Har du brug for et hjælpemiddel?

Hvis du har en varig sygdom eller et handicap, kan du søge om et hjælpemiddel eller hjælp til boligindretning.

Indhold

  • Hjælpemidler kan være personlige eller til udlån.
  • Hjælpemidlet skal hjælpe til, du kan føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

  SELVBETJENING

  Du kan søge hvis du din fysiske eller psykiske funktionsevne, er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).
  For at søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og hjælp ifm. boligindretning skal du anvende selvbetjeningsløsningen.


  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, hvis du har brug for hjælp

  Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du eller din pårørende (med fuldmagt) søge om et personligt hjælpemiddel, der kan lette din hverdag.

   

  Personlige hjælpemidler (også kaldet kropsbårne hjælpemidler) er fx:

  • proteser (arm, ben, øje og bryst)
  • kompression (kompressionsstrømper, støttestrømper, ærmer og handsker)
  • parykker
  • ortopædisk fodtøj og –indlæg
  • skinner, korsetter, bandager
  • diabeteshjælpemidler.

  Nogle hjælpemidler er godkendte standardprodukter, og nogle bliver lavet specielt til dig.

  Hvordan søger jeg om et personligt hjælpemiddel?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Sagsbehandler Birgit Klein, telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30
  Sagsbehandler Linda Larsen, telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov.

  Det gælder uanset, om du bor i leje-, eje- eller andelsbolig.

  Du kan få lavet ændringer inde i boligen og udenfor i umiddelbar forbindelse til boligen.

   

  Hjælp til boligindretning kan fx være:

  • fjerne dørtrin
  • installere ramper, lofts- og trappelifte
  • ændre dørbredder
  • ændre badeværelse
  • lave tilbygninger.

  Du kan ikke få hjælp til boligændringer,  hvis det primært drejer sig om modernisering eller istandsættelse.

   

  Hvordan søger jeg om hjælp til boligindretning?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden. 

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01

  Telefontid: 

  Hverdage kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00
  Send sikker mail (kræver NemID)

  Forbrugsgoder er produkter, som leverandører massefremstiller og forhandler bredt til almindeligt brug i befolkningen. De er altså ikke fremstillet specielt for at afhjælpe dig, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Du kan søge om tilskud til visse forbrugsgoder fx. el-køretøjer.

   

  Du kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt er i en bolig, så som:

  • almindelige stole og senge
  • vaskemaskine
  • PC
  • tohjulede el-cykler.

   

  Hvad koster det?
  Du kan få tilskud til forbrugsgoder, som koster over 500 kr., hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et forbrugsgode.
  Tilskuddet er som udgangspunkt 50% af prisen på et standardprodukt.

  Forbrugsgodet er din ejendom, så du skal selv stå for udgiften til reparation og udskiftning.
  Du kan ikke få støtte til forbrugsgoder, der er anskaffet, før du ansøger.

   

  Hvordan søger jeg om hjælp til boligindretning?

  Du skal anvende selvbetjeningsløsningen her på siden. 

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 00

  Telefontid: 

  Hverdage kl. 8.30 -9.30 og 12.00 - 13.00
  Send sikker mail (kræver NemID)

  Har du brug for et hjælpemiddel?

  Bevilges du lån af hjælpemiddel, kan det være nyt eller brugt.

  Her kan du se eksempler på hjælpemidler:

  • kørestol
  • rollator
  • toiletforhøjer
  • badebænk
  • toilet/bade stol på hjul
  • gulvlift
  • tryksårsforebyggende siddepuder og madrasser.

  Ønsker du at ansøge om lån af et hjælpemiddel, skal du kontakte:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 01

  Telefontid:
  Hverdage kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

  Send sikker mail (kræver NemID)

  Se filmen om lån til køb af handicapbil inden du søger

  Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

  SELVBETJENING 

  Du kan ansøge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Handicapbil

  Hvem kan få et lån til en handicapbil? 

  Du kan ansøge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

  • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil (kørsel til og fra arbejde).
   Du skal være ansat i en fast stilling for at dette kriterium kan komme i betragtning

  • vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
   Uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder

  • forringer din evne til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

  Din funktionsevne og/eller mobilitet skal være så nedsat, at du er forhindret i at benytte andre transportformer.

  Bemærk:
  For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt og ikke kunne løses på anden vis, med fx el-køretøj, Flextrafik eller Midttrafik. Det er således ikke alene din funktionsevne, der ligger til grund for afgørelsen. 

   

  Hvem kan ikke få lån til en handicapbil? 

  Du kan ikke få lån til en bil, hvis:

  • dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
  • din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb
  • dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, fx Flextrafik, Midttrafik eller sygesikringskørsel
  • dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, fx et el-køretøj
  • du har ophold i et botilbud efter serviceloven.

   

  Vi kan/skal ikke tage hensyn til, hvis:

  • du tidligere har fået bevilliget støtte til bil
  • du ikke har økonomi til at købe ny bil 
  • du ikke har plads til fx dit el-køretøj i din bil
  • du har langt til nærmeste busstoppested. 

  Billigst egnede bil

  Hvis du bliver bevilget støtte til køb af bil eller særlig indretning, yder kommunen støtte til køb af billigst egnede bil. Du kan vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler, men den skal godkendes af kommunen. Hvis bilen, du selv vælger, er dyrere end den, kommunen peger på, skal du selv betale forskellen (merkøb).

   

  Om lånet

  Kommunen yder støtten som et rentefrit lån, der bliver afviklet over 8 år. En del af lånet skal du betale afdrag på, resten er afdragsfrit. Den andel, du skal afdrage på, afhænger af din indkomst.

  Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 206.000 kr. (2023) inklusive moms, dog højst bilens købesum.

  Halvdel af lånet skal tilbagebetales med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/96 månedligt fra bilens registrerings tidspunkt. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger 222.000 kr. bliver den del af lånet, der skal tilbagebetales, forhøjet med 20% af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 222.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

   

  Økonomien ved køb af egen bil

  Du skal som udgangspunkt regne med en månedlig udgift på ca. 3.000 kr. Dette beløb er skønsmæssigt og inklusiv lån, kaskoforsikring, almindelig vedligeholdelse samt udgifter til brændstof.

  Hvis du er forælder og plejeforælder til et barn med handicap, kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

  Du kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

  Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for støtten.

  Du kan få råd og vejledning hos sagsbehandler i Handicaprådgivningen.
  Telefon til Rådgivningsteamet: 76 29 45 02

  Telefontider:
  Man-ons:  9.00 - 15.00
  Torsdag:   9.00 - 17.00
  Fredag:    9.00 - 13.00

  Læs mere om ansøgning til lån til en handicapbil samt indretning af bil i denne pjece (pdf)

  Har du vanskeligt ved at læse, tale eller høre, har du flere muligheder for at få hjælp og vejledning. 

  Læs mere på Tale - Høre - Syn

  Vejledning om dine muligheder for frit valg af håndværker ifm. boligindretning (pdf) - download nederst på siden