Gå til hovedindhold
Natur og friluftsliv

Stier og naturfoldere

Få inspiration til din næste gåtur. Læs om stierne og gå på opdagelse i naturen med en af vores turfoldere i hånden.

 • Læs op

Indhold

  Stier

  Se kort over stierne i Bygholm Enge (pdf).

  Stierne i Bygholm Enge er afmærkede. 

  Det er muligt at gå rundt om hele området. 

  På turen er der både et fugletårn og to gangbroer. 

  Mulighed for at spise i det fri

  Ved Pumpehuset er der borde og bænke. 

  Der er en handikapvenlig sti 

  Stien starter ved golfbanen og går hele vejen ud til Pumpehuset. Stien ender ved en fiskeplads, som også er handikapvenlig.  

   

  Begynd turen ved Den Genfundne Bro

  Gå eller cykel mod nordvest ad naturstien - den regionale cykelrute nr. 31. Den går fra Horsens til Silkeborg.

  Du skal dreje mod nord dér hvor naturstien krydser Skolebakken. Gå eller cykel hen ad den regionale cykelrute nr. 33, som går via Tønning til Voervadsbro.

  Alternativt kan du også vælge at gå forbi Vestbirk Vandkraftværk. Derfra kan du gå ind til Vestbirk, hvor du går eller cykler hen ad den rolige grusvej Birkenæsvej forbi Fyel Mose til Voervadsbro. Denne rute er desværre ikke markeret med skilte

  Kort over området

  Se kort over turen fra Voervadsbro til Klostermølle (pdf). 

  Turen fra Voervadsbro til Klostermølle er ca. 6 km. Ruten er markeret med blå og røde prikker på kortet.

  Beskrivelse af turen 

  Start i Voervadsbro, hvor der har været et vadested over Gudenåen. Fortsæt ad Højlundvej i nordlig retning, og følg Gudenåen langs den østlige bred. Mange mener at denne strækning er Gudenåens smukkeste. 

   

  Vilholt Mølle

  Undervejs passerer du Vilholt Mølle, der først var træsliberi. Senere blev det en papfabrik i samdrift med Klostermølle.
  Energikilden var Gudenåens strømmende vand, og fra anlæggelsen i 1865 til 2008, hvor dæmningen blev revet ned, har vandet været opstemmet ved Vilholt Mølle for at skabe det nødvendige fald. Stien går langs den kunstige kanal, der blev skabt for at lede vandet ind til turbinen.

   

  Pindal Mose 

  I stedet for at gå forbi Vilholt kan du evt. dreje til højre for at gå rundt om Pindal Mose, der er en fredet tørvemose. Den ekstra rundtur er på ca. 3 km. Den er vist på kortet som en gulprikket rute.

  På den vestlige side af åen blev der opført et nonnekloster, som tilhørte Benediktinerordenen. Klosteret blev kaldt Vissing Kloster og nedbrændte i 1244. Der er ingen fysiske spor efter klosteret i dag. 

  Du kan læse mere om Vissing Kloster på Skanderborgleksikon.dk

   

  Sukkertoppen 

  I Højlund har der været smedje og frem til 1957 også en skole. Her i Højlund drejer stien til højre og væk fra vejen for at gå stejlt op til Sukkertoppen. Det er ikke tilladt at cykle på stierne omkring Sukkertoppen, så cyklister henvises til at forsætte ad skovvejen, der lige efter Højlund drejer til højre mod Klostermølle.

  Fra Sukkertoppen har du en enestående smuk udsigt over Mossø og landskabet. Herfra kan du bl.a. se helt til Sankt Sørens Kirke i Gl. Rye.
  Sukkertoppen ligger 108 meter over havet og 80 meter over Mossø. Den gode udsigt er sandsynligvis årsag til, at der her har ligget et befæstet udkigspunkt med voldgrave og palisader i vikingetiden. Runestenene fra Sdr. Vissing tyder på, at Harald Blåtand har haft en vis tilknytning til stedet. 

  Sukkertoppen har fået sit navn efter det lyse sand i undergrunden. I gamle dage, hvor får og kreaturer spiste græsset, kunne sandet på toppen lyse op i solen. Bakketoppen har derfor mindet om en slags sukkertop. 

   

  Klostermølle

  Fra Sukkertoppen kommer du til Klostermølle enten ved at følge den røde rute direkte ned til Klostermølle eller den gule rute ned til Klosterkanalen. Denne 1300 meter lange kanal blev anlagt af munke, der i middelalderen boede på Voer Kloster, det vi i dag kalder Klostermølle. Kanalen blev gravet for at lede vandet hen til klosterets vandmølle.

  Klostermølle er anlagt i tilknytning til Voer Kloster, som er et munke kloster, der tilhørte Benediktinerordenen. Voer Kloster blev grundlagt i 1172 og skal muligvis ses som et tvillingekloster til Vissing Kloster. Klosteret blev nedrevet efter reformationen i 1536. Fundamentet ligger i dag skjult under gårdspladsen og i haven til Klostermølle. Du kan få mere at vide om historien i en lille udstilling på stedet.

  Fortsæt turen mod nord ad vandreruten til Gammel Ry.

  Hvis du vil tilbage til Voervadsbro, kan du gøre det enten via Klostermøllevej og Pinddal Mose eller via Gl Ryevej og Vilholtvej. 

  Fra Klostermølle til Ryebro er ruten 3 km.

  Beskrivelse af ruten

  Fra Klostermølle går ruten først ad en sti på nordsiden af Klosterkanalen til Klostermøllevej, som følges hen over Klosterkær. Vejen krydser det gamle åløb, som også kaldes Dødeåen.

  Ruten drejer til højre ad Gl. Ryevej. Derefter skal du igen dreje til højre ind igennem Ny Vissingkloster Plantage, der er ejet af staten. Hovedformål, med driften af denne plantage på 90 hektar, er at frembringe et stenalderlandskab med de kendte træ- og buskarter som fandtes i Midtjylland i perioden fra 7000 f.Kr. til 2000 f.Kr..

  Tilbage på Gl Ryevej kommer du ud til Rye Hede. Her blev anlagt en privat flyveplads. Ved udbruddet af Anden Verdenskrig blev den overtaget af tyskerne. I 1944 blev den nedlagt som flyveplads. Den blev i stedet brugt som lejr for tyskere, der var flygtet fra krigens hærgen i Tyskland. Efter krigen blev den brugt til internering af tyske flygtninge. Der findes stadigvæk rester af bunkersanlæg fra krigens tid.

  Du kommer efter til Rye Bro, som fører over Salten Å. Området har også heddet ”Salgaarde”.

  Havnesporet er en spadsere- og motionsstrækning fra inderhavnen til lystbådehavnen.

  Bemærk: Havnesporet er delvist afspærret, mens der er anlægsarbejder på havnen.

   

  Havnesporet er skabt for at skabe en gang- og cykelforbindelse fra centrum til lystbådehavnen.

  Sporet er markeret med ca. 1,50 m høje pæle, hvor der står Havnesporet og en malet stribe på asfalten.

  Alle har lov til at færdes på sporet. Du skal bare tage hensyn til anden trafik, lastning og losning på havnen.

  Sporet blev indviet i 2009.

  Der er 3 hjertestier i Horsens. 

  Hjertesti på Husoddestien

  Se kort over hjertestien på Husoddestien (pdf). 

  Start: Ved Husodde Strand foran Husodde Strand Camping
  Længde: 5,4 eller 8,4 km
  Ikke kørestolsegnet.

  Hjertesti ved Lunden/Nørrestrand

  Se kort over hjertestien ved Lunden/Nørrestrand (pdf). 

  Start: Ved Carolinelundsvej ved pølsevognen via Nørrestrand tilbage til Lunden
  Længde: 5,4 km
  Ikke kørestolsegnet, men muligt ved valg af lidt anden rute at bruge kørestol.

  Hjertesti i Brædstrup 

  Se kort over hjertestien i Brædstrup (pdf)

  Start: Fra Parken via Ring Skov over Søkildevej og Dommerhaven tilbage til Parken
  Længde: 5,7 km
  Kørestolsegnet

  Stierne er etableret af Hjerteforeningens lokalafdeling i samarbejde med Husodde Camping og Horsens Kommune.

  Ruterne er motionsruter og er skiltede med Hjerteforeningens logo på pæle.

  Se kort over stier i Løvhøj-området (pdf).

  Beskrivelse af den røde rute på kortet  

  Ruten er 2,8 km og starter bag Hotel Opus. Stien er anlagt på diget, der løber langs Store Hansted Å.

  Fra stien har du et godt kig indover Horsens Enge.  Området er lavet om til vådområde i 2011. Vandstanden i området vil følge vandstanden i Hansted Å. Når vandet i åen stiger, vil vandstanden i vådområdet følge med.

  I skoven kommer du forbi et af Danmarks flotteste fugletårne, som er bygget ind i terrænet på en spændende og utraditionel måde. Står du i tårnet, er du mere end 8 meter over engene. Du har gode muligheder for at kigge på fugle fra både skov og eng. Langs samme rute kan du se kommunens største bøgetræ, som er 150 cm i diameter.

  Ved åen fortsætter stien videre under jernbanebroen, hvor der er anlagt en ny passage af store kampesten. På den anden side af jernbanen kommer du gennem gammel løvskov, træbevokset mose og lysåben natur. Her er der rig lejlighed til at se svampe, fugle, planter og insekter.

  Se kort over Planetstien (pdf).

  Læs folderen om Planetstien (pdf)

  Planetstien illustrerer, hvor små planeterne er i forhold til solsystemets kolossale afstande (målestoksforhold: 1:1498 mio.)

  Planetstien løber fra Høegh Guldbergs Gade til Fiskerhuset nær Boller Slot

  Stien er 3,0 km lang. 

  Planeterne på stien 

  Solmodellen består af en jernkugle, som er 1 m i diameter og belagt med bladguld. , Solmodellen er placeret på et lille torv ved stiens start ved Høegh Guldbergs Gade. 

  De øvrige 8 planeter er repræsenteret ved en 5 tons tung natursten, hvor der er anbragt en trekantet bronzeplade. På pladen er der en kort tekst, som giver dig oplysninger om planeten.

  I begge ender af planetstien er der en infotavle, der fortæller om solsystemet med dets 9 planeter. 

  Donationer 

  Planetstien er etableret af Horsens Astronomiske Forening i 2011. 

  Planetstiens etablering er muliggjort ved donationer fra Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål, Foreningen Energi Horsens, Tips- og Lottomidler til Fritidslivet, Familien Hede Nielsens Fond og Horsens Kommune.

  Se kort over Sundhedssporet (pdf). 

  Sundhedsporet ligger på Husoddestien efter broen over Sundet - med adgang fra Sølystvej.

  Hvad er et sundhedsspor? 

  Et sundhedsspor er en enkel måde at måle sin kondition på.

  Du bruger sporet ved enten at løbe eller gå i rask gang.

  Sporet i Horsens er i alt 1 km langt - 500 m ud og 500 m hjem.

  Det er meningen, at du skal komme igen og igen. På den måde kan du måle din kondition og få motivation til at forbedre det. 

  Sådan bruger du sundhedssporet i 6 trin 

  1. Medbring ur eller en mobiltelefon til tidtagning.
  2. Varm op i 5-10 min.
  3. Start tiden. 
  4. Løb eller gå ruten. 
  5. Stop tiden, når du er tilbage.
  6. Læs dit konditionstal på tavlerne ved stiens begyndelse. 

  Registrer dine resultater og følg din udvikling 

  Registrer dine resultater på Sundhedssporets hjemmeside.

  Læs mere og find andre sundhedsspor i Danmark

  Læs mere om sundhedssporene på Naturstyrelsen.dk

   

  Find andre sundhedsspor på Naturstyrelsen.dk 

  Se kort over trampestien i Stensballe (pdf).

  Vær at vide om ruten

  Strampestien i Stensballe er 1,6 km lang.

  Højeste punkt på turen er 78 m. Det er en stigning på knap 40 m fra begyndelsen ved Bygaden.

  Oplev udsigten over Horsens by, Nørrestrand, Galgehøj, frugtplantage og inderfjorden. Når du når helt op på toppen kan du også nyde udsigten over Horsens Fjord og Vorsø. 

  Der er borde-bænkesæt på toppen. 

  5 ting du skal være opmærksom på 

  • Du må kun gå på stien og skal følge pilenes retning. 

  • Du må ikke skyde genvej henover marken, da det er en privat grund.  

  • Du må kun gå denne rute til fods. 

  • Ruten er ikke egnet til gangbesværede, barnevogne eller lignende. 

  • Hunde skal være i snor. 

  Find beskrivelser over forskellige ruter, som fører dig op i højden på bestigbjerge.dk.

  Inden for vores kommunegrænse finder du bjergbeskrivelser over Yding Skovhøj, Slaggård Banke, Purhøj, Sukkertoppen og Toftehøj.

  Du kan også finde inspiration til din næste tur i vores turfoldere

  Turfoldere

  Naturstien, som er den nedlagte jernbane mellem Horsens og Silkeborg, er for cyklister, vandrere og ryttere.

  Se Naturstyrelsens folder om naturstien Horsens-Silkeborg på naturstyrelsen.dk.

  Tag på opdagelse i naturen med vores naturvejleder

  Hen over året tilbyder vi en stribe af guidede ture ud i naturen. Langt de fleste ture er gratis for dig at deltage i.

  Følg os på vores Facebook-side Vild Med Horsens.

  Så vil du modtage nyt om de naturture, som vi arrangerer og gerne vil invitere dig med på.