Gå til hovedindhold
Natur og friluftsliv

Parker

Læs om de forskellige parker i Horsens Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Alle kan forespørge eller søge om at låne områder i parker og andre kommunale grønne områder.
  Derfor kan nogle områder være lånt ud i perioder.

  Private og foreninger, som har søgt og fået tilladelse, har fortrinsret til det konkrete område, men er der plads, er parkens øvrige besøgende også velkomne.

  Se her, hvis du gerne vil booke en park, et grønt areal eller lignende til dit næste arrangement.

  Læs om parkerne i kommunen

  Bakkelunden har hovedindgang ved Bjerrevej 20, 8700 Horsens, hvor du også kan parkere.

  Bakkelunden er et helt nyt grønt park- og naturområde på 5 hektar indviet i 2021 på et tidligere lossepladsareal.

  Bakkelundens bakker er dannet med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.

  Området er nu omdannet til rekreativt område med mulighed for leg og ophold.

  Bakkerne er tilsået med frøblanding, der tilgodeser biodiversiteten, og der er plantet en skovagtig beplantning i vest.

  Langs Dagnæs Bæk er et naturbeskyttet område, hvor dyrene har fred og ro.

  I området er mange grusstier, legeredskaber, motionsredskaber, bænke og bordebænke og udsigt fra områdets højeste punkt.

  Toilettet er åbent hele året i dagtimerne.

   

  Hvor ligger Boller Slotspark? 

  Parken ligger 5 km fra Horsens centrum.  

  Adressen er: Boller Slotsvej 20, 8700 Horsens 

  Åbningstider 

  Hver dag fra kl. 10-20 fra den 1. april til 15. oktober 

  Ønsker du at afholde et arrangement i parken? 

  Kontakt Havebotaniske Forening, Per Juhl Nielsen på telefon 24 26 97 24. 

  Der er mange gode opholdsmuligheder med borde-bænkesæt.

  6 facts om Boller Slotspark

  1. I parken står Boller-egen, som vurderes til at være op mod 1000 år gammel. Boller-egens stamme har en "tykkelse" på 1,5-2 meter, og den regnes for at være blandt de "tykkeste" egetræer i Danmark. 
  2. I skoven omkring slottet er der plantet nye træer med afkom fra Boller-egen. 
  3. Der er mange sjældne træer i parken og i skoven nord for parken. I parken er der f.eks. en gammel platan og taks. I skoven står der en stor Kalopanax. 
  4. Der står en granitskulptur i parken, som er doneret af en anonym giver. Skulpturen hedder 'Tidsbølger' og er tegnet af Lars Lynge og udført af Filip's Sten & Billedhuggeri. 
  5. I den østlige del af parken har Horsens Havebotaniske Forening anlagt temahaver. Der er f.eks. en japansk inspireret have.
  6. Du kan hjælpe til i Boller Slotspark som frivillig eller som betalende medlem. Kontakt Per Juhl Nielsen på telefon 24 26 97 24 eller send en mail til pjn@profibermail.dk.

  Bygholm Park ligger 200 m fra banegården. Parken er fredet og er ca. 50 hektar.  

  Se kort over Bygholm området, som Horsens Orienteringsklub har lavet (pdf). 


  Læs vores folder om Bygholm Park (pdf).

  Aktiviteter i Bygholm Park 

  Der er en lille amfiscene, hvor der er mulighed for rollespil og børneteater.

  Se information om forestillinger på Facebookgruppen 'Det sker i Horsens for børn og unge)

   

  Horsens Orienteringsklub har lavet en foto-orienteringsrute i Bygholm Park.

  Læs mere og find posterne på Horsensok.dk

   

  Der er en 9-hullers discgolfbane.

  Se vores kort over banen (pdf) 

  Parken har også: 

  • en legeplads
  • bålplads
  • fitnessbane
  • petanquebane
  • borde-bænkesæt
  • toiletbygning, som har åbent hver dag fra kl. 8-19 fra påske til og med efterårsferien uge 42 
  • indhegnet areal, hvor du kan lufte din hund uden snor 

  Digterparken ligger i Østbirk. Parken har fået sit navn efter sin beliggenhed i digterkvarteret.

  Parken er ca. 1,5 hektar og består af græsflader og buske.

  Der er basketbane, fodboldmål og borde-bænke i parken.

  Nogle vintre overrisler vi basketbanen, så du kan skøjte der.

  Bryrupbanestien passerer lige forbi parken.

  Dommerhaven ligger i den nordlige del af Brædstrup bymidte. Dommerhaven blev nyindrettet med stier og en lille sø i begyndelsen af 1900'erne.

  I parkens østlige ende ligger det gamle Ting- og Arresthus (Tinghuset). Indtil slutningen af 1960'erne rummede huset Justitsministeriets funktioner. Derefter købte den daværende Brædstrup Kommune huset. Bygningen blev i 1980’erne restaureret og indrettet til foreningsformål med lokalarkivet, efter at huset havde stået ubenyttet hen i en årrække. Brædstrup Hjemstavnsforening er hovedbruger af huset.

  Folkeparken ligger mellem Ringskov og Brædstrup bymidte. 

  Folkeparken bliver brugt til:

  • bakkefester
  • vise- og børnefestivaller
  • grundlovsfester
  • sangaftener
  • Brædstrup Rock
  • Brædstrup løbet
  • Ring Skov-løbet
  • Naturstimarathon

  Historien bag Folkeparken 

  Familien 'De Thygeson' ejer Ring Skov fra 1905, og de omdanner den del af skoven, som i dag udgør Folkeparken, til en form for lystskov.


  Ved Charlotte De Thygesons død i 1934 køber Borger -og Håndværkerforeningen parken for 5.000 kr. Den bliver fremover kaldt "Charlotte Trap De Thygesons Mindepark". Vedligeholdelsen af Parken bliver dog en belastning for foreningen, og ejerskabet overgår derfor til Brædstrup Kommune, hvorefter den kaldes Folkeparken.
  I mellemtiden er den øvrige del af Ring Skov gået tilbage til Mattrup Gods og Brædstrup Kommune.

  Folkeparken er gennem årene blevet brugt til bl.a. ringridning, og har været fast hjemsted for Tennisklubben og Det Danske Spejderkorps. Indtil 1968 blev der også afholdt dyrskue i Folkeparken. 

  Parken ved Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens

  Det grønne område ved Fængslet er godt på vej til at udvikle sig til en park, som bruges til hundeluftning, til arrangementer og til ophold og leg.

  Her er legeplads og borde/bænkesæt.

  Der er forskellige træer og stier i og uden om området.

  Tusindmeterstien hedder naturstien, der er blevet anlagt hele vejen rundt om Fængslet. Stien har panoramaudsigt og er præcis tusind meter lang.

  Aktiviteter i Lunden

  • Legeplads for børn op til 12 år
  • Madpakkehus med toilet. Madpakkehuset har åbent fra påsken til efterårsferien 
  • Fritstående legeredskaber rundt i parken 
  • Græsområde til boldspil i den nordlige del af parken 
  • Petanquebane ved Kunstmuseet. Du kan låne kugler af Kunstmuseet
  • Basketballnet med asfaltunderlag
  • Håndboldmål
  • Bordfodbold
  • Skydebane, som er forbeholdt medlemmer af Horsens Borgerlige Skyttelaug 
  • Friluftscene, hvor der om sommeren er musikarrangementer. Friluftscenen kan rumme ca. 5.000 gæster. Kontakt Kultur og Fritid, hvis du ønsker at leje Friluftscenen, på telefonnummer 76 29 23 00 eller skriv til kultur@horsens.dk
  • Horsens Orienteringsklub har lavet en foto-orienteringsrute i Lunden. Find foto-orienteringsruten på Horsensok.dk 

  Historien om Lunden

  Den ældste del af parken er fra 1840 og blev anlagt på foranledning af Horsens Borgerlige Skyttelaug, som stadig har deres skydebane og pavillon. Området havde tidligere været anvendt til mødding, lergravning og til fugleskydning.

  Vi købte i 1887 et jordstykke på 3,5 hektar øst for skydebanen. Det var især byens borgerskab, som benyttede Caroline Amalie Lund.

  I 1895 opkøbte Horsens Fællesorganisation et stykke jord nord for Caroline Amalie Lund, så byens arbejdere også havde en park til forlystelse og forsamlinger. Denne del af parken blev kaldt Folkets Lund. Lunden - som helhed - har vi ejet siden 1919.

  Parkens samlede areal er på ca. 10 hektar.

  Bygningerne i Lunden

  Horsens Kunstmuseum er i den tidligere dansepavillon. Kunstmuseet har været i bygningen siden 1984. Kunstmuseet ligger højt placeret i Lunden, hvor den oprindelige adgangsvej er fra Sundvej. Kunstmuseet har flere udendørskunstværker, bl.a. Menneskemuren af Bjørn Nørgaard, som er opsat i 2010. I 2015 blev der lagt en ny belægning foran kunstmuseet af kunstneren Martin Erik Andersen. En belægning, der oprindelig var tiltænkt Vitus Bering Plads.

  Læs mere om Horsens Kunstmuseum på deres hjemmeside

  Horsens Museum er fra 1915 og er tegnet af Horsens arkitekten Viggo Norn. I begyndelsen var der både kunst og historie i huset.

  Læs mere om Horsens Museum på deres hjemmeside 

  Vandtårnet er tegnet af arkitekt Viggo Norn. I dag bruges vandtårnet ikke til det oprindelige formål, men er udstyret med diverse antenner. Vandtårnet er sædvanligvis ikke åbent for offentligheden.

  Veronicas Have ligger umiddelbart vest for Rådhuset ud til Ove Jensens Allé. 

  Haven er på 400 m² og består af 5 forskellige bede med hver sit tema. 

  Haven er tegnet af Landskabsarkitekt Erik Hørning.

  3 facts om Veronikas Have: 

  1. Haven er navngivet efter et gammelt sagn fra Horsens om pigen Veronica, som i klosteret havde sans for at plante og så. Det danske navn for planten Veronica er Ærenpris.
  2. Haven er en ''blindehave'' og er anlagt som en oplevelseshave for blinde og folk med handikap. Der er anvendt forskellig belægning i havens rum som hjælp til orientering.
  3. Udsmykningen i haven er fire skulpturer i bronze og granit af Erik Graeser, som hver er et udtryk for et afsnit af jordens biologiske historie. Udsmykningen i haven er støttet af Beckettfonden, L.O. og Restaurant Corner.

  Vitus Berings Parken ligger mellem banegården og centrum af Horsens by. 

  Parken er tegnet af den kendte havearkitekt C. Th. Sørensen og finansieret af Overretssagfører Danjelsens legat. 

  4 facts om Vitus Berings Parken

  • Der er opsat en mindetavle midt i parken af søfareren og bysbarnet Vitus Bering. Mindetavlen viser de nordligste verdenshave, som Vitus Bering kortlagde. Tavlen er tegnet af arkitekt Viggo Norn.
  • Der står to kanoner midt i parken. Disse to kanoner fulgte Vitus Bering på hans sidste rejse og blev ført til Danmark fra Berings Ø som en gave fra USSR.
  • Der er en krolfbane, som må bruges af alle. Se kort over krolfbane (pdf)
  • Parken var tidligere beskyttet af en deklaration, som sikrede, at der altid skulle være park på stedet, men i 2014 blev parken fredet.

  Reitan Parken ligger på den sydlige side af Thorsgårdsvej, Torsted, Horsens.

  Indgang til parken er lige over for Østerhåbsalle.

  Parken er indrettet med fokus på biodiversitet, bæredygtighed, natur og med faciliteter til en aktiv hverdag.

  Her er plantet til med mange forskellige insektvenlige planter, og du finder information om biodiversitet på stedet.

  I parken er der

  • legeplads
  • multibane
  • tarzanbane
  • skaterrampe
  • træningsredskaber