Gå til hovedindhold
Ældre
Ansøgning
Økonomi og støtte

Har du brug for et hjælpemiddel?

Hvis du har en varig sygdom eller et handicap, kan du søge om et hjælpemiddel eller hjælp til boligindretning.

 • Læs op

Indhold

  • Hjælpemidler kan være personlige eller til udlån.
  • Hjælpemidlet skal hjælpe til, du kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

  SELVBETJENING

  Du kan søge hvis du din fysiske eller psykiske funktionsevne, er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).
  For at søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp ifm. boligindretning skal du anvende selvbetjeningsløsningen.


  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, hvis du har brug for hjælp

  Du kan også søge om personligt hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning ved at udfylde denne blanket og sende til:

  Rådgivningsteamet
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

   

  Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du eller din pårørende (med fuldmagt) søge om et personligt hjælpemiddel, der kan lette din hverdag.

   

  Personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler) er fx:

  • proteser (arm, ben, øje og bryst)
  • kompression (kompressionsstrømper, støttestrømper, ærmer og handsker)
  • parykker
  • ortopædisk fodtøj og –indlæg
  • skinner, korsetter, bandager
  • diabeteshjælpemidler.

  Nogle hjælpemidler er godkendte standardprodukter, og nogle bliver lavet specielt til dig.

  Hvordan søger jeg om et personligt hjælpemiddel?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Sagsbehandler Birgit Klein, telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30
  Sagsbehandler Linda Larsen, telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

  Det gælder uanset, om du bor i leje-, eje- eller andelsbolig.

  Du kan få lavet ændringer inde i boligen og udenfor i umiddelbar forbindelse til boligen.

   

  Hjælp til boligindretning kan fx være:

  • fjerne dørtrin
  • installere ramper, lofts- og trappelifte
  • ændre dørbredder
  • ændre badeværelse
  • lave tilbygninger.

  Du kan ikke få hjælp til boligændringer,  hvis det primært drejer sig om modernisering eller istandsættelse.

   

  Hvordan søger jeg om hjælp til boligindretning?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden. 

  Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende.
  Telefontid: 8.30 - 9.30


  Ellers skal du rette henvendelse til:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01
  Mandag – fredag: 8.30 - 9.30 og 12.00  -13.00

  Send sikker post (kræver MitID)

  Forbrugsgoder er produkter, som leverandører massefremstiller og forhandler bredt til almindeligt brug i befolkningen. De er altså ikke fremstillet specielt for at afhjælpe dig, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Du kan søge om tilskud til visse forbrugsgoder fx. el-køretøjer.

   

  Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt er i en bolig, så som:

  • almindelige stole og senge
  • vaskemaskine
  • PC
  • tohjulede el-cykler.

   

  Hvad koster det?
  Du kan få tilskud til forbrugsgoder, som koster over 500 kr., hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et forbrugsgode.
  Tilskuddet er som udgangspunkt 50% af prisen på et standardprodukt.

  Forbrugsgodet er din ejendom, så du skal selv stå for udgiften til reparation og udskiftning.
  Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder, der er anskaffet, før du ansøger.

   

  Hvordan søger jeg om hjælp til boligindretning?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden. 

  Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende.
  Telefontid: 8.30 - 9.30


  Ellers skal du rette henvendelse til:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01
  Mandag – fredag: 8.30 - 9.30 og 12.00  -13.00

  Send sikker post (kræver MitID)

  Har du brug for et hjælpemiddel?

  Bevilges du lån af hjælpemiddel, kan det være nyt eller brugt.

  Her kan du se eksempler på hjælpemidler:

  • kørestol
  • rollator
  • toiletforhøjer
  • badebænk

  Ønsker du at ansøge om lån af et hjælpemiddel og du tidligere har haft kontakt til en sagsbehandlende ergoterapeut, skal du kontakte vedkommende - ellers skal du kontakte:

  Har du spørgsmål til hjælpemidler?

  Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende.
  Telefontid: 8.30 - 9.30


  Ellers skal du rette henvendelse til:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01
  Mandag – fredag: 8.30 - 9.30 og 12.00  -13.00

  Send sikker post (kræver MitID)

  Reparation og vedligehold af dit hjælpemiddel

  Vi reparerer dit hjælpemiddel, hvis det går i stykker. Vedligeholdelsen skal du selv stå for.

  • Hjælpemidlet er udlånt til dig og skal forblive i din varetægt.
  • Du må ikke sælge eller udlåne hjælpemidlet.
  • Du forpligter dig til at behandle og vedligeholde hjælpemidlet på forsvarlig vis.
  • Hvis du ikke længere anvender hjælpemidlet, eller grundlaget for bevillingen bortfalder, skal du levere det tilbage til Horsens Kommune.
  • Det er dit ansvar at passe godt på hjælpemidlet.
  • Du skal selv sørge for at rengøre og vedligeholde hjælpemidlet.
  • Du skal selv sørge for f.eks. smøring, justering af bremser, lapning, stramning af skruer, udskiftning af dupsko.

  Du kan få hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Du betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

  Det er derfor vigtigt, at du gemmer kvitteringen.

  Der ydes altid hjælp til udskiftning af svinghjul på din kørestol.

  Du skal selv betale de udgifter, der er forbundet ved at bruge hjælpemidlet. Det kan eksempelvis være el til opladning af batterier.

  Hvis der bliver brug for reparation af hjælpemidlet, kan du kontakte:

  Rådgivningsteamet, Horsens Kommune
  Telefon 76 29 45 01
  Mandag til fredag kl. 8.30-9.30 og 12.00-13.00

  Du kan også kontakte din vanlige sagsbehandlende terapeut.

  Du kan ikke få refusion af udgifter til reparation, som du selv har fået iværksat og udført, før du har fået en bevilling til det.

  Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Rådgivningsteamet på telefon på 76 29 45 01, mandag til fredag kl. 8.30-9.30 og 12.00-13.00.

  Du kan også kontakte din vanlige sagsbehandlende terapeut.

  Du kan læse mere om brug af hjælpemidler på Retsinformation

  Har du vanskeligt ved at læse, tale eller høre, har du flere muligheder for at få hjælp og vejledning. 

  Læs mere på Tale - Høre - Syn

  Læs vejledning om dine muligheder for frit valg af håndværker ifm. boligindretning (pdf)