Gå til hovedindhold
Foreninger og tilladelser

Idrætsprisen

Her kan du indstille kandidater til Idrætsprisen 2024.

 • Læs op

Indhold

  Foto i toppen: Søren E. Alwan, Horsens Folkeblad

  Horsens Kommune hædrer de idrætsudøvere, som har opnået bemærkelsesværdige resultater inden for deres sportsgren i 2023. Præstationerne bliver hædret ved et arrangement i Forum Horsens, hvor borgmesteren overrækker Horsens Kommunes Idrætspris. Prisen er i år et kunstværk fremstillet af en ung lokal kunstner fra Visuelt Gymnasium på Billedskolen.

  Udover Horsens Kommunes Idrætspris, kan der også indstilles personer, grupper og foreninger til fire individuelle idrætspriser:

  • Årets Talent

  • Årets Bevæg dig for livet-forening

  • Årets Ildsjæl

  • Årets Sportsnavn

  Arrangementet finder sted tirsdag den 6. februar 2024 kl. 17.30 i Forum Horsens. 

  Deadline for indstillinger er søndag den 14. januar 2024.

  Idrætsprisen

  Idrætsprisen gives til følgende præstationer:

  • Jyske og danske mestre godkendt af DIF

  • Jyske og/eller landsmestre inden for DGI

  • Danske rekorder godkendt af DIF

  • Officielle nordiske mesterskaber

  • Officielle europæiske mesterskaber - 1., 2. og 3. pladser

  • Officielle verdensmesterskaber - 1., 2. og 3. pladser

  • Officielle olympiske mesterskaber - 1., 2. og 3. pladser

  • Uofficielle olympiske-, verdens- eller europæiske mesterskaber

  • Landsmesterskaber inden for KFUM og KFUK for så vidt angår børn under 18 år

  • Jyske og danske mestre i sportsdans

  • Andre præstationer, der ikke er omfattet af ovenstående punkter, når ganske særlige begrundelser er til stede, og hvis idrætsgrenen er anerkendt af DIF og DGI.

  For at modtage Idrætsprisen skal idrætsudøveren være medlem af en organiseret idrætsforening i Horsens Kommune.

  Der kan i særlige tilfælde, fx. hvis der inden for Horsens Kommune ingen foreninger er af den aktuelle art eller på et relevant niveau, overrækkes idrætspris til en idrætsudøver, der på præstationstidspunktet havde bopæl i Horsens Kommune, selv om vedkommendes forening ikke er hjemmehørende i Horsens Kommune.

  Hvis en idrætsudøver har opnået mere end et mesterskab, vil den pågældende alene blive hædret for det højst rangerende mesterskab.


  Vi sender en gang om året mail ud til alle idrætsklubber/foreninger med link til at indstille idrætsudøvere, der har opnået særlige resultater.

  Du kan også indstille her:

   

  Deadline for indstillinger er søndag den 14. januar 2024.

  Du skal logge på med dit private NemID, og du vil efterfølgende modtage en kvittering i din egen e-Boks.

  Når du har modtaget din kvittering opfordrer vi til, at du giver besked til de indstillede udøvere og trænere.

  I indstillingen skal du oplyse e-mailadresse på alle (både udøvere, trænere og evt. holdledere). Hvis en juniordeltager ikke har en e-mailadresse, må du skrive forældrenes e-mailadresse. E-mailadressen er vigtig, da invitationen bliver sendt dertil cirka 14 dage før arrangementet.

  Hvis du ikke modtager bekræftelse inden for få dage, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Fritidsafdelingen på fritid@horsens.dk eller ringe til Helle Fisker på 76 29 23 05.

  Formål

  Bevæg dig for livet-indsatsen har til formål at få flere i bevægelse og flere aktive i foreningslivet. Derfor gives prisen som Årets Bevæg dig for livet-forening til en folkeoplysende forening eller aftenskole, som har arbejdet målrettet med et eller flere nye tiltag eller aktiviteter, der har til formål at inkludere nye eller fastholde eksisterende medlemmer i foreningen/aftenskolen.

  Kriterier

  Kriterier for tildeling af prisen kan omfatte:

  • Aktivitetstilbud for nye målgrupper.
  • Indsats for at fastholde eksisterende medlemmer.
  • Tiltag med fokus på inklusion af nye medlemmer i foreningen, fx ”Den gode velkomst”.
  • Nytænkende rekrutteringstiltag eller –kampagner, der er med til at skabe opmærksomhed omkring foreningen/aftenskolen.

  Indstillingen skal indeholde:

  • Den indstilledes forening/aftenskoles navn .
  • Begrundelse for hvorfor indstillede skal modtage Bevæg dig for livet-prisen (max 2400 tegn).
  • Kontaktoplysninger på indstiller.
  • Medsend meget gerne fotos fra forening/aftenskole til brug på diverse medier – gerne via aktiviteter fra foreningen eller lignende. 

  Jury/pris

  Nominerede og prisvinderen udpeges af den administrative styregruppe for Bevæg dig for livet-indsatsen i Horsens Kommune blandt de indstillede til prisen.
  Prisen er på 3.000 kr. og overrækkes ved Horsens Kommunes årlige uddeling af Idrætsprisen.

  Indstilling

  • Prisen gives på baggrund af et indstillingsskema, som vil være tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. 
  • Indstillinger kan indsendes frem til 14. januar 2024.
  • Indstillinger gennemgås herefter af Fritidsafdelingen med henblik på om den indstillede er berettiget til indstilling ud fra prisens retningslinjer.
  • Alle indstillinger præsenteres for ovenstående jury med forslag til hvilke tre indstillinger, der udpeges som nominerede. Herefter udvælger juryen tre nominerede og heriblandt vinderen.
  • Horsens Kommune adviserer foreningerne vedr. indstillede kandidater, inden den aktuelle prisuddeling. 

  Formål

  Ildsjæle er kendetegnede ved med begejstring og ihærdighed at arbejde for en hjertesag, og på det folkeoplysende område er ildsjæle vigtige for foreningers og aftenskolers hverdag.

  Folkeoplysningsrådet i Horsens Kommune ønsker at påskønne de mange ildsjæles utrættelige arbejde ved at hædre Årets Ildsjæl i Horsens Kommune. 

  Kriterier:

  Prisen som Årets Ildsjæl i Horsens Kommunes gives til en person som på forenings- eller aftenskoleområdet via begejstring og ihærdighed har udvist en særlig indsats på det folkeoplysende område. 

  Kriterier for tildeling af prisen kan omfatte:

  • En særlig indsats for at igangsætte nye aktiviteter 
  • En særlig indsats for at igangsætte yderligere aktivitet i en klub/forening eller aftenskole.
  • Et særligt fokus på at igangsætte aktiviteter for udsatte grupper
  • Et særligt fokus på at igangsætte aktiviteter for børn og unge 

  Den nominerede kandidat skal være tilknyttet en klub/forening/aftenskole der er godkendt som folkeoplysende forening og er beliggende i Horsens Kommune.

  Indstillingen skal indeholde:

  • Navn og forening/aftenskole på den indstillede
  • Begrundelse for hvorfor indstillede skal modtage prisen som Årets Ildsjæl (max 2400 tegn).
  • Kontaktoplysninger på indstiller
  • Medsend meget gerne fotos af den nominerede kandidat til brug på diverse medier – gerne i sportsligt regi, i foreningstøj eller lignende. 

   

  Jury/Pris:

  Prisvinderen udpeges af Folkeoplysningsrådet i Horsens Kommune blandt de indstillede til prisen.
  Prisen er på 3.000 kr. og overrækkes ved Horsens Kommunes årlige uddeling af Idrætsprisen.

  Indstilling:

  • Prisen gives på baggrund af et indstillingsskema, som vil være tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. 
  • Indstillinger kan indsendes frem til 14. januar 2024.
  • Indstillinger gennemgås herefter af Fritidsafdelingen med henblik på om den indstillede er berettiget til indstilling ud fra prisens retningslinjer.
  • Alle indstillinger præsenteres for ovenstående jury med forslag til hvilke tre indstillinger, der udpeges som nominerede. Herefter udvælger juryen tre nominerede og heriblandt vinderen.
  • Horsens Kommune adviserer foreningerne vedr. indstillede kandidater, inden den aktuelle prisuddeling.  

  Formål:

  Unge idrætstalenter er kendetegnede ved at arbejde hårdt for at nå deres mål. Et idrætstalent udviser stor dedikation for at træne og udvikle sig både indenfor sin sport, men også personligt.

  Prisen som Årets Talent i Horsens Kommune gives for at anerkende og synliggøre de unge idrætstalenter i kommunen, som viser en særlig evne og talent i sportens verden. 

   

  Kriterier:

  Prisen som Årets Talent i Horsens Kommunes gives til en ung idrætsudøver mellem 15 og 21 år, eller en udøver som er repræsenteret i den ældste ungdomsrække i sin idrætsgren, som har udvist en ekstraordinær indsats, et stort potentiale og en stærk udvikling indenfor sin sport. 

  Kriterier for tildeling af prisen kan omfatte:
  • en stærk personlig og sportslig udvikling
  • en rollemodel der inspirerer andre unge idrætsudøvere omkring sig
  • en positiv og værdig repræsentant for sin klub/forening ved kampe, mesterskaber mv. såvel internt som eksternt i kommunen 
  • en stærk udvikling i de sportslige resultater enten individuelt eller som en del af et hold

  Juryen ønsker ovenstående beskrevet i indstillinger til Årets Talent.

  Den nominerede kandidat skal være medlem af en klub/forening der er godkendt som folkeoplysende forening og er beliggende i Horsens Kommune.

  Indstillingen skal indeholde:

  - Navn og forening på den indstillede 
  - Begrundelse for hvorfor indstillede skal modtage prisen som Årets Talent (max 2400 tegn).
  - Kontaktoplysninger på indstiller
  - Medsend meget gerne fotos af den nominerede kandidat til brug på diverse medier – gerne i sportsligt regi, i foreningstøj eller lignende. 

   

  Jury/Pris:

  Prisvinderen udpeges af Horsens Kommunes Eliteidrætsråd blandt de indstillede til prisen.

  Prisen er på 3.000,-.

  Prisen overrækkes ved Horsens Kommunes årlige uddeling af Idrætsprisen.

    

  Indstilling:

  • Prisen gives på baggrund af et indstillingsskema, som vil være tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. 

  • Indstillinger kan indsendes frem til 14. januar 2024.

  • Indstillinger gennemgås herefter af Fritidsafdelingen med henblik på om den indstillede er berettiget til indstilling ud fra prisens retningslinjer.

  • Alle indstillinger præsenteres for ovenstående jury med forslag til hvilke tre indstillinger, der udpeges som nominerede. Herefter udvælger juryen tre nominerede og heriblandt vinderen.

  • Horsens Kommune adviserer foreningerne vedr. indstillede kandidater, inden den aktuelle prisuddeling.

  Formål:

  Sporten er med til at begejstre og forene os i stærke fællesskaber, hvad enten det er i den lokale forening, på arbejdspladsen eller hjemme foran tv. Når vores dygtige lokale idrætsudøvere er i kamp eller konkurrence, begejstrer og inspirerer vores udøvere masser af borgere i Horsens Kommune.

  Kriterier:

  Prisen som Årets Sportsnavn i Horsens Kommunes gives til en person, et hold eller en gruppe af personer som på fornemste vis har leveret sportslige resultater på enten nationalt eller internationalt niveau, der har været medvirkende til at brande Horsens Kommune.

  Kriterier for tildeling af prisen kan omfatte:

  • Opnåelse af et bemærkelsesværdigt nationalt eller internationalt resultat.
  • Modtager har været medvirkende til at brande Horsens Kommune.
  • Modtager og/eller det opnåede resultat er med til at inspirere børn, unge og voksne til yderligere idræt.

  Indstillingen skal indeholde:

  • Den/De indstilledes navn og idrætsgren
  • Begrundelse for hvorfor indstillede skal modtage prisen som Årets Sportsnavn (max 2400 tegn).
  • Kontaktoplysninger på indstiller
  • Medsend meget gerne fotos af den/de nominerede kandidat/kandidater til brug på diverse medier – gerne i sportsligt regi, i foreningstøj eller lignende.

   

  Jury/Pris:

  Prisvinderen udpeges af en jury udpeget af Horsens Folkeblad. 
  Prisen er på 10.000 kr. og overrækkes ved Horsens Kommunes årlige uddeling af Idrætsprisen.

  Indstilling:

  • Prisen gives på baggrund af et indstillingsskema, som vil være tilgængeligt på Horsens Kommunes hjemmeside. 
  • Indstillinger kan indsendes frem til 14. januar 2024.
  • Indstillinger gennemgås herefter af Horsens Folkeblad og Horsens Kommunes Fritidsafdeling med henblik på om den/de indstillede er berettigede til indstilling ud fra prisens retningslinjer.
  • Alle indstillinger præsenteres for ovenstående jury med forslag til hvilke tre indstillinger, der udpeges som nominerede. Herefter udvælger juryen tre nominerede og heriblandt vinderen.
  • Horsens Kommune adviserer foreningerne vedr. indstillede kandidater, inden den aktuelle prisuddeling.