Gå til hovedindhold
Foreninger og tilladelser

Opstart af forening

Læs om hvad du skal gøre, hvis du skal starte en ny forening. Læs også om MitID (medarbejdersignatur) til din forening.

 • Læs op

Indhold

  Når du som ny forening skal lave vedtægter, kan du få hjælp i Fritidsafdelingen. Du kan også få vejledning i de praktiske opgaver, din forening i øvrigt står overfor.

  Det er ikke et krav, at alle nye foreninger skal godkendes af kommunen. Det skal kun foreninger med et folkeoplysende sigte, der laver aktiviteter til børn og unge under 25 år, og som samtidig enten ønsker at låne et kommunalt lokale eller søge tilskud til deres aktiviteter for børn og unge.

  Når vi skal vurdere, om din forening kan godkendes som folkeoplysende forening, skal vi bruge:

  Foreningens CVR-nummer.

  Foreningens vedtægter, indeholdende:

  • Foreningens formål
  • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor
  • Foreningens hjemsted
  • Betingelser for medlemskab
  • Tegningsret
  • Vedtægtsændringer
  • Anvendelse af overskud ved ophør

  Antal aktive, betalende medlemmer i foreningen, hhv. over og under 25 år.

  En aktivitetsplan for foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Bestyrelsesliste med navne, adresser, mail og telefonnummer.

  Angivelse af primær kontaktperson.

  Oplysninger om foreningen forventer at søge aktivitetsstøtte, låne kommunale lokaler eller søge lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. 

  Ovenstående skal du sende til fritid@horsens.dk

  Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om CVR nummer, Digital Post m.m.

  Hvis din forening har et CVR-nummer, skal I have en digital postkasse. Hvis I får tilskud, skal I også have en NemKonto.

  Vi har oplevet, at specielt MitID til foreningen kan være svær at styre, da det ikke er kassererens personlige NemID, der skal bruges. Kassereren, eller hvem der nu har adgang på vegne af foreningen, skal have en medarbejdersignatur tilknyttet foreningens CVR-nummer. 

  Din forening kan have flere medarbejdersignaturer. De første tre er gratis. I skal have en administrator af medarbejdersignaturerne, det er fx den første kasserer eller formand, der oprettede en medarbejdersignatur. Hvis I skifter ud i bestyrelsen, så administratoren ikke længere er aktiv, skal I huske at oprette en ny medarbejdersignatur og overføre rettighederne til den nye administrator, mens I stadig har kontakt til den gamle administrator. 

  Vi udsteder ikke medarbejdersignaturer, og kan ikke hjælpe jer med at oprette eller ændre i medarbejdersignaturerne, men der er god hjælp at hente på disse sider:

  Nets vejledninger om oprettelse af medarbejdersignatur og ændring af administrator (support kan koste 250 kr.)

  Hjælp til bestilling af NemID medarbejdersignatur (når foreningen allerede har en administrator)

  Ny administrator, hvis man ikke længere har kontakt til den tidligere administrator (bemærk, at foreningens adresse skal være opdateret på foreningens CVR-nummer først - se andet link)

  Foreningens digitale postkasse (husk at opsætte mail og mobilnummer så du får besked, når der kommer ny post)

  Opdatering og ændring af adresse m.m. i registreringen af foreningens CVR-nummer (skal opdateres mindst hvert 3. år)

  Oprette og ændre NemKonto, den konto Horsens Kommune udbetaler tilskud til (I kan også få hjælp i foreningens bank)