Gå til hovedindhold
Søg støtte

Støtte til kultur og oplevelser

Søg støtte til kulturelle projekter og aktiviteter.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har en god ide til et kultur- eller fritidsarrangement, kan du søge tilskud fra Kultur- og Oplevelsespuljen. Puljen støtter kulturelle arrangementer af forskellig karakter, som afholdes i Horsens Kommune. 

  Hvem kan søge?  

  Privatpersoner eller foreninger med adresse i Horsens Kommune kan søge Kultur- og Oplevelsespuljen.  

  Arrangementet skal foregå i Horsens Kommune, og der skal være offentlig adgang (betalt eller gratis). Det må ikke være for en lukket kreds. 

  Sådan søger I  

  Du eller I søger puljen ved at udfylde vores elektroniske ansøgningsskema 

  Når projektet er afholdt, skal du udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema

  Ansøgningsfrister  

  Ansøgninger om støtte op til 4.999 kr. bliver løbende behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget.  
  Søger du 5.000 kr. eller derover er der ansøgningsfrist fire gange i løbet af året, som behandles på vores møder i Kultur- og Fritidsudvalget:  

  Ansøgningsfrister i 2024

  Behandles på udvalgsmøde

  23. januar 6. marts
  8. maj 12. juni
  1. august 4. september
  1. november 4. december

  Hvis planlægningen af dit arrangement ikke passer ind i de nævnte deadlines for ansøgninger, så tag fat i os, så kigger vi på mulighederne sammen.

  Retningslinjer 

  Inden du søger puljen, bør du læse retningslinjerne. Vær opmærksom på, at der er kommet nye retningslinjer fra januar 2023.

  Har du spørgsmål? 

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7629 2300 eller på kultur@horsens.dk   

  Har du en god idé til et arrangement, som kan afholdes på Horsens Ny Teater? Så har du som borger, forening eller kulturinstitution mulighed for at søge en Kommunal Kulturdag.

  En Kommunal Kulturdag dækker leje af lokaler på Horsens Ny Teater for en enkelt dag, herunder bl.a. tekniker til afvikling af arrangementet, fast lys/lyd på scenen, mikrofoner, almindelig rengøring mv.

  Øvrige udgifter til ekstra teknisk assistance, leje af ekstra udstyr, ekstra rengøring, stoleopstilling, catering, vagter, stage hands mv. er ikke en del af Kommunal Kulturdag.

  Du kan bl.a. søge om støtte til kulturarrangementer inden for følgende områder:

  • Børne- og ungekultur
  • Teater
  • Musik
  • Litteratur og foredrag
  • Dans og bevægelse
  • Tværkulturelle aktiviteter
  • Andre kulturelle aktiviteter.

  Horsens Kommune uddeler hvert år 30 Kommunale Kulturdage.

  Hvem kan søge? 

  Privatpersoner, foreninger og kulturinstitutioner i Horsens har mulighed for at søge en Kommunal Kulturdag.

  Sådan søger I 

  Inden I sender en ansøgning afsted, er det en god idé at kontakte Horsens Ny Teater:

  • Forhåndsreserver datoen på jeres arrangement
  • Få oplysninger om ekstraordinære udgifter til lys, lyd, vagtmandskab mv.

  Derefter søger I puljen via det elektroniske ansøgningsskema. (Log ind med NemID eller MitID) 

  Ansøgningsfrister 

  Vi behandler løbende ansøgninger, og du kan forvente svar inden for fire uger. Der kan dog kun søges for et år ad gangen.

  Retningslinjer

  Du kan som udgangspunkt kun søge én Kommunal Kulturdag pr. arrangement - dette kan dog fraviges i særlige tilfælde. Du skal være opmærksom på, at du kun kan modtage støtte fra én kommunal pulje til samme arrangement.

  Som udgangspunkt støtter Kommunale Kulturdage ikke:

  • Arrangementer, der er afviklet, når vi modtager ansøgningen.
  • Arrangementer, der er afviklet inden administrationens behandling.
  • Arrangementer, der har til formål at generere overskud til f.eks. velgørende formål eller foreningsformål.
  • Arrangementer, der primært har et politisk, religiøs eller kommerciel formål.
  • Arrangementer, der har modtaget støtte fra andre puljer i Horsens Kommune.

  Markedsføring

  Når du modtager en Kommunal Kulturdag, er du forpligtiget til at nævne Horsens Kommune i markedsføringen fx i annoncer, sociale medier, web, pressemeddelelser mv.

  Horsens Kommunes-logo kan hentes på www.horsens.dk under grafiske guidelines og medsendes også sammen med bevillingsbrevet.

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7629 2300 eller på kultur@horsens.dk  

  Har du lyst til at skabe nye fællesskaber for unge? Har du et kunstnerisk, kreativt og kulturelt drive?

  Ung Skaber puljen er for dig, der har lyst til at lave et arrangement, et kunstprojekt, en fed ungeaktivitet eller en oplevelse for og med unge i Horsens Kommune. Det kan være, at du har en god idé til en festival, en kunstudstilling, graffiti, en brætspilsaften eller noget helt femte? 

  Vi har 150.000 kr. årligt, og du kan søge op til 10.000 kr. 

  Hvem kan søge

  • Du skal være mellem 15-30 år 
  • Du bor i Horsens Kommune 
  • Dit budget for hele projektet er under 10.000 kroner 
  • Der er min. 14 dage til dit projekt afholdes 
  • Dit projekt foregår i Horsens Kommune. 

  Sådan søger du 

  Du sender os en kort beskrivelse af dit arrangement ved at downloade og udfylde skemaet.

  Her finder du et eksempel på, hvordan du kan stille dit budget op.

  Ansøgningsfrister 

  Puljen kan søges løbende, men vi afholder fire pitch-arrangementer på Platform K i løbet af året. Til pitch-arrangementet vil vi gerne høre mere om dit projekt. Forbered gerne en salgstale og tag gerne inspirationsbilleder med. 

  Der kan blive spurgt ind til følgende: 

  • Hvad er idéen, og hvorfor er det vigtigt? 
  • Hvor og hvornår realiseres projektet? 
  • Hvordan realiserer I det (kom med eksempler på økonomi, og hvem der er med i projektet). 

  Du får svar på din ansøgning samme aften. 

  Retningslinjer 

  Puljen støtter desværre ikke alt. Hvis du søger støtte til et eller flere af nedenstående punkter, bør du gentænke dit projekt eller søge midler et andet sted.  

  • Projekter, der allerede er afholdt 
  • Indkøb af teknisk udstyr 
  • Driftsudgifter (eksempelvis løn, husleje, vedligeholdelse og andre administrative udgifter) 
  • Støttearrangementer hvor overskuddet går til velgørende formål eller til drift af organisation 
  • Kommercielle arrangementer (puljen støtter den frivillige kultur) 
  • Partipolitiske, religiøse eller diskriminerende projekter 
  • Udlandsrejser og projekter uden for Horsens Kommune 
  • Projekter, der allerede har fået støtte af andre kommunale puljer. 

  Har du spørgsmål? 

  Vi vil meget gerne hjælpe med sparring og rådgivning. Du er altid velkommen til at ringe til Michala Mellson på: 51 58 99 89. 

  Har du en god idé til et samarbejdsprojekt, som bidrager til at fremme børn og unges trivsel og læring gennem kunst og kultur?

  Så har I som kulturskole, skole eller SFO i Horsens Kommune (både kommunale- og privatskoler) mulighed for at søge midler til undervisningsforløb, projekter eller aktiviteter med i samarbejde med kulturskolerne på Kulturstationen. 

  Forløbene må gerne strække sig over en længere periode, fx 4-6 uger for at både skoler, SFO’er og kulturskoler får mest muligt ud af forløbene.

  Puljen udgør 400.000 kr. pr. år. 

  Hvem kan søge?

  Kulturskoler, skoler og SFO’er i Horsens Kommune kan søge midler fra Åben Kulturskole-puljen. Før I søger, skal der være etableret en kontakt mellem skolen/SFO’en og en af byens kulturskoler. 

  Sådan søger I

  I søger puljen ved at udfylde og underskrive samarbejdsaftalen. Derefter udfylder I ansøgningsskemaet.

  Når projektet er afholdt, skal du udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema.

  Der gives som udgangspunkt støtte:

  • Op til 25.000 kr. ved samarbejdsprojekter mellem én skole/SFO og én kulturskole.
  • Op til 75.000 kr. ved samarbejdsprojekter med mere end én skole/SFO og/eller kulturskole.

  Midlerne kan fx bruges som tilskud til lønninger af Kulturskolernes instruktører, deres udstyr og materialer.

  Der kan også søges om tilskud til transport af elever til og fra Kulturstationen i forbindelse med deres projekter og arrangementer. Transport søger du om ved at sende en mail til: pejes@horsens.dk.

  Støtte fra puljen forudsætter, at I som skole eller SFO medfinansierer projekterne.

  Ansøgningsfrister 

  Vi behandler ansøgninger til puljen løbende. 

  Retningslinjer

  Vi har samlet retningslinjerne til Åben Kulturskole-puljen. Læs gerne denne inden du udfylder ansøgningsskemaet og samarbejdsaftalen. 

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har brug for mere information eller har spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte projektleder for puljen Peter Jessen på mail: pejes@horsens.dk 

  Vil du være med til at byde nye tilflyttere velkommen og give dem en god og varm opstart i dit lokalområde? Så er der mulighed for at søge penge fra velkomstpuljen. Du kan søge op til 5.000 kr. i tilskud. 

  Helt konkret kan der søges om midler til velkomstarrangementer, rundvisninger, gåture, velkomstmateriale eller andet, som kan gavne de nye tilflyttere i lokalområdet.

  Puljen løber til og med 2024, og der er 100.000 kr. i puljen i 2024. 

  Hvem kan søge?  

  Foreninger, lokalråd og andre lokale aktører kan søge penge fra puljen.

  Sådan søger I 

  Du eller I søger puljen via det elektroniske ansøgningsskema. (Log ind med NemID eller MitID) 

  Ansøgningsfrister  

  I kan søge puljen løbende, og der går cirka fire uger før, at I har svar. Større ansøgninger, der behandles i Kultur- og Fritidsudvalget har en længere behandlingstid.

  Retningslinjer 

  • Jeres arrangement skal foregå i Horsens Kommune 
  • Det skal være lokalt forankret, og der skal være offentlig adgang (betalt eller gratis – det må blot ikke være for en lukket kreds). 
  • I kan ikke søge puljen, hvis jeres arrangement i forvejen er støttet af andre puljer i Horsens Kommune
  • Der kan maksimalt ansøges om 5.000 kr. fra Velkomstpuljen. I helt særlige tilfælde kan Kultur- og Fritidsudvalget behandle større ansøgninger. 

  Afrapportering 

  Efter afholdelse af arrangementet skal I udfylde vores elektroniske afrapporteringsskema (du skal logge ind med NemID). 

  Har du spørgsmål? 

  Har I spørgsmål til puljen, er I meget velkomne til at kontakte Sofie Højen Spejlborgshsp@horsens.dk eller tlf. 23 84 05 62. 

  Horsens Kommunes PR-pulje understøtter arrangementer, der sikrer, at Horsens Kommune markerer sig som kultur- og oplevelsesby med fokus på store events inden for kultur og idræt. Det sker ved at give tilskud til kulturarrangementer og idrætsbegivenheder, som giver national og regional markedsføring og opmærksomhed - og dermed er med til at sikre fastholdelse af Horsens' image som oplevelses-, idræts- og kulturby/kommune.

  Dermed understøtter PR-puljen også arbejdet med at fastholde og udvikle Horsens Kommunes image som bosætningskommune, uddannelseskommune og erhvervskommune. 

  Hvem kan søge?

  Arrangører af aktiviteter og arrangementer inden for kultur og idræt, som giver national og regional markedsføring og opmærksomhed, kan søge tilskud i PR-puljen.

  Der kan være tale om støtte til følgende typer af events og begivenheder:

  • Store koncerter og kultur- og idrætsevents med stor brandingværdi for byen/kommunen.
  • Tv-shows og -produktioner inden for kultur og idræt på landsdækkende kanaler.
  • Støtte til kultur- og idrætsbegivenheder, som skaber aktivitet i byen – herunder overnatninger og omsætning på hoteller, restauranter og cafeer.
  • Tiltrække nationale og internationale mesterskaber inden for idrætsgrene, hvor Horsens kan stille faciliteter til rådighed.
  • Events og arrangementer, som understøtter visionen om Horsens som erhvervs- og uddannelses-by.
  • Events og arrangementer, som understøtter børn- og ungekultur.

  Sådan søger I

  Ansøgning om støtte fra PR-puljen sendes til Horsens Kommunes PR-gruppe, som mødes den første onsdag i hver måned og behandler indkomne ansøgninger.

  Ansøgning med beskrivelse af og budget for arrangement/event/begivenhed sendes til sekretær i PR-gruppen, Mette Munk, via mail mm@horsens.dk eller til formand for PR-gruppen, Lars Bjørn Petersen, via mail lbpe@horsens.dk

  Brædstrup Kultursamvirke modtager hvert år et beløb fra Horsens Kommune til kulturelle formål afholdt i Brædstrup by. 

  Læs mere på www.braedstrup-kultursamvirke.dk hvor du også kan søge om midler, medlemskab og se kommende arrangementer.