Gå til hovedindhold
Ældre
Byggeri og ejendom
Økonomi og støtte

Ældre- og plejeboliger

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger, du kan søge om eller visiteres til.

Malteriet , billede af altan
 • Læs op

Indhold

  Når du bor i eget hjem, kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice.

  Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger. Plejebolig er aktuelt, hvis du er afhængig af pleje og omsorg hele døgnet. Der er også plejecentre med særlige demensafdelinger. Ældreboliger er indrettet specielt til dig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er ikke tilknyttet personale til boligen, ligesom til en plejebolig.

  Se oversigt over plejecentre og demensplejecentre med og uden daghjem tilknyttet

  Ældrebolig

  For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du have:

  • et behov for pleje og praktisk hjælp 
  • et handicap, der betyder, at du har et varigt behov for specialindrettet bolig

  Du og din familie skal kontakte Visitationen for at blive visiteret (henvist) til en ældrebolig:

  Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende, ellers skal du rette henvendelse til:

  Visitationen
  Telefon: 76 29 36 25
  Telefontider:
  Man-ons:  9.00 - 15.00
  Torsdag:   9.00 - 17.00
  Fredag:    9.00 - 13.00


  Send sikker post (kræver MitID)

  Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Boligerne er størrelsesmæssigt mellem 50-130 m2, og huslejen ligger ca. mellem 4.000 kr. og 10.000 kr.

  Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. Der er ikke noget maksimum for, hvad du kan få i boligydelse, hvis du er visiteret til en ældrebolig. Boligstøtte ydes til 65 m² bruttoareal til en enlig og til 85 m² til et par.

  Læs mere om økonomi mm. i ældrebolig på Ældresagens hjemmeside

  Hvis du bor i Horsens Kommune og gerne vil søge ældrebolig i en anden kommune, skal du først søge i din bopælskommune. Du skal opfylde kriterierne for ældrebolig i både Horsens Kommune og i den kommune, du gerne vil flytte til.

  Du kan blive optaget på venteliste, hvis du vil flytte til en anden kommune for at bevare tæt kontakt til nære pårørende i tilflytningskommunen eller lignende.

  Du kan henvende dig til ejendomscentret om forskellige praktiske forhold ifm. kommunale ældreboliger.


  Ved spørgsmål om drift, vedligehold og istandsættelse:

  Kontakt

  Bygningskonstruktør i Ejendomscentret
  Rasmus Müller Aabenhus
  Send sikker mail (kræver MitID)
  Telefon: 76 29 25 65

  Hvordan opsiger jeg min bolig?

  Du kan opsige din bolig via dette link (du skal bruge MitID)

  Ved spørgsmål om lejekontrakter, opsigelse og planlægning af syn ifm. ind- og fraflytning:

  Kontakt

  Sagsbehandler i Ejendomscentret
  Gitte Liljedahl Birch
  Send sikker mail (kræver MitID)
  Telefon: 76 29 25 30

  Ejendomscentret varetager administration af følgende kommunale ældreboliger

  • Birkebo Centret
  • Hatting Centret
  • Kildebakken
  • Skovly

   

  Følgende boligforeninger udlejer ældreboliger i Horsens Kommune:

  ALBO

  • Åparkcentret 2.-6. sal Horsens
  • Brådhusvej nr. 36A-46D Stensballe Horsens
  • Brådhusvej 50 bolig 21-40 Horsens
  • Ceres Centret Nørretorv 1-3 Horsens
  • Kildegade 2-4 Horsens
  • Møllegade nr. 53 Horsens
  • Præsthøjgården Ternevej 66D Horsens
  • Vestbirkvej 1A Østbirk

   

  Bolig Horsens

  • Nørrebakken 1 st. 57-60 Horsens

   

  Lejerbo

  • Klovenhøjvej 27-57 Brædstrup
  • Bredesvej 15A-F og 17A-C Brædstrup
  • Søndergade 84-88 og 90A-E Brædstrup

   

   

  Ældreboliger med center:

  • Birkebo, Vestbirkvej 3B, 1, 8752 Østbirk
   Udlejer: Horsens Kommune, Ejendomsadministrationen. Telefon: 76 29 25 30

  • Ceres Centret, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

  • Hatting, Smedebakken 1, 8700 Horsens
   Udlejer: Horsens Kommune, Ejendomsadministrationen. Telefon: 76 29 25 30

  • Kildebakken, Kildegade 23, 8700 Horsens
   Udlejer: Horsens Kommune, Ejendomsadministrationen. Telefon: 76 29 25 30

  • Lindehøj, Nørrebakken 1 st. 57-60, 8700 Horsens
   Boligforening: Bolig Horsens, Gl. Jernbanegade 4. Telefon: 75 66 67 73

  • Nørrevang, Brådhusvej 50, bolig 21-40, 8700 Horsens
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

  • Præsthøjgården, Ternevej 66D, 8700 Horsens
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

  • Åpark Centret 2.-6. sal, Løvenørnsgade 23, 8700 Horsens
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

   

  Ældreboliger uden center:

  • Bredesvej, 15A-F og 17A-C, 8740 Brædstrup
   Boligforening: Lejerbo, Pakhustorvet 4, Kolding. Telefon: 38 12 14 35

  • Brådhusvej Stensballe 36A-46D
   8700 Horsens Boligforening ALBO Spedalsø Torv 5 Horsens. Telefon: 75 62 58 22
  • Horsensvej 36, 8732 Hovedgård
   Udlejer: Horsens Kommune, Ejendomsadministrationen. Telefon: 76 29 25 30

  • Kildegade 2-4, 8700 Horsens
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

  • Klovenhøjvej 27-57, 8740 Brædstrup
   Boligforening: Lejerbo, Pakhustorvet 4, Kolding. Telefon: 38 12 14 35

  • Søndergade 84-88 og 90A-E, 8740 Brædstrup
   Boligforening: Lejerbo, Pakhustorvet 4, Kolding. Telefon: 38 12 14 35

  • Vestbirkvej 1A, 8752 Østbirk
   Boligforening: ALBO, Spedalsø Torv 5. Telefon: 75 62 58 22

  Plejeboliger

  Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp, eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.

  I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine ønsker og behov.

  Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab, spise sammen med andre og deltage i forskellige aktiviteter. 

   

  Hvordan søger jeg om at få en plejebolig?

  Du og din familie skal kontakte Visitationen for at blive visiteret (henvist) til en plejebolig:

  Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende, ellers skal du rette henvendelse til:

  Visitationen
  Telefon: 76 29 36 25
  Telefontider:
  Man-ons:  9.00 - 15.00
  Torsdag:   9.00 - 17.00
  Fredag:    9.00 - 13.00

  Send sikker mail (kræver MitID)

  Du skal betale indskud, typisk tre måneders husleje, og husleje i en plejebolig. Vi hjælper dig med at udregne din husleje.

  Om huslejen:

  Huslejen er bestemt ud fra antallet af m2 – ligesom for alle andre almene boliger. De nyere boliger er typisk 70m2 brutto. Der er dog forskelle i plejestørrelserne. Huslejen i de plejeboligerne ligger ca. mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. pr. måned. Du kan få dækket mellem 0-50% i boligsikring/boligydelse afhængig af din formue. Du kan i det fleste tilfælde få et kommunalt indskudslån, hvis du ikke har mulighed for at betale indskuddet.

  Om forplejning:

  Når du flytter ind i en plejebolig, vil du blive tilbudt en fuld forplejningspakke, som koster ca. 4.000 kr. pr. måned. Du har mulighed for at fravælge denne pakke.

   

  Du kan henvende dig til ejendomscentret om forskellige praktiske forhold ifm. plejeboliger.

  Ved spørgsmål om drift, vedligehold og istandsættelse:

  Kontakt
  Bygningskonstruktør i Ejendomscentret, Rasmus Müller Aabenhus 
  Send sikker mail (kræver MitID)
  Telefon: 76 29 25 65

  Ved spørgsmål om lejekontrakter, opsigelse og planlægning af syn ifm. ind- og fraflytning:

  Kontakt
  Sagsbehandler i Ejendomscentret, Gitte Liljedahl Birch 
  Send sikker mail (kræver MitID)
  Telefon: 76 29 25 30

  Ejendomscentret varetager administration af følgende kommunale plejeboliger

  • Birkebo Centret
  • Dronning Ingrids Hjem
  • Egebo
  • Gedvedhus
  • Klovenhøj Centret
  • Skovly
  • Søndergården 

  Opsigelse af plejebolig:

  Du kan opsige din bolig via dette link (du skal bruge MitID).

  Du kan også opsige din bolig ved at udfylde og printe dette skema, som du kan give til den daglige leder.

  Erklæring til rydning af bolig

  Få tilladelse til at rydde en plejebolig efter dødsfald ved at udfylde denne erklæring om rydning og sende den til Skifteretten på mail skifte.hrs@domstol.dk

  Du kan indsende både opsigelse af plejebolig og erklæring til rydning af bolig her (kræver MitID). Via linket sendes skemaerne til de rette modtagere i Ejendomsadministrationen og Skifteretten. 
   

  Administrationen af kommunens øvrige plejeboliger varetages af boligforeninger:

  • ALBO Boligforening: Ceres Centret, Gefions Have, Præsthøjgården, Tamdrup Centret og Nørrevang
  • Bolig Horsens: Lindehøj Centret, Malteriet og Egebakken
  • Lejerbo Boligforening: Orions Hus

  Kunne du tænke dig at bo i et seniorbofællesskab eller i en tryghedsbolig?

  Boligerne udgør en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.

  I Horsens Kommune har vi følgende forskellige seniorbofællesskaber og tryghedsboliger:

  Seniorbofællesskaber:

  • Mårhøj Seniorbo, Mårhøj 17A-R, 8751 Gedved
  • Toftebo, Haldrupvej 46A-M, 8700 Horsens
  • Trekanten, Heilesenvænget 1-31, 8732 Hovedgaard
  • Udsigten Tvingstrup, Vestervænget 20A, Tvingstrup, 8700 Horsens
  • Sundbakken, Sundbakken 16, 8700 Horsens

  Læs mere om de forskellige seniorbofællesskaber på OK-Fonden.dk


  Tryghedsboliger: 

  Læs mere på bolighorsens.dk.  

  Du kan læse mere om seniorvenlige boliger på boligforeningernes hjemmeside: