Gå til hovedindhold
Affald
Byggeri og ejendom
Anmeldelse

Bygge- og anlægsaffald

Hvis du skal til at nedrive, renovere eller vedligeholde dine bygninger, skal du huske at anmelde dit byggeaffald. Husk også, at du gratis kan få hentet affald med asbest.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Vi henter gerne dit asbestholdige affald fra din bolig. Husk at du er ansvarlig for, at det asbestholdige affald er pakket forsvarligt ind og placeret, så vi kan hente det med kranbil.

  Du skal anmelde dit byggeaffald, hvis 

  • der fra din nedrivning, renovering eller vedligeholdelse af bygninger eller anlæg fremkommer mere end 1 ton affald, eller
  • hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden fra 1950 - 1977.

   

  Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før renoverings-, vedligeholdelses- eller nedrivningsarbejdet begynder. 

  Vær opmærksom på, at du skal sende supplerende dokumentationsmateriale, som fx miljøkortlægning, sammen med din anmeldelse.

   

  Sådan skal du skal håndtere og sortere byggeaffald

  Læs hvordan du skal håndtere og sortere de forskellige typer af byggeaffald på vores anden side om bygge- og anlægsaffald.

  Afhentning af asbestholdigt affald

  Asbest er brugt frem til 1988 i forskellige byggematerialer. Asbestholdigt affald kan bl.a. være: 

  • Bølgeplader til tag- og vægbeklædning
  • Plane eternitplader til loftog vægbeklædning
  • Tagplader af skiffereternit
  • Bløde lofts- og vægplader • Teknisk isolering
  • Kiselgur omkring rør og kedler m.v.
  • Rør og aftrækskanaler.

  Yderligere information om hvor asbest forekommer, kan findes i Asbestguiden på Arbejdstilsynets hjemmeside.

   

  Pas på dig selv og os andre

  Asbeststøv er sundhedsskadeligt. Udsættelse for asbestfibre medfører risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for kræft.

  Arbejdstilsynet har udarbejdet regler for arbejdet med asbest, som det er vigtigt, at du kender og respekterer. Se vejledning om asbest og yderligere information om håndtering på arbejdstilsynets hjemmeside.

  Asbest- og eternitplader, der er skuet fast, må du godt selv fjerne, hvis du kan løsne dem uden at pladerne knækker og frigiver støv. Undgå at kaste pladerne ned, men løft dem og læg dem forsigtigt på en palle eller i en bigbag, der er passende i størrelse til dine plader.

  Er pladerne sømmet eller klæbet fast, så de knækker, og der fremkommer støv under arbejdet, eksempelvis som ved skiffereternit – skal du lade en professionel om opgaven.

  Vi har en henteordning, hvor vi henter asbestholdigt affald fra din bolig. 

  Vi kan maksimalt hente 6 tons asbestholdigt affald pr. adresse og minimum 200 kg. pr. gang. (Eternitplader vejer ca. 20 kg. pr. kvadratmeter).

  Du er ansvarlig for, at det asbestholdige affald er pakket forsvarligt ind og placeret, så vi kan hente det med kranbil.  

   

  Bestil afhentning på horsens.renoweb.dk (afhentningsdagene fremgår af bestillingssystemet).

   

  Har du mere end 6 tons? Læs, hvad du skal gøre, under Farligt affald.

  Har du mindre end 200 kg? Så kan du aflevere det på genbrugspladserne forsvarligt støvtæt indpakket i klar plast og mærket ”ASBEST”.

  • Placér asbestaffaldet på intakte og ikke-flækkede paller eller i bigbags (returneres ikke). Du må ikke bruge pallerammer.
  • Asbestholdigt affald, der kan støve, så som knækkede plader, bløde lofts- og vægplader, skal befugtes og emballeres dobbelt – eksempelvis i plastsække inden det lægges i bigbags mærket med ”ASBEST”
  • Ikke-støvende asbestaffald skal være emballeret i støvtæt emballage og mærket med ”ASBEST”.
  • Hele bølgeeternitplader stabler du på paller til en max. højde på 80 cm. målt fra pallebund. Emnerne skal være forsvarligt stablet og fastsurret og skal emballeres i støvtæt emballage og mærkes med ”ASBEST”. Husk at pladerne skal også emballeres under bunden af stablen.
  • Bigbags skal være nye eller ubeskadigede. De skal være støvtætte med 4 løfteøjer.
  • Bigbags må ikke fyldes mere end den angivne vægtgrænse for bigbag’en.
  • Vægten af hver enhed må ikke overstige 1,5 ton.

  Du kan købe paller, plastfolie og bigbags i forskellige byggemarkeder og lignende.

  Du er ansvarlig for, at asbestholdigt affald er placeret et sted, hvor vi kan hente det med kranbil. 

  Det betyder: 

  • tilkørselsvejen skal være mindst 3,5 m i bredden og 4 m i højden.
  • tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus, og skal kunne tåle tung trafik op til 32 ton og et støttefodstryk på op til 20 ton.
  • afstanden fra stabil holdeplads for kranbilen til placeringen af affaldet må ikke være mere end 4 m. Der løftes ikke over bygninger.
  • der skal være mindst 150 cm. til bygninger og lignende.
  • der skal minimum være en frihøjde over enhederne på 10 m. Dette gælder også luftledninger.
  • adgangsvejen skal være fri mellem kl. 7.00 og 18.00.

  Du betaler for asbestordningen igennem husholdningsgebyret.

  Du skal kun selv betale for bigbags, plast, paller mv. til emballering af asbestholdigt affald.

  Ring til os på telefon 76 29 26 56 eller skriv en mail til affald@horsens.dk