Gå til hovedindhold
Ældre
Sygdom

Hvad er en akutplads?

En akutplads er for dig med intensivt behov for pleje og behandling ved akut opstået sygdom.

 • Læs op

Indhold

  På en akutplads får du eller din pårørende sygepleje 24 timer i døgnet. Sygeplejen tilrettelægges ud fra din behandlingsplan. Det er din læge, som har ansvaret for behandlingsplanen under opholdet.

  Vores akutpladser har fysio- og ergoterapeuter tilknyttet og er døgndækket af sygeplejersker, som hjælper dig eller din pårørende med:

  • at træne daglige færdigheder
  • at give råd om at bruge hjælpemidler
  • at lave aftaler om, hvordan hjælpen i hjemmet fremover skal være.

  Vi har fokus på hverdagsrehabilitering; det betyder, at vi betragter alle dagligdags gøremål som træning.

  Hvor længe et ophold varer, afhænger af årsagen til, at du er her, samt af din behandlingsplan. Varigheden af et ophold vil derfor være meget forskellig - dog max. 14 dage.

  Praktiserende læger, vagtlæger og sygeplejersker kan henvise til en akutplads.

  • Akutpladsernes koordinator vurderer, om akutpladsen er det rigtige tilbud, eller om der er andre muligheder, som passer bedre til dit behov.

  Akutpladserne er på Vital Horsens Langmarksvej 85 i Horsens.

  Betaling for kørsel

  • I skal selv sørge for og betale for transport til og fra opholdet.

  Formålet med en akutplads

  • at du eller din pårørende kommer over den akutte tilstand og kan klare sig i eget hjem igen
  • at forebygge hospitalsindlæggelser
  • at afkorte et hospitalsophold.

  Læs mere i vores brochure om akutpladser

  Læs tilsynsrapport for Vital Horsens, døgnrehabiliteringsafdelingen på Vital Horsens, Akutpladser