Gå til hovedindhold
Læger

Er du læge?

Find nyttige telefonnumre og information om de forskellige sygdoms- og sundhedstilbud.

 • Læs op

Indhold

  For praktiserende læger og vagtlæger

  I tabellen kan du se, hvilke sundhedstilbud Vital Ceres, Horsens Kommune kan tilbyde borgere med kronisk sygdom, kræft samt brugere af tobak, snus/nikotinposer og e-cigaretter.

  • Alle tilbud er henvendt til borgere over 18 år - undtaget rygestop, som er for borgere over 15 år.
  • Alle tilbud udbydes på Ceres Centret og forudsætter som udgangspunkt, at borger selv kan transportere sig dertil. 
  • Alle forløb varetages af sundhedsprofessionelle i tværfaglige teams

  Henvisning: dynamisk henvisning

  FORLØB FORMÅL DOKUMENTATION/
  UDGANGSPUNKT I:
  PJECER OG LINKS

  For borgere der ønsker at stoppe med at ryge

   


  Motivere borgere over 15 år til at stoppe brug af nikotin/tobak, snus og e-cigaretter.

  Samarbejdsaftalen om rygestopindsats under Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Kurset er tilrettelagt efter Kræftens Bekæmpelses koncept: Røgfrit Liv.

  Læs mere on rygestopstilbuddet på horsens.dk

  Læs Sundhedsaftalen; samarbejdsaftale om rygestopindsats

  For borgere der ønsker at ændre dine sundhedsvaner

   

  Ændring af sundhedsvaner (kost, rygning, alkohol, motion og søvn) og drøfte hvordan man bedst muligt lever med kronisk sygdom i hverdagen. 

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale

  Læs mere om afklarende sundhedssamtaler på horsens.dk

  Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunernes tilbud til kronisk syge

  For borgere med forstadium til type 2 diabetes eller hjerte-/karsygdom

   

  Motivere borgere i risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom eller type 2-diabetes til at forholde sig til egen sundhedsadfærd

  Region Midtjyllands forløbsprogram for diabetes og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Læs mere om livsstilsforløbet på horsens.dk

   

  For borgere med diabetes

   

  Understøtte borger til at gennemføre og fastholde livsstilsændringer samt mestre hverdagslivet med diabetes

  Region Midtjyllands forløbsprogram for diabetes og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Læs mere om forløb for borgere med diabetes på horsens.dk

  Se forløbsprogrammet for type 2 diabetes i Region Midtjylland

  For borgere med hjerte-/karsygdomme

  Understøtte borger, til at gennemføre og fastholde livsstilsændringer samt mestre livet med en hjerte-/karsygdom

  Region Midtjyllands forløbsprogram for hjertesygdomme og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Læs mere om forløb for for borgere med hjertesygdomme på horsens.dk

  Se forløbsprogrammet for hjertesygdom i Region Midtjylland

  For borgere med KOL

   

  Understøtte borger til at gennemføre/ fastholde livsstilsændringer samt mestre hverdagslivet med KOL

  Region Midtjyllands forløbsprogram for KOL og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

  Læs mere om forløb for borgere med KOL på horsens.dk

  Se forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland

  For borgere der har, eller har haft, kræft

  Understøtte borger i at kunne mestre hverdagslivet med kræft.

   

   

  Samarbejdsaftalen for kræftrehabilitering under Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

   

  Læs mere om kræftforløb på horsens.dk

  Se Samarbejdsaftalen for kræftrehabilitering under Region Midtjylland

   

  Kontakt: 76 29 37 70

  Læs mere om akutpladser.

  Kontakt

  Telefon: 76 29 70 60
  Alle hverdage 8.00-14.00 

  Send sikker mail (kræver NemID)

  Efter kl. 14 skal du kontakte:
  Service og Beredskab
  Telefon: 76 29 27 70

   

  Hvad kan en sygeplejerske hjælpe med?

  Sygepleje ydes som udgangspunkt som midlertidig hjælp, indtil borger helt eller delvis kan klare dig selv - eventuelt sammen med de pårørende. Borger kan også få sygepleje, hvis vedkommende er døende, og vil tilbringe den sidste tid hjemme.

  Sygepleje leveres primært i én af kommunens sygeplejeklinikker. Vi foretager altid en individuel vurdering, om sygeplejen evt. skal foregå i eget hjem.

  En sygeplejerske kan hjælpe med:

  • behandle, undersøge og oplære til selv at kunne behandle sår, pleje stomi/kateter og sukkersyge 
  • at give antibiotika og væske med sprøjte
  • at give lindrende behandling ved livets afslutning
  • hjælpe med at søge om hjælpemidler til inkontinens - fx bleer og bind.

  Læs mere om sygepleje

  Hvordan kontakter jeg akutteamet (akutsygeplejen) som sundhedsfaglig?

  Akutteamet Horsens er udekørende for hele Horsens Kommune og kan opstarte akutte indsatser træffes døgnet rundt 
  (Bemærk kun for læger/fagprofessionelle): Telefon: 29 66 85 16

  Ved kontakt der ikke er borgerrelateret:
  Send sikker mail (kræver MitID)


  Hvad kan akutteamet tilbyde:

  • tilsyn og vurdering af borgere med pludselig opstået sygdom ud fra ABCDE-princippet. Vi følger op på borgere til de er tilbage i habituel tilstand
  • håndtering af borgere med forværring i psykisk tilstand/sygdom i akutte situationer
  • faglig sparring med hjemmesygeplejersker, læger, sygehus, akutpladser og andre samarbejdspartnere
  • helhedsvurderinger af forhold omkring borgere og akut etablering af kommunale indsatser


  Instrumentelle opgaver:

  • foretage I/V, intramusculær og subcutan medicinadministration
  • anlægge og genanlægge urinvejskateter, herunder engangskaterisation
  • anlægge PVK og subcutan kanyler
  • pasning af diverse dræn

  Akutteamets udstyr:

  • Måleudstyr til vitale parametre
  • Blodsukkermåling
  • CRP, Leukocytter og HGB-måling
  • Blærescanner
  • Urinstix

  Kort om Akutteamet 

  Vi tilbyder tæt samarbejde med almen praksis og sygehuset. Ved at henvise til akutteamet, er du med til at skabe sammenhæng og tryghed for patienten.

  Du er altid velkommen til at ringe og drøfte patienterne med os, så vi kan afdække, om vi kan pleje og behandle patienten i eget hjem.

  Målgruppe: 

  • Lægehenviste patienter over 16 år med akut opstået sygdom eller forværring i kendt sygdom og med behov for kompleks sygepleje.
  • Patienter henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring, afklaring, vurdering eller undersøgelse/behandling, som kræver en specialiseret sygeplejefaglig indsats.