Gå til hovedindhold
Fritid og idræt

Fritidspas-ordningen i Horsens Kommune

Har du et barn, eller kender du til et barn i alderen 0-18 år, der ikke har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet i den lokale forening og kulturskolerne, så kan du få hjælp her.

 • Læs op

Indhold

  Alle børn og unge i alderen 0-18 år skal have mulighed for at indgå i fællesskabet i den lokale idrætsforening og kulturskolerne.

  Fritidspas-ordningen består af tre dele:

  • Mulighed for økonomisk støtte - hel eller delvis betaling af kontingent og udstyr (Fritidspasset)
  • Familie-rettet vejledning i fritids- og foreningslivet ved fritidsvejleder
  • En ven (fritidsagent), der guider barnet eller den unge trygt til og ind i aktiviteten

  Hvilke behov det enkelte barn eller den unge har vurderes ud fra en samtale mellem fritidsvejlederen og familien.

  Udfyld blanketten og vi vil kontakte dig.

  Økonomisk støtte

  Der gives opstartsstøtte til kontingent og udstyr, hvis de økonomiske forhold er en barriere for barnets deltagelse. Det er muligt at have en delvis egenbetaling, og forholdene aftales med fritidsvejleder.

  Vi har fokus på bæredygtighed i alle facetter, og når det kommer til udstyr, vil vi altid opfordre til genbrug. Er det ikke muligt, hjælper vi også med økonomi til nyt.

  Vejledningen

  Kan foregå i hjemmet, telefonisk, på biblioteket i en forening eller andet sted - det aftales mellem vejleder og familie. Selve vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker, men også familiens muligheder for at bakke op om aktiviteten og der vil være fokus på, hvilke lokale muligheder, der er.

  Fritidsagenter

  De kan hjælpe barnet med at komme afsted de første 5 uger, hvorefter der skal være skabt et grundlag for at barnet selv (med familien, foreningen eller netværkets hjælp) kan klare at komme afsted til fritidsaktiviteten.

  Hvem kan henvise?

  Fagpersoner og aktører i foreninger kan henvise efter samtale med forældre. Som forælder kan du også selv rette henvendelse, hvis du ønsker hjælp til at finde en fritidsaktivitet til dit barn.

  Har du kendskab til et barn eller en ung, som kan have gavn af tilbuddet, kræver det blot at du udfylder en henvisning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail til os.

  Udfyld blanketten og vi kontakter dig.

  Hvem kan få hjælp?

  Alle børn og unge bosiddende i Horsens Kommune, som ikke er foreningsaktive og/eller som har svært ved at blive ved med at gå til en aktivitet.

  Hvem står bag?

  Aktiv Fritid for Alle står bag Fritidspas-ordningen og er et samarbejde mellem Horsens kommune, Broen Horsens, DGI Sydøstjylland og Bo Trivsel. Der er også mulighed for at søge økonomisk støtte til fritidsaktiviteter igennem DGI.

  Aktiv Fritid for Alle bidrager til Bevæg dig for livet-indsatsen i Horsens Kommune. Bevæg dig for livet har som mål at få flere fysisk aktive danskere og få flere medlemmer i foreningslivet.

  Har du svært ved at finde frem til, hvordan du bedst støtter dit barn i at have et aktivt fritidsliv? Mangler du viden om, hvilke muligheder, der er? Eller har du svært ved at betale kontingent? Så kontakt fritidsvejlederen ved at udfylde henvisningskemaet og du vil blive ringet op indenfor 14 dage. Sammen med fritidsvejlederen finder I de muligheder, der passer bedst til dit barn og familiens behov.

  Eksempel på forløb:

  1. Henvisning 
  2. Du bliver kontaktet af en fritidsvejleder og I aftaler tidspunkt og sted for vejledning
  3. Gennemførsel af vejledning, hvor I aftaler opstart
  4. Fritidsvejleder kontakter forening og aftaler opstart
  5. Dit barn deltager med eller uden støtte fra en fritidsagent
  6. Telefonisk opfølgning på opstart efter 14 dage, og ved 3 og 6 måneder

  Udfyld blanketten og vi kontakter dig.

  Kender du et barn, som ikke får betalt sit kontingent? Eller kun kommer engang imellem i det forkerte tøj? Så hjælp familien med at udfylde henvisningsblanketten. Fritidsvejlederen vil tage over og kontakte familien og aftale muligheder for vejledning og/eller økonomisk støtte. Efter samtale med familien vil fritidsvejlederen kontakte foreningskasseren og aftale, hvordan kontingentet skal betales fremover. Som udgangspunkt vil kontingenterne blive betalt igennem Fritidsportalen (hvor foreningen indberetter anden tilskud) og  vil blive udbetalt kvartalsvist. Men vi finder sammen en løsning, der passer din forening.

  Udfyld blanketten og vi kontakter dig.

  Er du i kontakt med en familie, et barn eller en ung, som mangler vejledning eller støtte til at få et fritidsliv med mere indhold, så kontakt Kommunens nye fritidsvejledning.

  Vejledningen vil have fokus på barnets ønsker, og på at nedbryde de barrierer, der har været årsagen til den manglende deltagelse i et aktivt forenings- og fritidsliv. I fritidsvejledningen har vi fokus på at bakke op om de nye fællesskaber, som barnet/den unge oplever ude i foreningen. De kan hjælpe barnet/den unge med at få succes, så barnet/den unge fortsætter med at være foreningsaktiv.

  Fritidspas-ordningen består af tre elementer, som kan kombineres efter behov:

  • Fritidsvejledning (telefonisk, vejledningscafe eller i hjemmet)
  • Økonomisk støtte til udstyr og kontingent, hvis du som fagperson vurderer, at det er en barriere for barnet/den unge at komme afsted (Fritidspasset)
  • Mulighed for at blive matchet med en fritidsagent som kan understøtte barnet og familien i deltagelsen (som udgangspunkt maks. 5 uger). Vi laver jævnlig opfølgning på, om barnet/den unge stadig er aktiv i foreningen.

  Du skal i henvisningsblanketten vinge af, hvis du vil samarbejde om forløbet og have en tilbagemelding. Der er mulighed for at notere dine betragtninger om barnets behov for støtte. 

   

  Udfyld blanketten og vi overtager herfra.