Strande og badesøer

Find badeområder ved kyst og sø, få gode baderåd og følg med i badevandskontrollen.

Indhold

  Badesøer

  Blidsø ligger mellem Sønder Vissing og Gammel Rye. 

  Søen har sandbund og er mellem 0-1,5 m dyb.

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om Blidsø (pdf). 

  Karl Sø ligger tæt på Bryrup. 

  Søen har overvejende sandbund, og der er en middeldybde på 2,3 m. 

  Badevandskvaliteten er udmærket.

  Læs mere om Karlsø (pdf). 

  Nedenskov Sø ligger tæt på Voervadsbro. 

  Søen har sandbund og har en middeldybde på 4,5 m. 

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om Nedenskov Sø (pdf). 

  Fyel Badesø er del af et rekreativt naturareal i nærheden af Voervadsbro.

  Stranden er ca. 50 meter lang. Hele området består af sand.

  Søen er ca. 6 meter dyb, hvor den er dybest.

  Badevandskvaliteten er udmærket.

  Læs mere om Fyel Badesø (pdf).

  Ring Sø ligger tæt på Brædstrup. 

  Søen har overvejende sandbund og har en middeldybde på 2,9 m. 

  Læs mere om Ring Sø (pdf). 

  Strande ud til Horsens Fjord

  Boller Mole ligger neden for Boller Slot ved Bollerstien.

  Her er etableret en 100 meter lang badebro, så man via badebroen kan komme ud, hvor vandet har svømmedybde.

  Bunden er sandet/mudret med enkelte større sten.

  Badevandet er endnu ikke klassificeret, da badeområdet er nyudpeget i 2022. Badevandskvaliteten vil blive opgjort på basis af data fra det forløbne år og de tre foregående badesæsoner.

  Læs mere om Boller Mole (pdf).

  Husodde Strand ligger ved Stensballe. 

  Stranden har sandbund, og badevandskvaliteten er udmærket. 

  Stranden er en Blå Flag-strand. Læs mere om Blå Flag på Blaaflag.dk.

  Læs mere om Husodde Strand (pdf). 

  Stranden ligger tæt på Sejet.

  Bunden er en blanding af sand og sten. 

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om Sejet strand (pdf). 

  Strandparken ligger i bydelen Næsset i Horsens. 

  Bunden er en blanding af mudder og sand. 

  Der er generelt lavvandet. 

  Badevandskvaliteten er god. 

  Læs mere om Strandparken (pdf)

  Langelinie ligger tæt på Horsens centrum. 

  Bunden er en blanding af mudder og sand med få større sten. 

  Der er generelt lavvandet. 

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om Langelinie (pdf). 

  Strande på Endelave

  Stranden ligger ved Endelave Havn. 

  Bunden er overvejende sand, men det er blandet med grus og sten. 

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om stranden ved Endelave Havn (pdf). 

  Stranden ligger for enden af Søndermølle. 

  Bunden er sandet, men med grus og sten. 

  Badevandskvaliteten er udmærket. 

  Læs mere om stranden ved Søndermølle (pdf). 

  Stranden er beliggende på sydsiden af Endelave ved sommerhusområdet Lynger Strand.

  Bunden er overvejende sand med få større sten. 

  Badevandskvaliteten er udmærket.

  Læs mere om Endelave Lynger Strand (pdf)

  Stranden ligger på østsiden af Øvre. Den ligger ca. 2 km fra Øverste Ende, som er nordspidsen af Endelave. 

  Bunden er sandet med spredte sten. 

  Badevandskvaliteten er udmærket.

  Læs mere om Øvre - syd (pdf). 

  De 5 baderåd

  Læs Trygfondens 5 baderåd på Respektforvand.dk

  Følg med i badevandskontrollen

  Se alle analyserapporterne fra vores badevandskontrol ved kysten og søerne på badevand.eurofins.dk.

  Sådan kontrollerer og vurderer vi badevandet 

  Læs om hvordan vi kontrollerer og vurderer badevandet på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

  Ønsker du at etablere en bade- eller bådebro? 

  Du skal have en tilladelse til at opføre en bade- eller bådebro. 

  Læs hvad ansøgningen skal indeholde (pdf). 

   

  Send din ansøgning til:
  Horsens Kommune, Naturafdelingen
  Rådhustorvet 4
  8700 Horsens

   

  Du kan også sende din ansøgning til natur@horsens.dk

  Læs retningslinjerne for etablering af bade- og bådebroer (pdf).