Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri
Ansøgning
Digital

Ledsager og BPA for dig med fysisk eller psykisk handicap

Hvis du er blind, udviklingshæmmet, sidder i kørestol eller lignende og har svært ved at forlade hjemmet, kan du søge om at få ledsagelse.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Hent ansøgningsskema som PDF

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp. 

  Du kan få en ledsager 15 timer om måneden.

  Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

   

  Du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du vil have ledsagelse til.

  Det kan være:

  • arrangementer
  • biografture
  • familiebesøg
  • indkøbsture.

  Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle eller et nærtstående familiemedlem.

  Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Vi lægger også vægt på, at du og din ledsager har fælles interesser. Vi skal godkende og ansætte din ledsager.

  Du skal selv betale din ledsagers udgifter - både transport og andre aktiviteter, når du er ude sammen med din ledsager.

  Du kan få at et årligt tilskud til at dække udgifterne til din ledsager - fx til busbilletter, biografbilletter eller lignende.

  SELVBETJENING

  Hent ansøgningsskema som PDF 

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp. 

  Er du blind eller stærkt svagsynet?

  Læs om forsøg med ledsageordning til blinde og stærkt svagsynede over 67 år på Dansk Blindesamfunds hjemmeside.

  Har du brug for en hjælper i det daglige?

  Har du et varigt nedsat handicap, der gør, at du har brug for en hjælper  i det daglige, kan du søge om borgerstyret personlig assistance - også kaldet BPA.

  Du kan søge om borgerstyret personlig assistance, hvis du har 

  • behov for personlig hjælp og pleje og støtte til at løse nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen 
  • et massivt behov for støtte til pleje, overvågning og/eller ledsagelse.

  Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få bevilliget BPA? 

  • Du skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.
  • Du skal kunne fungere som arbejdsgiver for hjælperne.

  Du kan vælge at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der agerer arbejdsgiver for hjælperne. 

  Læs mere om BPA-ordningen på borger.dk.

  For dig som har en hjælper-ordning og vil indberette ansattes sygdom

  Udfyld og indsend denne blanket til attestation af ansattes sygdom (kræver NemID/MitID)

  Yderlig information:

  Læs brugerhåndbog om BPA (pdf)

  Læs kvalitetsstandard for BPA (pdf).

  Læs kvalitetsstandard for tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (pdf)