Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri
Børn og unge
Økonomi og støtte

Støtte, vejledning og træningsforløb

Har du et barn med særlige behov, eller har du pga. et fysisk eller psykisk handicap svært ved at klare opgaver i hverdagen?

 • Læs op

Indhold

  Hjælp til børn med handicap

  Hvis dit barn har et handicap eller en funktionsnedsættelse, er der mange muligheder for vejledning, rådgivning og støtte. 

  Kontakt:

  Familiecentret
  Telefon: 76 29 34 00
  Send sikker mail (kræver MitID)

  For mere information og selvbetjeningsløsninger se borger.dk’s side om børn med handicap.

  Overgang fra barn til voksen

  Når et barn med et handicap fylder 18 år, sker der ændringer både i rollen som forælder og lovmæssige ændringer – fx i forhold til støtteordninger, økonomi, bolig, aflastning, uddannelse mm.

  Se korte animationsfilm om hvilke ændringer, der sker i overgangen fra barn til voksen:

  Til forældre: Hvilke centrale ting ændrer sig i overgang fra barn til voksen?

  Til dig som forælder: Hvilke centrale ting ændrer sig i overgangen fra barn til voksen?

  Til dig med handicap: Hvad er dine drømme for fremtiden, og hvad der nu skal ske i dit liv?

  Til forældre og unge med handicap: Hvilke faser er der i overgangen, hvor kan vi få hjælp, og hvad skal vi selv gøre?

  Du kan også læse mere om de ændringer der sker fra barn til voksen i denne pjece (pdf)

  Socialpædagogisk støtte (bostøtte) - en hjælp til bedre at kunne klare hverdagslivet

  Socialpædagogisk støtte (bostøtte) er til dig, som på mange områder er i stand til at klare dig selv, men som har behov for hjælp til at strukturere og planlægge din hverdag.

  For at kunne modtage socialpædagogisk støtte skal du:

  • være fyldt 18 år
  • have en betydelig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller have særlige sociale problemer.

  Socialpædagogisk støtte (bostøtte) består af hjælp til, at du bedre kan planlægge og strukturere din hverdag. 

  Eksempelvis:

  • Hjælp til at du selv kan udføre dagligdagsopgaver som indkøb, oprydning, rengøring og tøjvask m.v.
  • Hjælp til at læse og forstå breve og reagere på dem.
  • Hjælp til planlægning og kontakt til offentlige myndigheder
  • Hjælp til at være sammen med andre og bryde social isolation
  • Støtte, herunder ledsagelse, i forbindelse med fx fritids- og kulturaktiviteter

  Støtten kan gives både individuelt, i gruppeforløb og/eller virturelt (telefonisk, skype, sms).

  Hvor mange timers socialpædagogisk støtte, du kan modtage, og hvor længe du kan modtage den, afhænger af, hvilke behov du har.

  Socialpædagogisk støtte har til formål at yde omsorg, støtte og/eller hjælp til vedligeholdelse af det, du allerede kan eller udvikling af dine færdigheder. 

  Hensigten er, at du kan leve et så selvstændigt liv som muligt, hvor du bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

  Du kan ansøge om socialpædagogisk støtte ved at kontakte Handicaprådgivningen på telefon 76 29 45 02.

  Telefontider:
  Man-ons:  9.00 - 15.00
  Torsdag:   9.00 - 17.00
  Fredag:    9.00 - 13.00

  Handicaprådgivningen afgør på baggrund af en samlet vurdering, om du er i målgruppen til socialpædagogisk støtte og i så fald hvor meget støtte, du er berettiget til.

  Selvbetjening

  Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Handicaprådgivningen i Horsens Kommune har truffet, kan du klage til Ankestyrelsen, indenfor 4 uger fra du modtager afgørelsen. Har du ikke nemID/mitID vil vi bede dig om at læse den klagevejledning, som var vedlagt afgørelsen. Her kan læse om, hvordan det er muligt at indgive din klage.

  Har du brug for at tale med andre om din livssituation? Og vil du gerne møde andre, der oplever det samme som dig?

  Så kan en af Sund Bys mange selvhjælpsgrupper være noget for dig!

  I en selvhjælpsgruppe vil du opleve, at du ikke er alene og at der er andre, der forstår dig og din situation. Du får mulighed for at lytte til og lære af andres erfaringer i et ligeværdigt og styrkende fællesskab. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvhjælp ikke er terapi eller behandling. Det er hjælp til selvhjælp i et godt og trygt fællesskab.

  Læs mere om de mange selvhjælpsgrupper og netværk i Horsens Sund By

  Du er også meget velkommen til at kontakte Horsens Sund By på 76 29 36 75.