Gå til hovedindhold
Sygdom
Sundhedsfremme
Økonomi og støtte

Godt liv med kronisk sygdom

Har du KOL, kræft, type 2 diabetes eller lider af hjerte-kar-sygdomme, kan du få hjælp til bedre at klare hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Du kan deltage i forskellige gratis forløb og få inspiration og redskaber til at leve godt med din kroniske sygdom eller din kræftsygdom. Forløbene tager udgangspunkt i dine vaner, muligheder og mål.

   

  Hvordan deltager jeg?

  Egen læge eller hospitalet skal henvise dig. Når vi har plads til dig, bliver du inviteret til en afklarende samtale med din kontaktperson, hvor I sammen planlægger dit forløb.

  Du skal som udgangspunkt selv kunne sørge for transport. Der er dog mulighed for at søge om kørsel efter aftale med den sundhedsprofessionelle kontaktperson.

  Forløb for dig med kronisk sygdom

  Hvad er en sundhedssamtale?

  En sundhedssamtale er for dig, der er udfordret af én eller flere kroniske sygdomme, gerne vil ændre sundhedsvaner (kost, rygning, alkohol, motion, søvn), og har lyst til at drøfte, hvordan du lever bedst muligt med sygdom i hverdagen.

  Samtalen varer en time. Vi drøfter dine sundhedsmæssige udfordringer, og hvordan du bedst arbejder med at styrke din sundhed ud fra dine ønsker og behov. Vi ser på hvilke tilbud, der kan støtte dig i kommunen, i regionen, i frivilligt eller privat regi og hvilke tilbud, der passer til dig.

  Du kan få op til 5 samtaler, hvis du er særligt udfordret  - måske med psykiske eller sociale udfordringer oveni i din kroniske sygdom. Du vil også kunne få støtte til at tage kontakt til de tilbud, du ønsker dig.

  Hvem kan deltage?

  For at blive visiteret til en samtale skal du:

  • være over 18 år og være i stand til selv at kunne transportere dig.
  • have én eller flere kroniske sygdomme eller være i risiko for at udvikle kronisk sygdom (diabetes eller hjertesygdom)
  • have behov for et sundhedstilbud og et ønske om at få det bedre
  • have lyst og overskud til at arbejde med din sundhed og udfordre dine vaner
  • have senfølger efter corona, som ikke skal udredes eller behandles på Senfølgeklinik – og hvor du har brug for en afklaring af, hvilke rehabiliterings- og sundhedstilbud, der kan hjælpe dig godt videre.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang.

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Har du spørgsmål, kan du kontakte:

  Sygeplejerske, Godt liv med kronisk sygdom
  Hanne Marie Adamsen
  Telefon: 23 82 95 31

  Daglig leder
  Mikael Elsborg
  Telefon: 23 71 19 50

  Tid og sted

  Vi kontakter dig telefonisk efter henvisning, hvor vi aftaler samtaletid. Kan vi ikke træffe dig per telefon sender vi dig en tid i e-boks. Du kan altid ændre samtaletidspunkt - giv hurtigst muligt besked.

  Samtalerne foregår på Ceres Centret, Nørretorv 1-3, indgang B, 8700 Horsens. 
  Hvis det giver god mening for dig, kan vi drøfte dine udfordringer i telefonen- det finder vi ud af, når du kontaktes første gang.

  Tilbuddet er en del af et forløbsprogram

  Hvis du er i risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdom eller type 2-diabetes, kan vi tilbyde dig et gratis livsstilforløb.

  Forløbet indeholder

  • Individuel samtale før og efter forløbet.
  • Fysisk træning 2 gange om ugen samt fri træning i centrets åbningstid under hele forløbet.
  • Undervisning/dialog 1 gang om ugen med forskellige faggrupper.
  • Opfølgning efter forløbet

  Relevante målinger i forbindelse med samtalerne. Forløbet varer 10 uger og foregår på hold med op til 12 deltagere.

  Pårørende er velkomne til at deltage i dele af forløbet.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang.

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Sted:
  Dels på Ceres Centret, Nørretorv 1-3 og dels i LOOP fitness, Høegh Guldbergsgade 36, 8700 Horsens.

  Kontaktinformation:
  Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på team telefon 61 61 50 58 eller sygeplejerske Helle Ørnsvig Nielsen på telefon: 76 29 38 13

  Hvis du har åreforkalkning, har haft en blodprop eller hjertesvigt eller har fået en ballonudvidelse (PCI), en bypass- eller en hjerteklapoperation, kan vi tilbyde dig et gratis forløb, hvor du får mere viden om din sygdom. Du får også hjælp til, hvordan du kan takle hverdagens udfordringer med en hjerte-kar-sygdom.

  Forløbet kan indeholde:

  • Afklarende samtale inden opstart, hvor vi planlægger dit forløb
  • Fysisk test, hvis det er relevant
  • Fysisk træning 1 time 2 gange om ugen
  • Undervisning i livet med hjertesygdom, kost, motion og medicin
  • Samtale med klinisk diætist
  • Hjælp til rygestop

  Forløbet varer 12-26 uger og foregår på hold med op til 12 deltagere.

  Der er løbende optag, så antallet af deltagere kan variere.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Sted:
  Ceres Centret, Nørretorv 1-3, Indgang B, 8700 Horsens

  Udbyder
  Forløbet udbydes af Vital Ceres - Godt Liv med Kronisk Sygdom og varetages af et team bestående af sygeplejerske, fysioterapeut og klinisk diætist

  Kontaktinformation:
  Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på team-telefon 24 75 96 91 eller ringe til sygeplejerske Jytte Hye Hansen på telefon 76 29 28 53

  Hvis du har diabetes, kan vi tilbyde dig et gratis forløb, hvor du får mere viden om din sygdom. Du får også hjælp til, hvordan du kan takle hverdagens udfordringer med diabetes.

  Forløbet indeholder

  • En individuel samtale før og efter forløbet
  • Fysisk træning 1 time, 2 gange om ugen
  • Undervisning/dialog om aktuelle emner i 2 timer, 1 gang om ugen
  • Opfølgning efter 3 og 10 måneder. Relevante fysiske tests og målinger.

  Forløbet varer 10 uger og foregår på hold med op til 12 deltagere. Pårørende er velkomne til at deltage i dele af forløbet.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang.

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Sted
  Ceres Centret, Nørretorv 1-3, Indgang B, 8700 Horsens

  Kontaktinformation
  Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på team telefon 61 61 50 58  eller ringe til sygeplejerske Helle Ørnsvig Nielsen på telefon 76 29 38 13

  Hvis du har KOL, kan vi tilbyde dig et gratis forløb, hvor du får mere viden om din sygdom. Du får også hjælp til, hvordan du kan takle hverdagens udfordringer med KOL. 

  Forløbet indeholder:

  • Individuel samtale før og efter forløbet
  • Motion og bevægelse 1 time, 2 gange om ugen
  • Undervisning/dialog om aktuelle emner i 1½ time 1 gang om ugen
  • Opfølgning 3 og 10 måneder efter forløbet
  • Forløbet varer i 10 uger og foregår på hold med op til 12 deltagere.

  Pårørende er velkomne til at deltage i dele af forløbet efter aftale.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang.

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Sted
  Ceres Centret, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens.

  Kontaktinformation
  Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på team-telefon 61 61 50 64, eller du kan ringe til fysioterapeut Christian Kornum Christensen telefon 76 29 28 52.

  Hvis du har eller har haft kræft, kan vi tilbyde dig et gratis forløb, hvor du får mere viden om din sygdom. Du får også hjælp til, hvordan du kan takle hverdagens udfordringer med kræft.

  Forløbet indeholder:

  • Afklarende samtale med sygeplejerske og/eller fysioterapeut.
  • Fysisk træning 1 time, 2 gange om ugen.
  • Cafémøde 1 time 1 gang om ugen med oplæg/dialog om aktuelle emner.

  Ved behov er der mulighed for individuelle samtaler med:

  • klinisk diætist
  • sygeplejerske
  • psykolog.

  Forløbet varer 12 uger og foregår på hold med op til 12 deltagere.  Der er løbende optag, så antallet af deltagere kan variere.

  Du kan få tolkebistand i nødvendigt omfang.

  Hvordan kommer jeg i et forløb?
  Du skal henvises af din egen læge eller sygehuset.

  Sted
  Ceres Centret, Nørretorv 1-3, 8700 Horsens

  Kontaktinformation
  Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på team telefon 23 80 84 43 eller sygeplejerske Tina Nørregaard Hedeager på telefon 76 29 38 11 eller fysioterapeut Hanne Levinsen på telefon 76 29 38 15.

  Åben rygrådgivning er henvendt til dig i den erhvervsaktive alder med uspecifikke lænderygsmerter.

  Rygrådgivning består af undervisning med følgende indhold:

  • Viden om ryggens funktion og smertemekanismer
  • Praktisk afprøvning af øvelser
  • Inspiration til, hvad du kan gøre i det daglige for at tage vare på egne lændesmerter

  Vores fysioterapeuter rådgiver på hold, som varer 2 timer. Der er tale om et engangstilbud.

  Sted
  Vital Horsens, Langmarksvej 85, træningssal 1, 8700 Horsens

  Tidspunkt
  Rygrådgivningen foregår i tidsrummet kl. 16.00-18.00, hver 4. torsdag i måneden (juli og december undtaget).

  Praktiske oplysninger
  Vi kan ikke tilbyde transport eller tolkebistand. 

  Information og tilmelding
  Kontakt sekretær Helle Bjørn på telefon 76 29 37 51 eller send sikker mail (kræver NemID)  

  Når du har tilmeldt dig, vil én af vores fysioterapeuter kontakte dig og fortælle om forløbet.

  Læs brochure om rygrådgivning