Gå til hovedindhold
Ældre
Sygdom

Sygepleje

Du kan få sygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ifm. et vanskeligt sygdomsforløb eller kronisk sygdom.

 • Læs op

Indhold

  Se hvor de forskellige sygeplejeklinikker ligger:

  Sygepleje ydes som udgangspunkt som midlertidig hjælp, indtil du helt eller delvis kan klare dig selv - eventuelt sammen med dine pårørende. Du kan også få sygepleje, hvis du er døende, og vil tilbringe din sidste tid hjemme.

  Sygepleje leveres primært i én af kommunens sygeplejeklinikker. Vi foretager altid en individuel vurdering, om sygeplejen evt. skal foregå i dit eget hjem.

  En sygeplejerske kan hjælpe dig med:

  • behandle, undersøge og oplære dig til selv at kunne behandle sår, pleje stomi/kateter og sukkersyge 
  • at give antibiotika og væske med sprøjte
  • at give lindrende behandling ved livets afslutning
  • hjælpe med at søge om hjælpemidler til inkontinens - fx bleer og bind.

  Hvis du har en akut opstået sygdom, har vi akutsygepleje, bestående af et team af sygeplejersker, som kan hjælpe dig i tæt samarbejde med hjemme- og sygeplejen. Det er hjemme- og sygeplejen, der vurderer, om du har behov for akutsygepleje.

  Sygeplejen foregår som udgangspunkt i én af vores sygeplejeklinikker. Du kan ikke selv vælge at modtage sygepleje i hjemmet i stedet for at komme i klinikken. Kun hvis du er alvorligt svækket, foregår sygeplejen i dit hjem.

  • Ved første møde vil vi sammen med dig afklare dine behov for sygepleje og vurdere, om du selv kan oplæres i at varetage dele af opgaven.
  • Hvis vi tidligt vurderer, at du selv kan oplæres i opgaven, kan første besøg også foregå hjemme hos dig. Det kan fx være en grundig oplæring i selv at kunne dosere din medicin.
  • Du har mulighed for at komme i den klinik, som passer dig bedst enten i forhold til din bopæl eller evt. i forhold til din arbejdsplads. Du skal selv sørge for transport til sygeplejeklinikken.
  • I sygeplejeklinikken vil du oftest møde den samme sygeplejerske og vil have aftaler på faste dage og tidspunkter.

  Sygepleje i hjemmet

  Hvis sygeplejersken sammen med dig vurderer, at sygeplejen skal foregå i dit eget hjem, vil aftalerne ofte ligge formiddag, eftermiddag eller aften. Tidspunktet kan variere, da der kan komme akutte opgaver, men opgaver, fx insulingivning, som skal gives indenfor et bestemt tidsrum, bestræber vi os på at overholde.

  Hjemmet som arbejdsplads

  Når sygeplejen foregår i dit hjem, betragtes dit hjem som en arbejdsplads og skal derfor leve op til kravene for et godt arbejdsmiljø.

  Udførelsen af sygeplejen skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og adgangs- og pladsforhold skal være i orden. Det kan derfor være nødvendigt at installere hjælpemidler eller andet. Sygeplejersken vil fortælle nærmere om dette ved jeres første møde.

  Her finder du sygeplejeklinikkerne:

  • Sygeplejeklinikken Præsthøjgården
   Ternevej 66, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Åpark Centret
   Løvenørnsgade 23, stuen 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Lindehøj
   Langmarksvej 85, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Ceres Centret
   Nørretorv 1-3, Bygning E 2. sal 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Søndergården
   Søndergade 41, 8740 Brædstrup
  • Sygeplejeklinikken Nørrevang
   Brådhusvej 50, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Hatting Centret
   Smedebakken 1, 8700 Horsens
  • Sygeplejeklinikken Gefionshave
   Sønderbrogade 74B, 8700 Horsens

  Sygepleje er gratis. 

  Der kan dog være egenbetaling på udvalgte artikler til brug i forbindelse med pleje/behandling, visse former for hjælpemidler samt medicin og doseringsæsker.

  Du skal selv betale eventuelle transportudgifter til sygeplejeklinikkerne.

  Du skal visiteres til sygepleje, evt. på en henvisning fra praktiserende læge eller fra hospitalsafdeling, ambulatorium eller speciallæge.

  Kontakt

  Telefon: 76 29 70 60
  Alle hverdage 8.30 - 14.00

  Send sikker mail (kræver MitID)

  Efter kl. 14 skal du kontakte:
  Service og Beredskab
  Telefon: 76 29 27 70