninger til puljen behandles administrativt, og I kan søge puljen løbende. I kan forvente, at der går cirka fire uger, før I får svar. Større ansøgninger, der behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, har en længere behandlingstid.

  Har I nogen spørgsmål til puljen, er I meget velkomne til at kontakte Sofie Højen Spejlborg på shsp@horsens.dk eller 23 84 05 62.

  Afrapportering

  Efter afholdelse af arrangementet skal I udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema (du skal logge ind med NemID). 

  Horsens Kommunes PR-pulje understøtter arrangementer, der sikrer, at Horsens Kommune markerer sig som kultur- og oplevelsesby med fokus på store events inden for kultur og idræt. Det sker ved at give tilskud til kulturarrangementer og idrætsbegivenheder, som giver national og regional markedsføring og opmærksomhed - og dermed er med til at sikre fastholdelse af Horsens' image som oplevelses-, idræts- og kulturby/kommune.

  Dermed understøtter PR-puljen også arbejdet med at fastholde og udvikle Horsens Kommunes image som bosætningskommune, uddannelseskommune og erhvervskommune. 

  Hvem kan søge?

  Arrangører af aktiviteter og arrangementer inden for kultur og idræt, som giver national og regional markedsføring og opmærksomhed, kan søge tilskud i PR-puljen.

  Der kan være tale om støtte til følgende typer af events og begivenheder:

  • Store koncerter og kultur- og idrætsevents med stor brandingværdi for byen/kommunen.
  • Tv-shows og -produktioner inden for kultur og idræt på landsdækkende kanaler.
  • Støtte til kultur- og idrætsbegivenheder, som skaber aktivitet i byen – herunder overnatninger og omsætning på hoteller, restauranter og cafeer.
  • Tiltrække nationale og internationale mesterskaber inden for idrætsgrene, hvor Horsens kan stille faciliteter til rådighed.
  • Events og arrangementer, som understøtter visionen om Horsens som erhvervs- og uddannelses-by.
  • Events og arrangementer, som understøtter børn- og ungekultur.

  Hvordan ansøger man?

  Ansøgning om støtte fra PR-puljen sendes til Horsens Kommunes PR-gruppe, som mødes den første onsdag i hver måned og behandler indkomne ansøgninger.

  Ansøgning med beskrivelse af og budget for arrangement/event/begivenhed sendes til sekretær i PR-gruppen, Mette Munk, via mail mm@horsens.dk eller til formand for PR-gruppen, Lars Bjørn Petersen, via mail lbpe@horsens.dk

  Brædstrup Kultursamvirke fordeler midler modtaget af Horsens Kommune til kulturelle formål afholdt i Brædstrup by. Læs mere på www.braedstrup-kultursamvirke.dk 

  Retningslinjer for at afholde udendørsarrangementer (pdf)

  Se lignende sider