Lokaler og arealer til lån og leje samt midlertidig overnatning

Her finder du en oversigt over lokaler og grønne arealer, som vi udlåner til forskellige formål og aktiviteter. Det er også her, I kan anmelde midlertidig overnatning, hvis I er en gruppe, der ønsker at overnatte i i større lokaler.

Indhold

  Se hvilke lokaler du kan låne eller leje:

  Book lokaler på fritidsportalen

  Kontakt os hvis du gerne vil booke en park, et grønt areal eller lignende

  Det kan være til et kommercielt arrangement, forenings arrangement, en klassetur eller noget lignende. Ikke til fester.

  Ønsker du at forpagte et kommunalt areal til landbrug, afgræsning, klubformål eller lignende?

  Skriv til os på naturogmiljoe@horsens.dk. Send gerne et kortbilag, hvis du har udset dig et bestemt areal.

  Landbrugsarealer kommer generelt i udbud ved forpagterskifte. Du kan blive skrevet på en liste over interesserede landmænd for at få besked, når der er udbud af kommunal landbrugsjord.

  Det er muligt at låne Rådhusets forhal, foredragssal og kantineområde. 

  Rådhusets lokaler kan benyttes ved:

  • særlige arrangementer i foreninger, der er hjemmehørende i Horsens Kommune. Til almindelig løbende mødeaktivitet henvises foreningerne til at benytte Horsens Kommunes øvrige lokaler, som administreres af Kulturafdelingen

  • særlige begivenheder hos offentlige myndigheder og institutioner, samt f.eks. runde jubilæer i lokale virksomheder

  • større events som kan være med til at skabe et godt image for Horsens Kommune

  • udstillinger der ikke er salgsudstillinger

  • koncerter og teaterforestillinger

  Lokaler på Rådhuset kan ikke udlånes til kommercielle, religiøse, eksterne partipolitiske, eksterne fagorganisatoriske eller private formål.

  Ved lån af et lokale på Rådhuset er betingelserne:

  • at der ikke må tages entré

  • hvis arrangementet skaber overskud, skal det doneres til almennyttige eller velgørende formål

  • at det er dit ansvar, at der ikke er for mange personer i lokalet i forhold til, hvad lokalet er godkendt til

  • at forplejning leveres af Rådhusets kantine mod betaling. Det er ikke tilladt at medbringe forplejning

  Vagt og rengøring:

  Det er gratis at låne rådhusets lokaler, men hvis arrangementet er udenfor Rådhusets åbningstid, skal der betales for, at rådhusbetjentene er til stede. Hvis der er brug for ekstra rengøring af de lokaler, man har lånt, skal låneren betale for det.

  Vil du låne et lokale på Rådhuset?

  Så kan du kontakte byrådssekretariatet på byraadssekretariatet@horsens.dk.

   

  Anmeld midlertidig overnatning

  Send din anmeldelse af midlertidig overnatning senest 14 dage før overnatningen. Dette er et krav, hvis I er flere personer, der ønsker at overnatte midlertidigt i større lokaler.