Gå til hovedindhold
Søg støtte

Fornyelse i lokalsamfund

Du kan søge om støtte til din landsby eller lokale centerby fra Oplandspuljen og Områdefornyelsespuljen

 • Læs op

Indhold

  Vil du være med til at præge dit lokalområde? 

  Igen i år åbner vi op for at understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer gennem områdefornyelsesprogrammer. Det betyder, at I nu kan ansøge om at indgå i et samarbejde med os om at udarbejde et program for områdefornyelse i jeres lokalsamfund, hvor der er behov en samlet forbedring af offentlige arealer og gaderum. 

  Har I et konkret mindre projekt, som I står klar til selv at gennemføre, kan I søge støtte via Oplandspuljen. 

  Hvad kan der laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  Der er brede rammer for, hvad landsbyer og lokale centerbyer kan lave inden for rammerne af områdefornyelse. Et program for områdefornyelse kan f.eks. indeholde følgende: 
  •    Forbedring af gaderum, pladser og andre offentlige arealer 
  •    Etablering eller forbedring af grønne arealer eller rekreative områder 
  •    Trafiksikkerhed 
  •    Klima og biodiversitet 
  •    Legepladser, madpakkehuse og lignende. 

  Hvad kan der ikke laves inden for rammerne af områdefornyelse? 

  •    Arrangementer og events 
  •    Initiativer med kommerciel karakter 
  •    Vedligehold af kommunal ejendom 
  •    Private arealer eller bygninger. 

  Hvem kan søge? 

  Lokalråd, beboerforeninger og lignende kan søge på vegne af landsbyer og lokale centerbyer. 

  Det er også muligt, at flere landsbyer og/eller lokale centerbyer går sammen om at udarbejde områdefornyelsesprogrammer i samarbejde med os som kommune. Vi udarbejder programmerne i samråd med jer som borgere i lokalsamfundet, og efter en bred inddragelsesproces. Det er også Horsens Kommune, der er ansvarlig for at gennemføre de konkrete projekter, herunder at vælge rådgivere og entreprenører. Horsens Kommune har ansvaret for den efterfølgende drift i samarbejde med den lokale bypedel. 

  Sådan søger I? 

  Send os en kort idébeskrivelse til planogby@horsens.dk. Skriv hvilke udfordringer, som områdefornyelsen i byen/landsbyen, skal være med til at løse. Den må gerne pege på konkrete steder, I ønsker at forbedre. 

  Idébeskrivelsen er ikke tænkt som et færdigt områdefornyelsesprogram. Men derimod en ansøgning om at komme i betragtning til at udarbejde et program med hjælp fra og i samarbejde med os. Medarbejderne i Horsens Kommune, Plan og By, vil hjælpe med at omsætte jeres ideer til områdefornyelse i landsbyer og lokale centerbyer. 

  Ansøgningsfrister 

  I 2024 er ansøgningsfristen

  • søndag den 4. august 2024

  I kan forvente svar efter den administrative og politiske behandling.   

  Retningslinjer

  Projektet skal kunne gennemføres inden 5 år fra godkendelsestidspunktet. Det er derfor et krav, at der laves realistiske tids- og aktivitetsplaner for det enkelte projekt. 

  Har I spørgsmål?

  Skriv til os på planogby@horsens.dk, hvis I vil vide mere. I kan også ringe til Søren Nellemann på tlf. 23 25 82 11. 

  Vi glæder os til at høre fra jer. 

  Hvad støtter oplandspuljen?

  Bor du i en landsby eller lokal centerby i Horsens Kommune, og har I planer om en ny legeplads, stier, shelters, bålhytter eller noget helt femte? Så bør I overveje, om oplandspuljen er noget for jer.

  Helt konkret kan puljen give støtte til:   

  • Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning  

  • Lokal by- og landskabsudvikling (f.eks. nye stier, nye træer eller belysning, forskønnelse, belægninger - men ikke vejprojekter)  

  • Leg og bevægelse for børn, unge og andre  

  • Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger  

  • Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder  

  • Initiativer, der understøtter og styrker lokal aktivitet  

  • Midlertidige projekter for at teste ideer.  

  Hvem kan søge?

  Alle med gode ideer til relevante projekter i landsbyer og lokale centerbyer kan søge Oplandspuljen. Det er f.eks.:  

  • Foreninger   

  • Enkeltpersoner med cvr-nummer. 

   

  Sådan søger I

  I søger om puljen via det elektroniske ansøgningsskema (MitId)

  Ansøgningsfrister

  Vi behandler løbende ansøgninger under 30.000 kr. Søger du mere end 30.000 kr. til dit projekt, bliver din ansøgning behandlet i Oplandsudvalget.   
   

  I 2024 er ansøgningsfristerne:  

  • Søndag den 4. februar 2024. I får svar på ansøgningen den 19. april 2024.  

  • Søndag den 4. august 2024. I får svar på ansøgningen den 10. oktober 2024. 

   

  Retningslinjer

  Oplandspuljen kan højest give 300.000 kr. (inkl. moms) i støtte. Mindstebeløbet er 10.000 kr. (inkl. moms). 

  Vi prioriterer projekter ud fra følgende kriterier:   

  • Projektets mulige betydning for fællesskab og sammenhold i lokalsamfundet  
  • Om projektet tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter  

  • Der lægges vægt på tiltag af natur- og klimaforbedrende karakter.  

  Oplandspuljen giver ikke støtte til: 

  • Analyser og undersøgelser  

  • Tilskud til drift og vedligehold  

  • Arrangementer og events  

  • Initiativer af kommerciel karakter  

  • Nyt inventar i bygninger  

  • Forsamlingshuse.  

  Læs gerne retningslinjerne for oplandspuljen inden du søger(PDF).

   

  Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Søren Nellemann på tlf. 23 25 82 11 og planogby@horsens.dk eller Jesper Nielsen på tlf. 76 29 70 30 og ssjn@horsens.dk.  

  Vi glæder os til at læse din ansøgning.