Gå til hovedindhold
Søg støtte

Unge-puljer

Som ung i Horsens kan du søge om støtte til dit kultur- eller studielivsprojekt. Læs mere om vores to unge-puljer her på siden.

 • Læs op

Indhold

  Har du lyst til at skabe nye fællesskaber for unge? Har du et kunstnerisk, kreativt og kulturelt drive?

  Ung Skaber puljen er for dig, der har lyst til at lave et arrangement, et kunstprojekt, en fed ungeaktivitet eller en oplevelse for og med unge i Horsens Kommune. Det kan være, at du har en god idé til en festival, en kunstudstilling, graffiti, en brætspilsaften eller noget helt femte? 

  Vi har 150.000 kr. årligt, og du kan søge op til 10.000 kr. 

  Hvem kan søge

  • Du skal være mellem 15-30 år 
  • Du bor i Horsens Kommune 
  • Dit budget for hele projektet er under 10.000 kroner 
  • Der er min. 14 dage til dit projekt afholdes 
  • Dit projekt foregår i Horsens Kommune. 

  Sådan søger du 

  Du sender os en kort beskrivelse af dit arrangement ved at downloade og udfylde skemaet.

  Her finder du et eksempel på, hvordan du kan stille dit budget op.

  Ansøgningsfrister 

  Puljen kan søges løbende, men vi afholder fire pitch-arrangementer på Platform K i løbet af året. Til pitch-arrangementet vil vi gerne høre mere om dit projekt. Forbered gerne en salgstale og tag gerne inspirationsbilleder med. 

  Der kan blive spurgt ind til følgende: 

  • Hvad er idéen, og hvorfor er det vigtigt? 
  • Hvor og hvornår realiseres projektet? 
  • Hvordan realiserer I det (kom med eksempler på økonomi, og hvem der er med i projektet). 

  Du får svar på din ansøgning samme aften. 

  Retningslinjer 

  Puljen støtter desværre ikke alt. Hvis du søger støtte til et eller flere af nedenstående punkter, bør du gentænke dit projekt eller søge midler et andet sted.  

  • Projekter, der allerede er afholdt 
  • Indkøb af teknisk udstyr 
  • Driftsudgifter (eksempelvis løn, husleje, vedligeholdelse og andre administrative udgifter) 
  • Støttearrangementer hvor overskuddet går til velgørende formål eller til drift af organisation 
  • Kommercielle arrangementer (puljen støtter den frivillige kultur) 
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter 
  • Udlandsrejser og projekter uden for Horsens Kommune 
  • Projekter, der allerede har fået støtte af andre kommunale puljer. 

  Har du spørgsmål? 

  Vi vil meget gerne hjælpe med sparring og rådgivning. Du er altid velkommen til at ringe til Michala Mellson på: 51 58 99 89. 

  Det skal være fedt at være studerende i Horsens, Hedensted og Odder. 

  Derfor har vi skabt studielivspuljen, som sigter efter at gøre studielivet i de tre kommuner endnu bedre.Med en samlet pulje på 500.000 kroner støtter puljen initiativer, som gør noget godt for enten det sociale eller faglige på dit studie.

  Måske du ved, hvordan I kan styrke sammenholdet på tværs af uddannelser? Gøre det sjovere at troppe op klokken tidligt mandag morgen? Eller få proppet nye faglige udfordringer ind i skemaet? 

  Hvem kan søge? 

  For at få del i pengene skal: 

  • idéen komme mere end én uddannelsesinstitution til gode. I kan fx slå jer sammen på tværs af folkeskole, ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse om et initiativ. I kan også gå sammen på tværs af kommunegrænser og søsætte en aktivitet, som kan leve i både Horsens, Hedensted og Odder. 
  • idéen gøre noget godt for uddannelsesmiljøet. Det kan være aktiviteter, der gi’r hverdagen et sjovt, tværfagligt twist, styrker det sociale eller noget tredje – så længe, det gør det sjovere at være en del af en uddannelse i Horsens, Hedensted eller Odder. 

  Du kan søge op til 150.000 kroner pr. aktivitet, og der skal minimum søges om 20.000 kroner. Puljen er på i alt 500.000 kroner årligt. 


  Sådan søger I 

  Du – eller I – søger puljen ved at udfylde ansøgningsskemaet. (du skal logge ind med NemID). 

  Ansøgningsfrister 

  Puljen kan søges løbende. 

  Retningslinjer 

  En forudsætning for at få tildelt midler er, at mindst to parter står bag aktiviteten, fx to uddannelsesinstitutioner (kan være folkeskole, ungdomsuddannelse og/eller videregående uddannelse)

  Principper for Studielivspuljen

  • Midlerne skal bruges til at understøtte fortællingen om hele Horsens-, Hedensted- og Odder-området som et spændende uddannelsesområde at være ung og elev/studerende i 

  • Midlerne skal bruges til gavn for alle unge, elever og studerende i udskoling, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Horsens, Hedensted og Odder kommuner 

  • Midlerne skal bruges til at finansiere eller efter konkret aftale medfinansiere konkrete initiativer, der kan understøtte visionen i forhold til det tværkommunale samarbejde på uddannelsesområdet i de tre kommuner. 

  • Studielivspuljen støtter ikke arrangementer, der har til formål at generere overskud, herunder velgørenheds- og støttearrangementer.

  Afrapportering

  Efter afholdelse af arrangementet skal I udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema (du skal logge ind med NemID). 

  Har du spørgsmål? 

  Har du brug for sparring inden du søger puljen, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Eventafdelingen på kultur@horsens.dk eller på 7629 2300.