Individuel handicapkørsel

Hvis du på grund af et fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til individuel handicapkørsel.

Indhold

  For at blive visiteret til individuel handicapkørsel skal du opfylde følgende betingelser:

  • Være svært bevægelseshæmmet, og være vurderet og berettiget til bevilling af ganghjælpemidler af Horsens Kommune, f.eks. kørestol, rollator, gangbuk eller stok m.v. 
  • Være fyldt 18 år
  • Være blind eller stærkt svagtseende (synsstyrke 10% eller mindre).

  Formålet er at kompensere dig, der er svært bevægelseshæmmet, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem.

  • Ordningen omfatter 104 enkelture pr. kalenderår 
  • Transporten foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau
  • Der ydes hjælp til ind- og udstigning i gadeniveau– og hjælpemidlet løftes ind- og ud af køretøjet
  • Trapper og lignende skal du kunne klare ved egen hjælp

  Priserne på transport er følgende:

  • Er transporten under 100 km., skal du betale 3,5 kr. pr. km. - dog min. 35 kr.
  • Fra 101 km. skal du betale 12 kr. pr. km.

  Du kan medtage op til to medrejsende til 50 %. Børn under 12 år (max. to stk.) eller en visiteret ledsager er gratis. I alt må der være fire personer på turen.

   Fra 2023 til og med 2025 vil der være følgende prisstigning:

    2023 2024 2025
  Minimumprisen 35 kr. 40 kr. 45 kr.
  Kilometerprisen op til 100 km 3,50 kr. 4,00 kr. 4,50 kr.
  Kilometerprisen fra 101 km 12 kr. 12 kr. 12 kr.

  Du kan anvende handicapkørsel til:

  • Sociale aktiviteter – besøg hos venner og familie
  • Fritidsformål
  • Indkøb, tandlæge, svømning, kiropraktor, psykolog, fodterapeut, handicapridning m.v.

  Du kan IKKE anvende handicapkørsel til:

  • Læge eller sygehus
  • Behandling på sygehus

  Du kan visiteres til, at få gratis kørsel til én ledsager, hvis du har behov for hjælp under kørslen (fx hvis du er afhængig af indtagelse af medicin under kørslen)

  For at få gratis kørsel til din ledsager, skal følgende betingelser opfyldes:
  • Du skal være afhængig af indtagelse af medicin under køreturen
  • Ledsageren skal være selvhjulpen
  • Ledsageren må ikke benytte ganghjælpemidler
  • Ledsageren skal have samme start- og slutadresse

   

  Gæst:

  Det er altid tilladt at have en gæst med, som betaler 50% af din egenbetaling, på den del af rejsen som foregår med Flextrafik. Du kan højst medtage 2 gæster. Børn under 15 år rejser gratis.

  Gæsten skal have samme start- og slutadresse og skal være selvhjulpen, da chaufføren ikke yder hjælp til gæsten.

  Ved bestilling skal ovenstående oplyses. 

   

  I Horsens Kommune, er det besluttet, at alle borgere der bevilges og visiteres handicapkørsel, har mulighed for mod en egenbetaling -  på alle årets dage  -  også den 24. og 31. december,  at tilkøbe løft med trappemaskine.

  Trappemaskine koster 250 kr. pr. løft -  og efter turen vil du modtage en faktura fra Horsens Kommune.

  Der er en del krav der skal være opfyldt, for at blive visiteret til trappemaskine.

  Derfor er det vigtigt, du læser Midttrafiks krav for denne visitering:

  Krav til visitering til trappemaskine:

  Hvis du skal visiteres til trappemaskine, skal følgende krav være opfyldt, ellers kan Midttrafik ikke tilbyde dig servicen.


  Kørestolen
   

  Din kørestol: 

  • Skal være sammenklappelig eller manuel. Midttrafik kan ikke løfte el-kørestole og el-scootere. 
  • Må højest have en hjulbredde på 63 cm (udvendigt mål). 
  • Skal minimum være 37 cm (indvendigt mål) mellem tværstængerne på kørestolsrammen. 
  • Og borgeren selv må ikke veje mere end 150 kg tilsammen.

  Har kørestolen bøjler, antivip eller lignende bagpå, kan det forhindre, at den kan monteres på trappemaskinen. 
  Hvis kørestolen har disse, og de kan afmonteres uden brug af værktøj, og kørestolen kan monteres på trappetjeneren, når de er afmonteret, kører Midttrafik dig. 
  Hvis kørestolen ikke kan monteres på trappetjeneren, har chaufføren en transportkørestol med, som kan bruges i stedet. Du skal selv kunne flytte dig fra kørestolen til transportkørestolen. Hvis du ikke selv kan flytte dig, kan Midttrafik ikke køre dig. 

  Trappen 

  • Trinhøjden må ikke være over 20 cm, og trindybden skal mindst være 11 cm. 
  • Trappeafsatsen/reposen skal være på minimum 120 cm på hver led. 
  • På indvendige trapper må der ikke være ting, der står i vejen for et sikkert løft, og der må ikke være løse tæpper på trappen. 
  • På udvendige trapper må der ikke være løse sten eller fliser på trinene. Trappen skal også være fri for sne og is. 

  Parkering 

  Vi skal kunne parkere ved adressen. 
  Selvom kravene til løft med trappetjener er opfyldt, kan Midttrafik ikke garantere, at de kan løfte dig. Der kan være individuelle forhold, som gør, at det ikke er muligt at løfte dig sikkert og forsvarligt. I disse tilfælde vil turen ikke blive gennemført. Hvis der er tale om et problem på en besøgsadresse, vil borgeren blive kørt retur.

  Du bestiller trappemaskine hos Midttrafik på telefon: 87 40 83 00 (tast 1). Du kan kontakte dem alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

   

  På Midttrafiks hjemmeside kan du læse mere om trappemaskine, og de krav der er til befordringen  

   

  Du skal visiteres til den individuelle handicapkørsel.

  Du kan søge om at komme med i kørselsordningen på følgende måder:

  Du kan også få et ansøgningsskema ved at henvende dig til:

  Sagsbehandler Birgit Klein, telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30
  Sagsbehandler Linda Larsen, telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30

  Har du spørgsmål, inden du søger om støtte, kan du kontakte:

  Rådgivningsteamet
  Telefon 76 29 45 01
  Telefontid - hverdage kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00