Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri
Økonomi og støtte
Ansøgning

Botilbud

Har du brug for aflastning eller hjælp i form af et botilbud?

Unge der står sammen
 • Læs op

Indhold

  • Har du eller dit barn brug for omfattende støtte pga. et fysisk eller psykisk handicap, kan I søge om et midlertidigt eller varigt botilbud.

  • Et botilbud er lejligheder, kollegier eller bofællesskaber, hvor du eller dit barn får vejledning og støtte døgnet rundt til at klare hverdagens gøremål, danne sociale netværk mm. og blive mere selvstændig og selvhjulpen.

  • Vi har bosteder beliggende i Horsens by og i Brædstrup. Indholdet og støtten er forskellig i hvert tilbud.

  Se liste over botilbud nedenfor (er andet ikke anført er botilbuddet henvendt til voksne).

  Oversigt over de forskellige botilbud:

  Hvis du har en funktionsnedsættelse og er 18 år, kan en bolig på Tingstedet i Brædstrup være noget for dig.

  Om hverdagen

  • Du klarer selv morgenrutiner. Der er mulighed for vækning og støtte til at komme afsted til beskæftigelse. 
  • Du støttes i daglige gøremål som rengøring, tøjvask o.lign.
  • Du får støtte til fx indkøb, tandlæge-/ lægebesøg, frisør, medicin og økonomi.
  • Vi tilbyder fælles madlavning og spisning én gang om ugen.
  • To gange om ugen er der mulighed for socialt samvær, madlavning og fællesspisning på værestedet Gnisten. 
  • Du kan få individuel støtte til koncerter og til at deltage i aktiviteter i byen . mm
  • Der er beboerråd på Tingstedet.

  Økonomiske forhold

  Udover husleje og udgifter til el, varme, antenne og licens kommer månedlige udgifter til fx kost og transport.
  Beregn boligstøtte på borger.dk

  Læs mere om bofællesskabet på Tilbudsportalen

  eller på centerforhandicap.horsens.dk

  Se tilsynsrapport hos Styrelsen for Patientsikkerhed

  For yderligere oplysninger:

  Bofællesskabet Tingsted
  Vestergade 37, 8740 Brædstrup
  Telefon 76 29 71 96 

  Afdelingsleder
  Kristoffer Puggaard
  Telefon 22 91 94 55

  Hvis er over 18 år, har en funktionsnedsættelse og har brug for hjælp til dagligdagen i mindre omfang - kan en bolig på Østergade være noget for dig.

  Vi har tradition for, at beboerne på Østergade har et socialt fællesskab.

  Hvad kan du få hjælp og støtte til?

  Den støtte, du kan modtage, er tilpasset individuelt ud fra dine behov. Du skal selv klare morgenrutiner.

  • Du får støtte til praktiske gøremål, fx indkøb, tandlæge-/lægebesøg, frisør og økonomi.
  • Én gang om ugen hjælper vi hinanden med at lave mad og spiser sammen efterfølgende. 

  Medicinhåndtering, tandbørstning og rengøringsopgaver varetager hjemmeplejen.

  Om hverdagen

  • Du skal selv klare morgenrutiner.
  • Du får støtte til praktiske gøremål, fx indkøb, tandlæge-/ lægebesøg, frisør, medicin og økonomi.
  • Én gang om ugen hjælper vi hinanden med at lave mad og spiser sammen efterfølgende. 
  • Vi har fokus på sundhed og motion. Du får mulighed for at komme med på gåture og træne i motionsrummet. 
  • En gang årligt planlægger vi en fælles ferietur.  

  Økonomiske forhold

  Udover husleje og udgifter til el, varme, antenne og licens kommer månedlige udgifter til fx kost og transport.

  Beregn boligstøtte på borger.dk


  Læs mere om Østergade 120 på Tilbudsportalen og på centerforhandicap.horsens.dk

  For yderligere oplysninger

  Bofællesskabet Østergade 
  Østergade 120 h, 8700 Horsens
  Telefon 75 62 64 09

  Afdelingsleder
  Kristoffer Puggaard
  Telefon 22 91 94 55

  Ane Staunings Vej er henvendt til dig over 18 år med et betydeligt udviklingshandicap, der gør, at du har behov for hjælp hele døgnet.

  Du får din egen lejlighed med adgang til fællesområder. Når du flytter ind, vil vi afholde en indflytningssamtale sammen med dine pårørende, sagsbehandler og eventuelle samarbejdspartnere. Efter tre måneder afholder vi desuden en opfølgningssamtale.

  Du får støtte og hjælp ud fra de behov, du har. det vil derfor være meget individuelt, hvilken type hjælp og støtte den enkelte beboer får. Eksempler på typer af hjælp kan være at få støtte til:

  • dagligdags gøremål
  • personlig hygiejne
  • at strukturere hverdagen
  • at komme til lægen
  • at komme på arbejde
  • at indgå i sociale fællesskaber 

  Du vil blive inddraget i hverdagsaktiviteter i det omfang, du har lyst og overskud til.

  Aktiviteter og sociale fællesskaber:

  Hvis du har lyst, kan du deltage i sociale fællesskaber sammen med de øvrige beboere. Det kan eksempelvis være:

  • mandagscafé
  • madklub 
  • diskoteksbesøg med ledsager

  Vi har stort fokus på at komme afsted til aktivitets- og beskæftigelsestilbud.
  Ofte tager vi på ture i weekenden, besøg hos familie, samvær med andre beboere mm. Vi laver også sæsonbetonede aktiviteter som fx påskejagt, Grøn Dag, årlig koloniferie mm.

  Læs mere om botilbuddet på Tilbudsportalen eller på centerforhandicap.horsens.dk

  Beregn boligstøtte på borger.dk

  For yderligere oplysninger:

  Afdelingsledere på Ane Staunings Vej 6-10:

  Janni Friis Sørensen
  Telefon: 40 16 31 74

  Søren Frifelt Mortensen
  Telefon: 40 16 31 74 

  Kunne du tænke dig at komme i praktik hos os?

  Læs praktikbeskrivelse for Ane Staunings Vej 6 (pdf)

  Læs praktikbeskrivelse for Ane Staunings Vej 8 (pdf)

  Læs praktikbeskrivelse for Ane Staunings Vej 10 (pdf)

  Øvrige dokumenter:

  Læs tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  Læs pjece om ledsagelse til fritidsaktiviteter

   

  Hvem er botilbuddet henvendt mod?

  Botilbuddet Fussingsvej er for dig over 18 år, der har brug for hjælp til daglige gøremål. For at kunne bo på Fussingsvej, kræver det, at du ikke har store fysiske handicaps med behov for hjælpemidler, men at du kan komme omkring indenfor, eksempelvis ved hjælp af hjælpemidler, f.eks. rollator eller krykker.

  Hvad kan jeg få hjælp til?

  • at komme op om morgenen, få en god start på dagen og komme afsted på arbejde.
  • at bo i egen lejlighed.
  • tandlæge- og lægebesøg o.lign.
  • at håndtere eventuel medicin
  • at udvikle og bevare venskaber
  • fritidsaktiviteter

  Bolig og beliggenhed

  Du får din egen lejlighed. Lejlighederne varierer i størrelse. Der er både lejligheder på omkring 70kvm og 2-værelses studielejligheder. Alle lejligheder har eget bad, køkken og altan. Du kan naturligvis indrette lejligheden, som du har lyst til og sætte dit eget personlige præg på den.

  Lejemålet tilhører Lejerbo og udover husleje og udgifter til el, varme, antenne og licens kommer månedlige udgifter til fx. kost, vask og transport.
  Beregn boligstøtte på borger.dk

  Læs mere om botilbuddet på Tilbudsportalen eller på centerforhandicap.horsens.dk

  For yderligere oplysninger:

  Botilbud Fussingsvej
  Fussingsvej 19, 8700 Horsens
  Telefon 76 29 71 69 

  Afdelingsleder
  Kristoffer Puggaard
  Telefon 22 91 94 55

  Tilsynsrapport Fussingsvej

  Kildegade er et botilbud for dig over 18 år med behov for støtte hele døgnet.

  Om hverdagen

  Du kan få hjælp og støtte til:

  • at mestre hverdagslivet
  • at blive så selvhjulpen som muligt
  • at deltage i sociale aktiviteter
  • fritid/uddannelse/job
  • misbrugsproblemer
  • praktiske daglige gøremål
  • medicinsk behandling
  • ledsagelse til behandling mm. og der er personale hele døgnet.

  Økonomiske forhold

  Udover husleje og udgifter til el, varme, antenne og licens kommer månedlige udgifter til fx kost, vask og transport.

  Læs vores pjece om Kildegade 52 (pdf)

  Læs mere om botilbuddet på Tilbudsportalen

  For yderligere oplysninger

  Kildegade 50-54
  Kildegade 52, 8700 Horsens
  Telefon 76 29 73 10
  Kildegade52@horsens.dk 

  Send sikker mail (kræver NemID/MitID)

  Tilbudsleder
  Didde Krowicki Fryland
  Telefon: 29 32 14 20

  Kunne du tænke dig at komme i praktik hos os?

  Læs praktikbeskrivelse for Kildegade 52 (pdf)

  Er du ung og har behov for vejledning og støtte?

  På Kollegiet bor du i din egen ungdomsbolig, og samtidig tæt på andre unge. Du får vejledning og støtte fra specialvejledere til at træne og udvikle færdigheder, som du har brug for at blive bedre til. 

  Afklaring omkring hvad du skal træne i, sker i samarbejde med dig, sagsbehandler, specialvejleder, jobcenter og dit uddannelsestilbud

  Det kan fx være:

  • Få struktur på din hverdag
  • Planlægge aktiviteter
  • Opsøge fritidsaktiviteter
  • Få lagt et budget
  • Indkøb og madlavning
  • Tøjvask og rengøring
  • Afprøve teknologiske støtte- muligheder fx ScanHow, PlaNet, Nexus videomøder. 

  Hverdagen og aktiviteter:

  På Kollegiet kan du få støtte til at komme op, spise morgenmad og komme afsted til uddannelse eller praktik. 3 gange om ugen mødes vi til et fælles eftermiddags-kaffemøde, hvor vi taler om, hvordan din og andres dag er gået, og om hvad der skal ske resten af dagen.

  Vi udveksler ideer, planlægger fællesspisning, brunch, indkøb og aftaler hvem, der står for de forskellige ting. Alle deltager på skift aktivt i de forskellige opgaver.

  Praktiske oplysninger

  • Kollegiet er primært for unge på STU
  • Kollegiet har 14 ungdomsboliger fordelt på 4 etager samt 2 fælles træningslejligheder.
  • Det er Horsens Kommune, som kan anvise dig til en ungdomsbolig på kollegiet.
  • Når du bliver anvist en ungdomsbolig på Kollegiet Vestergade er det med en midlertidig lejekontrakt, som typisk løber 2-3 år.
  • Der er ikke specialvejledere på Kollegiet altid, og derfor skal du kunne klare dig selv i længere tid.
  • På hverdage er der specialvejledere på kollegiet mellem kl. 7-9 og kl. 14-20, fredag til kl. 16 og søndag mellem kl. 10-15.
  • Da der ikke er specialvejledere på Kollegiet altid, skal du derfor kunne klare dig selv i længere tid.
  • Du lejer din egen ungdomsbolig med eget køkken og bad.
  • Du betaler selv husleje, hvor vand og varme betales som aconto beløb samt el afregnes ift. forbrug.
  • Du skal selv betale licens, forsikring, tv, internet og kost.

  Bemærk:

  Du må ikke have et forbrug af euforiserende stoffer eller andet misbrug.
  Du kan have overnattende gæster.

  Hvordan får du en bolig?

  Hvis du ønsker en bolig på Kollegiet Vestergade, skal du henvende dig til din sagsbehandler.

  For yderligere oplysninger: 
  Du er altid meget velkommen til at kontakte kollegiet for et besøg på telefon: 23 47 34 76 – bedst mellem kl. 14-15 

  Du kan læse mere om kollegiet Vestergade på centerforhandicap.horsens.dk

  På specialdøgninstitutionen Ternevej 91 har du mulighed for at blive aflastet i weekender eller ved, at dit barn bor fast i et botilbud. 

  Tilbuddet er henvendt mod aldersgruppen 6-18 år.

  Om dagligdagen:

  I et botilbud kan du forvente, at dit barn:

  • bor trygt, fordi dagligdagen er forudsigelig og overskuelig
  • får sit eget værelse
  • får klare regler og retningslinjer
  • får inddelt hverdagen i skole- eller arbejdsliv og et fritidsliv, så der er noget at stå op til
  • bliver hjulpet til at møde andre unge og få venner
  • sætter sine ressourcer i spil og udvikler et selvstændigt liv.

  Om aktiviteter:

  Vi gør meget ud af at lave aktiviteter sammen med børnene. Det kan eksempelvis være:

  • kreativt værksted
  • gåture
  • leg på legepladsen
  • diskoteks- og biografture
  • køre ture ud i det blå
  • spise is på stranden

  Læs mere om botilbuddet Ternevej på Tilbudsportalen eller på centerforhandicap.horsens.dk

  Læs pjece om botilbud til børn og unge

  For yderligere oplysninger:

  Børn og unge
  Specialdøgninstitutionen Ternevej
  Ternevej 91, 8700 Horsens

  Afdelingsleder

  Tina Naldal
  Telefon 21 54 65 84
  Send sikker mail (kræver NemID/MitID)

   

  Matrikelløs aflastning

  Efterspørgslen på aflastning i weekender er stor. Faktisk er den så stor, at der er børn på venteliste for at komme i aflastning. Derfor har vi oprettet tilbuddet matrikelløs aflastning, som foregår udenfor Ternevej - fx i et sommerhus.
   

  Hvornår foregår matrikelløs aflastning?

  Hver 2. weekend fra fredag kl. 14.00 til søndag kl. 19.00.

  Juli er undtaget. I uge 42 og uge 7 kan vi tilbyde feriedøgn.

  Hvad indeholder aflastningstilbuddet?

  • Børnene ankommer til Ternevej om fredagen. Herefter kører medarbejderne børnene fra Ternevej til sommerhuset – og retur igen om søndagen.
  • Sommerhuset vil være placeret i en radius på 40-50 km til Horsens, tæt på enten skov eller strand. Her vil vi lave aktiviteter med børnene, så de bliver udfordret tilpas og får en god og sjov weekend.
  • Køkkenet fra Ternevej leverer sund og nærende kost.

  Hvem kan tilbydes matrikelløs aflastning?

  Tilbuddet er henvendt til familier med børn, som ikke bruger hjælpemidler. Desuden er det et krav, at barnet kan rummes med en normering, der hedder 6 børn til 2 medarbejdere.

  For yderligere oplysninger kontakt:

  Afdelingsleder
  Tina Naldal
  Telefon 21 54 65 84

   

  Har du lyst til at komme i praktik hos os?

  Læs praktikbeskrivelse for Ternevej (pdf)

  Hvordan søger jeg om et botilbud?

  Du eller dit barn skal visiteres til et midlertidig eller varigt botilbud. Din sagsbehandler vurderer ud fra dit funktionsniveau og støttebehov, om det kan bevilges.

  Kontakt:

  Ifm. ansøgning om botilbud til børn og unge:

  Social Familieteam
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 34 00
  Send mail til Familiecentret (kræver NemID/MitID)

  Ifm. ansøgning om botilbud til voksne:

  Handicaprådgivningen
  Rådgivningsteam
  Telefon: 76 29 45 02

  Selvbetjening

  Hvis du er utilfreds med den afgørelse, som Handicaprådgivningen i Horsens Kommune har truffet, kan du klage til Ankestyrelsen indenfor 4 uger fra, du modtager afgørelsen. Har du ikke NemID/MitID vil vi bede dig om at læse den klagevejledning, som var vedlagt afgørelsen. Her kan læse om, hvordan det er muligt at indgive din klage.