Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri
Økonomi og støtte

Handicapkørsel og handicapbil

Læs mere om regler for at blive visiteret til individuel handicapkørsel og krav til at søge om lån til køb af handicapbil.

 • Læs op

Indhold

  Individuel handicapkørsel

  Hvis du på grund af et fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til individuel handicapkørsel.

  For at blive visiteret til individuel handicapkørsel skal du opfylde følgende betingelser:

  • Være svært bevægelseshæmmet, eller være vurderet og berettiget til bevilling af ganghjælpemidler af Horsens Kommune, f.eks. kørestol, rollator, gangbuk eller stok m.v. 
  • Være fyldt 18 år
  • Være blind eller stærkt svagtseende (synsstyrke 10% eller mindre).

  Formålet er at kompensere dig, der er svært bevægelseshæmmet, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem.

  • Ordningen omfatter 104 enkelture pr. kalenderår 
  • Transporten foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau
  • Der ydes hjælp til ind- og udstigning i gadeniveau– og hjælpemidlet løftes ind- og ud af køretøjet
  • Trapper og lignende skal du kunne klare ved egen hjælp

  Priserne på transport er følgende:

  • Er transporten under 100 km., skal du betale 4 kr. pr. km. - dog min. 41 kr.
  • Fra 101 km. skal du betale 13 kr. pr. km.

  Du kan medtage op til to medrejsende til 50 %. Børn under 12 år (max. to stk.) eller en visiteret ledsager er gratis. I alt må der være fire personer på turen.

  Prisoversigt i skemaform:

    2024
  Minimumprisen 41 kr.
  Kilometerprisen op til 100 km 4,00 kr.
  Kilometerprisen fra 101 km 13 kr.

  Du kan anvende handicapkørsel til:

  • Sociale aktiviteter – besøg hos venner og familie
  • Fritidsformål
  • Indkøb, tandlæge, svømning, kiropraktor, psykolog, fodterapeut, handicapridning m.v.

  Du kan IKKE anvende handicapkørsel til:

  • Læge eller sygehus
  • Behandling på sygehus

  Du kan visiteres til, at få gratis kørsel til én ledsager, hvis du har behov for hjælp under kørslen (fx hvis du er afhængig af indtagelse af medicin under kørslen)

  For at få gratis kørsel til din ledsager, skal følgende betingelser opfyldes:
  • Du skal være afhængig af indtagelse af medicin under køreturen
  • Ledsageren skal være selvhjulpen
  • Ledsageren må ikke benytte ganghjælpemidler
  • Ledsageren skal have samme start- og slutadresse

   

  Gæst:

  Det er altid tilladt at have en gæst med, som betaler 50% af din egenbetaling, på den del af rejsen som foregår med Flextrafik. Du kan højst medtage 2 gæster. Børn under 15 år rejser gratis.

  Gæsten skal have samme start- og slutadresse og skal være selvhjulpen, da chaufføren ikke yder hjælp til gæsten.

  Ved bestilling skal ovenstående oplyses. 

   

  I Horsens Kommune, er det besluttet, at alle borgere der bevilges og visiteres handicapkørsel, har mulighed for mod en egenbetaling -  på alle årets dage  -  også den 24. og 31. december,  at tilkøbe løft med trappemaskine.

  Trappemaskine koster 250 kr. pr. løft -  og efter turen vil du modtage en faktura fra Horsens Kommune.

  Der er en del krav der skal være opfyldt, for at blive visiteret til trappemaskine.

  Derfor er det vigtigt, du læser Midttrafiks krav for denne visitering:

  Krav til visitering til trappemaskine:

  Hvis du skal visiteres til trappemaskine, skal følgende krav være opfyldt, ellers kan Midttrafik ikke tilbyde dig servicen.


  Kørestolen
   

  Din kørestol: 

  • Skal være sammenklappelig eller manuel. Midttrafik kan ikke løfte el-kørestole og el-scootere. 
  • Må højest have en hjulbredde på 63 cm (udvendigt mål). 
  • Skal minimum være 37 cm (indvendigt mål) mellem tværstængerne på kørestolsrammen. 
  • Og borgeren selv må ikke veje mere end 150 kg tilsammen.

  Har kørestolen bøjler, antivip eller lignende bagpå, kan det forhindre, at den kan monteres på trappemaskinen. 
  Hvis kørestolen har disse, og de kan afmonteres uden brug af værktøj, og kørestolen kan monteres på trappetjeneren, når de er afmonteret, kører Midttrafik dig. 
  Hvis kørestolen ikke kan monteres på trappetjeneren, har chaufføren en transportkørestol med, som kan bruges i stedet. Du skal selv kunne flytte dig fra kørestolen til transportkørestolen. Hvis du ikke selv kan flytte dig, kan Midttrafik ikke køre dig. 

  Trappen 

  • Trinhøjden må ikke være over 20 cm, og trindybden skal mindst være 11 cm. 
  • Trappeafsatsen/reposen skal være på minimum 120 cm på hver led. 
  • På indvendige trapper må der ikke være ting, der står i vejen for et sikkert løft, og der må ikke være løse tæpper på trappen. 
  • På udvendige trapper må der ikke være løse sten eller fliser på trinene. Trappen skal også være fri for sne og is. 

  Parkering 

  Vi skal kunne parkere ved adressen. 
  Selvom kravene til løft med trappetjener er opfyldt, kan Midttrafik ikke garantere, at de kan løfte dig. Der kan være individuelle forhold, som gør, at det ikke er muligt at løfte dig sikkert og forsvarligt. I disse tilfælde vil turen ikke blive gennemført. Hvis der er tale om et problem på en besøgsadresse, vil borgeren blive kørt retur.

  Du bestiller trappemaskine hos Midttrafik på telefon: 87 40 83 00 (tast 1). Du kan kontakte dem alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

   

  På Midttrafiks hjemmeside kan du læse mere om trappemaskine, og de krav der er til befordringen  

   

  Du skal visiteres til den individuelle handicapkørsel.

  Du kan søge om at komme med i kørselsordningen på følgende måder:

  Du kan også få et ansøgningsskema ved at henvende dig til:

  Sagsbehandlere på telefon 76 29 36 70 mellem kl. 8.30 - 9.30

  Har du spørgsmål, inden du søger om støtte, kan du kontakte:

  Sagsbehandlere på telefon 76 29 36 70 mellem kl. 8.30 - 9.30

  Støtte til køb af handicapbil

  Du kan ansøge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

  Vejledning om støtte til køb af bil

  Værd at vide om støtte til køb og indretning af handicapbil (pdf)

  Se filmen og læs folderen "Værd at vide om støtte til køb og indretning af handicapbil"  inden, du søger. Hvis du stadig har spørgsmål i forbindelse med ansøgning, kan du booke telefonisk vejledning og høre om reglerne for støtte til køb af bil og de økonomiske konsekvenser, der er ved at få støtte til køb af bil. 

  Book en tid til vejledning

  Handicapbil

  Hvem kan få et lån til en handicapbil? 

  Du kan ansøge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

  • vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde uden brug af bil (kørsel til og fra arbejde).
   Du skal være ansat i en fast stilling for at dette kriterium kan komme i betragtning

  • vanskeliggør din mulighed for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
   Uddannelsen skal sigte mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder

  • forringer din evne til at færdes, i tilfælde hvor du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

  Din funktionsevne og/eller mobilitet skal være så nedsat, at du er forhindret i at benytte andre transportformer.

  Bemærk:
  For at være berettiget til støtte til bil, skal dit kørselsbehov være betydeligt og ikke kunne løses på anden vis, med fx el-køretøj, Flextrafik eller Midttrafik. Det er således ikke alene din funktionsevne, der ligger til grund for afgørelsen. 

   

  Hvem kan ikke få lån til en handicapbil? 

  Du kan ikke få lån til en bil, hvis:

  • dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
  • din kørsel typisk er til læge, fysioterapi og indkøb
  • dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, fx Flextrafik, Midttrafik eller sygesikringskørsel
  • dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, fx et el-køretøj
  • du har ophold i et botilbud efter serviceloven.

   

  Vi kan/skal ikke tage hensyn til, hvis:

  • du tidligere har fået bevilliget støtte til bil
  • du ikke har økonomi til at købe ny bil 
  • du ikke har plads til fx dit el-køretøj i din bil
  • du har langt til nærmeste busstoppested. 

  Billigst egnede bil

  Hvis du bliver bevilget støtte til køb af bil eller særlig indretning, yder kommunen støtte til køb af billigst egnede bil. Du kan vælge en anden bil, end den kommunen anbefaler, men den skal godkendes af kommunen. Hvis bilen, du selv vælger, er dyrere end den, kommunen peger på, skal du selv betale forskellen (merkøb).

   

  Om lånet

  Kommunen yder støtten som et rentefrit lån, der bliver afviklet over 8 år. En del af lånet skal du betale afdrag på, resten er afdragsfrit. Den andel, du skal afdrage på, afhænger af din indkomst.

  Støtten ydes som et rentefrit lån på op til 206.000 kr. (2023) inklusive moms, dog højst bilens købesum.

  Halvdel af lånet skal tilbagebetales med 1/96 af beløbet i månedlige afdrag. Den anden halvdel af lånet nedskrives med 1/96 månedligt fra bilens registrerings tidspunkt. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger 222.000 kr. bliver den del af lånet, der skal tilbagebetales, forhøjet med 20% af den del af indkomstgrundlaget, der overstiger 222.000 kr. Den del af lånet, der skal nedskrives, nedsættes tilsvarende.

   

  Økonomien ved køb af egen bil

  Du skal som udgangspunkt regne med en månedlig udgift på ca. 3.000 kr. Dette beløb er skønsmæssigt og inklusiv lån, kaskoforsikring, almindelig vedligeholdelse samt udgifter til brændstof.

  Ønsker du at modtage telefonisk afklarende vejledning efter at have set filmen og læst folderen, og forud for indgivelse af ansøgning, kan du booke en tid her.

  Vi vil under vejledningen blandt andet fortælle dig mere om reglerne for støtte til køb af bil samt de økonomiske konsekvenser ved at få støtte til køb af bil. På den måde kan du bedre tage stilling til, om du ønsker at ansøge om støtte til køb af bil.

  Læs mere om ansøgning til lån til en handicapbil samt vejledning af bil i denne pjece (pdf)

  Ønsker du at blive kontaktet vedrørende en ansøgning, som du allerede har indsendt, henstiller vi venligst til, at du retter henvendelse via sikker post (kræver MitID). Vi kontakter dig herefter så hurtigt som muligt

  SELVBETJENING 

  Du kan ansøge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp