Gå til hovedindhold
Ældre
Sygdom
Økonomi og støtte

Hjælp til uhelbredeligt syge

Hvis du er døende eller pårørende til en døende, er der en række tilbud og praktiske ting at tage stilling til.

 • Læs op

Indhold

  Du har flere muligheder for at få hjælp og pleje i hjemmet den sidste tid mm.

  Hvad består sygepleje af?

  Sygeplejen planlægger og udfører sygepleje og lindrende behandling i samarbejde med praktiserende læge og eventuelt Enhed for lindrende behandling.

  Hvordan får jeg sygepleje?

  Du skal henvises af enten:

  • praktiserende læge
  • hospitalsafdelingen
  • ambulatorium
  • speciallæge

  Hvornår kan jeg få sygepleje?

  Du kan få hjælp af sygeplejerske hele døgnet.

  Kontakt:
  Telefon: 76 29 70 60
  Alle hverdage 8.00 - 14.00 

  Efter kl. 14 skal du kontakte:
  Service og Beredskab
  Telefon: 76 29 27 70 (omstiller dig til sygeplejen).

  Læs mere om sygeplejen

  Hjemmepleje og madservice:

  Du kan søge om hjælp til personlig pleje, indkøb, huslige opgaver mm. Den personlige pleje ydes hele døgnet, hvis du har behov for det. Du kan også søge om at få mad bragt ud. 

  Læs mere om hjemmepleje og madservice

  Hjælpemidler:

  • Du kan søge om at få hjælpemidler, så du kan forblive i dit eget hjem fx. plejeseng, kørestol, bækkenstol mm. Hjælpemidlerne bevilges ud fra en individuel vurdering.

  • Du skal være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at flytte rundt på møblerne eller installere hjælpemidler, for at du kan få hjælp af hjemmeplejen. 

  • Du har selv ansvaret for at gøre plads til de hjælpemidler, der er brug for.

  Læs mere om hjælpemidler

  Kontaktinfo

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01
  Telefontid:
  Hverdage 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

  Send sikker post (kræver MitID)

  Hvad er lindrende fysioterapi?

  Den lindrende fysioterapi er kendetegnet ved at være en særlig kontakt med dig som patient og dine pårørende og adskiller sig fra almindelig fysioterapi ved at have særlig fokus på lindring og livskvalitet. Formålet med lindrende fysioterapi er at se din situation ud fra en helhed, så du får det bedst mulige liv og opnår mest velvære.

  En lindrende/palliations fysioterapeut kan fx. hjælpe med:

  • at forebygge og lindre smerter
  • at lave øvelser mm.
  • at hjælpe dig til gode hvile- og sovestillinger
  • at støtte dig til fortsat at kunne bevæge dig rundt
  • at lindre problemer med åndenød
  • at finde frem til hjælpemidler, som kan lette hverdagens gøremål
  • at få større kropslig velvære og bedre livskvalitet

  Hvordan får jeg lindrende fysioterapi?

  Du skal have en henvisning fra praktiserende læge, sygehuslæge eller Enhed for lindrende behandling.

  For yderligere oplysninger:

  Kontakt:

  Strakskoordinationen
  Telefon: 76 29 38 03
  Send sikker mail (kræver MitID)
  Mandag, onsdag og fredag kl. 8.30-9.30 

  Pleje og omsorg for døende i eget hjem

  Har du brug for særlig lindring og omsorg, kan du evt. få tilbudt en ekstra hjælp som supplement til den samlede indsats.

  Hjælpen er tiltænkt en specifik gruppe og kan bestå af:

  • sociale aktiviteter
  • Skype med pårørende
  • samvær og tilstedeværelse
  • hente mad og lettere madlavning
  • skrive breve.

  Du kan ikke modtage den specifikke pleje, hvis du bor i en plejebolig med døgnbemanding.

  Hvordan henvises jeg til plejen?

  Du kan blive henvist via

  • hjemmeplejen
  • sygeplejen
  • sygeplejerske med funktion indenfor palliation
  • kommunens visitator

  Læs vores pjece om pleje og omsorg for døende i eget hjem (pdf).

  Læs kvalitetssandard for pleje og omsorg for døende (pdf)

  Hvad er vågetjenesten?

  Vågetjenesten består af frivillige i Ældresagen og hjælper med til at skabe ro og tryghed for døende og deres pårørende ved at være til stede, skabe tryghed og omsorg samt støtte den døende i livets sidste timer. Vores frivillige er udvalgte og har erfaring med alvorligt syge og døende mennesker.

  Vi kan tilbyde:

  • en hånd at holde i
  • medmenneskeligt nærvær
  • tryghed og omsorg

  Vi samarbejder med hjemmesygeplejersken.

  Hvordan kommer jeg i kontakt med vågetjenesten?

  Kontakt
  Sygeplejen
  Telefon: 76 29 28 00

  Efter kl. 14 skal du kontakte:
  Service og Beredskab
  Telefon: 76 29 27 70 (omstiller dig til sygeplejen).

  Ansøg om økonomisk støtte til sygeplejeartikler og lignende

  Har du en terminalerklæring, kan du ansøge om økonomisk tilskud til sygeplejeartikler, ernæringsdrikke mm.

  Ansøg her (kræver MitID)

  Ansøg om plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

  Mange har et ønske om at dø hjemme i vante omgivelser. Et familiemedlem eller en ven kan blive plejeperson for dig og få udbetalt plejevederlag. Det forudsætter, at du er erklæret terminal og har behov for pleje, og at du og din pårørende er enige om plejeorloven.

  Se kvalitetsstandard for plejevederlag