Dagtilbud

Dine muligheder for børnepasning.

Indhold

  Find pasning til dit barn

  I Horsens Kommune kan dit barn blive passet i et kommunalt dagtilbud - dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi lægger vægt på en god og fleksibel børnepasning som et afgørende element i et velfungerende familieliv.

  Du kan også se de privatinstitutioner og private pasningsordninger, der ligger i Horsens Kommune. 

  Skriv dit barn op til pasning her

  Læs mere om dine muligheder for tilskud til pasning af dine egne børn 

  Pasningsmuligheder

  Søg på din adresse og se hvilke dagtilbud, der ligger i nærheden af dig. 
  Tryk på ikonet for at se nærmere oplysninger og komme videre til deres hjemmeside.  

  Hvis du overvejer at få en kommunal dagplejeplads til dit barn, kan du på kortet se alle de dagplejere, der har sagt ja til at blive vist her. 

  Alle dagplejere har børn i alderen 0-3 år og arbejder med pædagogiske mål, der har fokus på dit barns trivsel, læring og udvikling.

  Alle dagplejere har åbent i 48 timer pr. uge og er fleksible i forhold til dine behov. 

   

  Skriv dit barn op til pasning her

  Hvis dit barn er under tre år, kan han eller hun gå i vuggestue. Dit barn begynder i børnehave den 1. i den måned, hvor han eller hun fylder tre år, og kan gå der frem til skolestart.   

  Vores daginstitutioner består af flere huse 

   

   Dagtilbud Huse

  Daginstitution Bankager

  Krokushaven: vuggestue og børnehave

  Humlebien: børnehave

  Trækronen: børnehave

  Frugthaven: vuggestue

  Dagtilbud Brædstrup

  Tinggården: vuggestue og børnehave

  Eventyrhuset: vuggestue og børnehave

  Børnehuset Himmelblå: vuggestue og børnehave

  Dagtilbud Dagnæs 

  Dagnæs Børnehus: vuggestue og børnehave 

  Dagtilbud Egebjerg 

  Kaskelotten: vuggestue og børnehave 

  Skovgården: børnehave

  Dagtilbud Gedved 

  Børnehuset Livstræet: vuggestue og børnehave 

  Daginstitution Hatting 

  Børnehave Solstrålen: vuggestue og børnehave 

  Dagtilbud Hovedgård 

  Vildrosen: vuggestue og børnehave

  Naturhuset: vuggestue og børnehave

  Dagtilbud Højvang 

  Pyramiden: vuggestue og børnehave

  Fjordparken: vuggestue og børnehave

  Børnehuset Evigglad: vuggestue og børnehave

  Daginstitution Langmark 

  Rytterkilden: vuggestue og børnehave

  Flintebakkens børnehave: børnehave

  Flintebakkens vuggestue: vuggestue

  Daginstitution Lund 

  Lund Børnehus: vuggestue og børnehave 

  Børnelunden: vuggestue og børnehave

  Børnehuset Bygholm Bakker: vuggestue og børnehave

  Daginstitution Midtby 

  Børnehuset Østre Allé 1: vuggestue og børnehave 

  Børnehuset Østre Allé 5: vuggestue og børnehave

  Vuggestuen Skolestien: vuggestue

  Børnehuset Langelinie: vuggestue og børnehave

  Dagtilbud Nim 

  Nim Børnehus: vuggestue og børnehave 

  Daginstitution Stensballe 

  Væksthuset: vuggestue og børnehave

  Armilla: børnehave

  Triton: børnehave

  Solsikken: børnehave

  Legehuset: vuggestue

  Daginstitution Søndermark 

  Børneuniverset: vuggestue og børnehave 

  Vuggestuen Mini Flint: vuggestue

  Dagtilbud Søvind  

  Børnegården: vuggestue og børnehave 

  Daginstitution Torsted 

  Sirius: vuggestue og børnehave

  Malurt: vuggestue og børnehave

  Neptun: vuggestue og børnehave

  Østerhåb: vuggestue og børnehave

  Eventyrbakken: vuggestue og børnehave

  Daginstitution Vestbyen 

  Dusines Hus: vuggestue og børnehave

  Horsens Børneasyl: børnehave

  Børnehuset Vestbyen: vuggestue og børnehave

  Dagtilbud Østbirk

  Skovhuset: vuggestue og børnehave

  Børnehuset Østbirk: børnehave

  Specialinstitution Spiren 

  Spiren

  Spirrevippen

   

  Skriv dit barn op til pasning her

  Hvis dit barn går i børnehave, kan du som forælder være med til at bestemme, om der skal være madordning eller ej. Madordning betyder, at børnehaven hver dag serverer middagsmad for dit barn.   

  Hvis dit barn går i vuggestue, er alle måltider en del af tilbuddet. 

  Valg til madordning

  Hvis der kun er ét hus i dit barns børnehave, er det forældrebestyrelsen, der beslutter, om der skal være madordning i børnehaven.

  Hvis der er flere huse, er der afstemning blandt alle forældre, hvor du kan sige ja eller nej til madordning. 

  Der er valg hvert andet år, og næste gang er i 2024. 

  Betaling

  Hvis der er madordning i dit barns børnehave, skal du betale et ekstra beløb hver måned. 

  Se takster for madordning

  Måltider

  I dagtilbuddene prioriterer vi frokostmåltidet højt, uanset om der er tilvalgt frokostordning eller om børnene har madpakker med. Børnene skal have ro til at spise maden i hyggelige omgivelser, hvor både børn og voksne indgår i fællesskabet omkring måltidet.

  Vi har velfungerende køkkener med fagligt dygtige medarbejdere der, med udgangspunkt i de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen, producerer sundt og velsmagende mad. Vi er optagede af, at børnene er en del af et madfællesskab der imødekommer forskellige holdninger til mad, og tager hensyn til forskellige allergier. Er der særlige madhensyn, som dit barn har behov for, og som du ønsker at få drøftet nærmere, kan du kontakte lederen af dit barns dagtilbud med henblik på en dialog om de muligheder der er i forhold til for eksempel allergivenlig kost, fravalg af rituelt slagtet kød og lignende. 

  Du kan læse mere i vores mad- og måltidspolitik. 

  Mad- og måltidspolitik

  Læs den overordnede politik for mad og måltider (pdf)

  Læs Fødevarestyrelsens anbefalinger til sund mad i daginstitutioner (pdf)

  Hvis dit barn går i daginstitution eller dagpleje hos os, vil du blive spurgt til din tilfredshed. 

  Du bliver i undersøgelsen blandt andet spurgt om:

  • samarbejdet med personalet
  • de fysiske rammer
  • samspillet mellem børnene
  • personalets pædagogiske indsats
  • dit barns trivsel.

  Vi gennemfører undersøgelsen cirka hvert andet år blandt alle forældre. I 2021 viser undersøgelsen, at 90 % af alle forældre samlet set er tilfredse eller meget tilfredse. 

  Læs undersøgelsen fra 2021 (pdf)

  Læs undersøgelsen fra 2019 (pdf)

  Læs undersøgelsen fra 2017 (pdf)

  Læs undersøgelsen fra 2014 (pdf)

  Horsens Kommune har ansvaret for, at alle børn, der har behov for støtte i dagtilbuddet for at kunne trives og udvikle sig, får den støtte i dagtilbuddet de har brug for.

  Det kan for eksempel være, at der i en periode er brug for

  • en ”tæller-for-to” dagplejeplads
  • en daginstitutionsplads hvor der er færre børn eller flere voksne end normalt på stuen
  • eller at der er behov for at personalet har særlige faglige kvalifikationer.

  Det er den enkelte dagtilbudsleder som vurderer, hvordan de bedst imødekommer dit barns behov for støtte i dagtilbuddet. Det gør lederen på baggrund af viden om dit barns konkrete behov, og på baggrund af lederens viden om personalets kompetencer og ressourcer. I vurderingen indgår også lederens viden om de øvrige børn i dagtilbuddet – herunder om den aktuelle børnegruppes sammensætning og behov og deres trivsel og udvikling.

  Den løsning som bedst imødekommer dit barns behov i ét dagtilbud, er således ikke nødvendigvis den samme løsning, som bedst imødekommer dit barns behov i et andet dagtilbud.

  Det skal du gøre

  Hvis dit barn allerede går i et dagtilbud, skal du rette henvendelse til dagtilbuddets leder, hvis du er bekymret for dit barns udvikling.

  Hvis du endnu ikke har fået en plads til dit barn i et dagtilbud, skal du henvende dig til Pladsanvisningen, så vi kan registre dit barns særlige behov inden vi tildeler en dagtilbudsplads.


  Inkluderende læringsmiljøer

  Det er vores udgangspunkt, at alle vores dagtilbud kan imødekomme det enkelte barns behov, og at alle vores dagtilbud kan tilbyde det enkelte barn og den samlede børnegruppe den nødvendige støtte.

  At dét er vores udgangspunkt tager afsæt i Horsens Kommunes Strategi for inkluderende læringsmiljøer, og i at inkluderende læringsmiljøer giver alle børn mulighed for at opleve sig som betydningsfulde deltagere i fleksible fællesskaber, hvor de trives, og hvor deres læringspotentiale kan udfoldes og udfordres. Med et fagligt fokus på generel god pædagogik suppleret med støtte og særligt tilrettelagt specialpædagogik kan børnene udvikle sig i et inkluderende fællesskab og læringsmiljø med plads til forskellighed.

  Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, hvor de lærer og udvikler sig, og det er vores pligt at sikre, at ingen står uden for.

  Vi fører tilsyn med indholdet af de kommunale dagtilbud, og hvordan dagtilbuddene udfører opgaven. Vi ser også på, om dagtilbuddene følger mål og rammer i dagtilbudsloven.

  Læs retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud (pdf)

  Kvalitetsrapporter

  Hvert andet år udarbejdes en fælles kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet i Horsens Kommune.

  Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet:

  Kvalitetsrapport inkl. faktaark 2020-2021 (pdf)

  Faktaark

  Som en del af tilsynet udarbejdes der én gang om året et databaseret faktaark for dagtilbudsområdet.
  I faktaarket fremgår eksempelvis, hvornår dagtilbuddene senest har haft legepladstilsyn, en opgørelse over dagtilbuddets personalesammensætning samt hvornår de pædagogiske læreplaner sidst er evalueret og drøftet i forældrebestyrelsen.

  Faktaark 2020 (pdf)

  Kvalitetsaftaler

  Hvert andet år vedtager Børne- og Dagtilbudsudvalget, som har det politiske ansvar for dagtilbudsområdet, en kvalitetsaftale for hele dagtilbudsområdet.
  På baggrund af den fælles kvalitetsaftale indgås der lokale kvalitetsaftaler for de enkelte dagtilbud.

  Kvalitetsaftale for dagtilbudsområdet:

  Kommunekvalitetsaftale 2022-2024 (pdf)

  Byrådet har fastsat mål og rammer for de kommunale dagtilbud i Horsens.
  Rammerne skal sikre, at vi lever op til kravene i dagtilbudsloven, og dermed giver dit barn en høj kvalitet i dagtilbuddet.

  Rammerne består af 5 dele, som du kan læse mere om på følgende sider:

  1.  Børne- og Uddannelsesudvalgets arbejdsgrundlag

  2. Den sammenhængende børne- og ungepolitik

  3. Kommunekvalitetsaftale for dagtilbudsområdet
      (se menupunktet "Tilsyn, kvalitetsrapport og kvalitetsaftale for dagtilbud" på denne side)    

  4. Det aktuelle budget (se under Børne- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger) 

  5. Principper for sammenhæng i børns liv:

  Dine muligheder for privat pasning

  Hvis du gerne vil have dit barn passet privat, er der flere muligheder

  • privat pasningsordning: privat passer og børnepasser i eget hjem
  • privat dagplejer
  • privatinstitution
  • puljeordning.

  På kortet øverst på siden kan du se de private pasningsmuligheder. 

  Du skal tage kontakt til det private pasningstilbud for at få en plads.  Ønsker du en plads i en puljeordning, skal du søge om en plads via den digitale pladsanvisning. 

  Deltidsplads i forbindelse med barsel i privatinstitutioner

  Du har ret til en deltidsplads i en privatinstitution, hvis du har fravær i forbindelse med graviditet, fødsel eller adoption.

  Læs mere om deltidspladser og søg 

  En privat pasningsordning kan være to typer af pasning

   

   Pasningsordning Beskrivelse 
   Privat passer Personen passer flere børn i sit eget hjem. 
   Ansat børnepasser Personen er ansat af forældrene til at passe barnet. 
  Pasningen foregår i barnets hjem. 

   

  En privat pasningsordning er ikke et dagtilbud. Private pasningsordninger er oprettet efter dagtilbudslovens § 78, og dagtilbud er oprettet efter dagtilbudslovens §§ 19 og 21.

  I Horsens Kommune er der følgende dagtilbud:

  • kommunale dagplejere
  • kommunale daginstitutioner
  • privatinstitutioner.

  Forskellen mellem private pasningsordninger og dagtilbud

   Tema Private pasningsordninger Dagtilbud
  Læreplaner  Skal tilrettelægges, så børnenes læring fremmes gennem trygge læringsmiljøer, men er ikke omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud, og af reglerne for udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. Er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelse for dagtilbud, og skal udarbejde og evaluere pædagogisk læreplan.
   Støtte Der kan ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn i private pasningsordninger.  Der skal ydes støtte efter dagtilbudsloven til de børn som har behov for støtte for at trives og udvikle sig. 
  Alternativ pasning  Der er ikke pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende. Det er pasningsaftalen som fastsætter i hvilket omfang der tilbydes pasning ved sygdom og lukkedage.  Der skal tilbydes pasning alle hverdage – også ved sygdom og ved lukkedage.
   Madordning  Afgør selv om, og i givet fald hvordan, den vil have madordning.  Mad indgår som en del af dagtilbudsydelsen på 0 – 2 års området. Fra 3 år til skolealderen, er der frokost i dagtilbuddet, med mindre forældrene har fravalgt det.  
   Forældreindflydelse Der er ingen regler om at forældrene skal sikres indflydelse på den private pasningsordnings arbejde med børnene.  Forældrene skal sikres indflydelse på dagtilbuddets arbejde med børnene. Der er fastsat nærmere regler for det i dagtilbudsloven. 
   Økonomisk tilskud  Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud. Der kan – efter ansøgning – ydes økonomisk fripladstilskud. 
   Opsigelse Både forældrene og den private pasningsordning kan opsige pasningsaftalen.  Barnet kan ikke opsiges fra et dagtilbud.

  Når dit barn skal passes i en privat pasningsordning, skal du lave en pasningsaftale. Du kan også søge om tilskud til den private pasningsordning.

  Søg om pasningsaftale og tilskud til privat pasningsordning her

  Vi godkender din pasningsaftale, inden vi udbetaler tilskuddet.

  Du skal på pasningsaftalen udfylde oplysninger om:
  • evt. vikardækning
  • hvordan evt. særlige behov hos dit barn vil blive varetaget
  • om den private passer tidligere har indsendt dokumentation for sine danskkundskaber til Horsens Kommune

  Pasningsaftalen indeholder også oplysninger om:
  • dit barn: navn, adresse, CPR nummer, og særlige behov
  • den private passer: navn, adresse, CPR nummer og e-mail
  • pasningsadresse

  Du kan få tilskud til en privat pasningsordning når:
  • du bor i Horsens Kommune
  • dit barn er 26 uger og frem til skolestart


  Dit tilskud vil højst være 75% af dine udgifter til den private pasningsordning, dog fastsætter Horsens Kommune et maksimumbeløb. I udgifterne kan du medregne løn, ATP, feriepenge, kost og logi mv.

  Du skal selv dække minimum 25% af dine udgifter.

  Se mere om takster og tilskud her

  Den maksimale sagsbehandlingstid er 4 uger 

  Du skal selv opbevare kvitteringer

  For at få udbetalt tilskud skal du hver måned underskrive en kvittering for vederlag/løn. Den private pasningsordning skal også underskrive kvitteringen. 

  Du skal opbevare alle kvitteringer og kun sende dem til os, hvis vi beder om at se dem. 

  Hent kvitteringsskemaet her (pdf)

  Hvis du vil melde dit barn ud af en privat pasningsordning, skal du være opmærksom på de udmeldelsesregler, du har skrevet under på, da du lavede pasningsaftalen.

  Du melder dit barn ud direkte ved den private pasningsordning. 

  Hvis du skifter til kommunal pasning, skal du være opmærksom på, at:

  • dit tilskud til den private pasningsordning ophører, den dag dit barn får en plads i et kommunalt tilbud
  • du selv skal huske at udmelde til fristen ved den private pasningsordning
  • du ikke både kan have en kommunal plads og få udbetalt tilskud til privat pasning.

  Privat pasningsordning eller privat dagplejer

  Hvis du gerne vil være privat dagplejer eller oprette en privat pasningsordning, skal du godkendes, inden du kan begynde. 

  Godkendelse af private pasningsordninger forudsætter, at de gældende lokalekrav er opfyldt. Du kan få nærmere vejledning om, hvilke lokalekrav der gælder i forhold til den private pasningsordning du ønsker godkendt, ved at rette henvendelse til Byggemyndigheden på telefon 76 29 25 80

  Læs retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger (pdf) 

  Der er forskel på, om du bliver godkendt som privat pasningsordning eller privat dagplejer.

  • Privat pasningsordning: følger reglerne i dagtilbudslovens § 78
  • Privat dagplejer: følger reglerne i dagtilbudslovens § 21

  Forskellen mellem § 21 og § 78

   Tema  § 21 - privat dagplejer § 78 - privat pasningsordning
  Driftsaftale Godkendes af kommunen og der skal indgås aftale med kommunen.  Tilladelse fra kommunen. 
  Anvisning af pladser Det kan aftales om den private dagpleje, kommunen eller begge i fællesskab anviser pladser.   Den private pasningsordning bestemmer hvilke forældre der indgås aftaler med og således hvilke børn der modtages i pasningsordningen.
  Forældrenes egenbetaling Forældrenes egenbetaling kan højest udgøre 25 % af de budgetterede brutto udgifter for den enkelte private dagpleje, som aftalt med kommunen.  Der er ikke noget loft over forældrenes egenbetaling.
  Forældrebetalt madordning Mad indgår som en del af ydelsen.   Den private pasningsordning afgør selv om, og i givet fald hvordan, den vil have madordning. 
  Forældreindflydelse  Forældrene skal sikres indflydelse på dagplejens arbejde med børnene.   Der gælder ingen regler om forældreindflydelse for private pasningsordninger. 
  Pædagogisk læreplan og børnemiljøvurdering  Skal udarbejde pædagogisk læreplan efter dagtilbudsloven Reglerne om pædagogiske læreplaner gælder ikke for private pasningsordninger. 
  Straffeattester  Kommunen skal selv indhente børneattester på dagplejerne samt personer, der skal deltage i pasning af børnene mv.   Private pasningsordninger skal selv indhente børneattester 

   

  Udfyld skema, hvis du vil godkendes som privat pasningsordning § 78 

  Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Tværgående Enhed for Læring, Bodil Høgh på telefon 29 29 95 63 eller laering@horsens.dk 

  En privatinstitution fungerer næsten på samme måde som en kommunal daginstitution og drives privat med tilskud fra kommunen. 

  Du søger om en plads direkte ved privatinstitutionen, som selv styrer deres indmeldelser og eventuel venteliste. 

  Du kan på kortet øverst på siden se privatinstitutionerne og få et link videre til deres hjemmesider. 

  Hvis du gerne vil oprette en privatinstitution, er der en række kriterier, du skal opfylde. 

  Se kriterierne for godkendelse her (pdf)

  Se gældende takster for tilskud til private institutioner

  Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte Tværgående Enhed for Læring, Bodil Høgh på telefon 29 29 95 63 eller laering@horsens.dk 

  Tilsyn med private pasningsordninger

  Vi fører tilsyn med private pasningsordninger og med de børn, der bliver passet her. Det har ikke nogen betydning for tilsynet hvor mange børn, der er i ordningen. 


  Vi fører tilsyn for at sikre:

  • at pasningen er forsvarlig
  • at det enkelte barn trives og udvikles
  • at kriterierne for godkendelse bliver overholdt.

  Vi laver anmeldt tilsyn hvert andet år med alle private pasningsordninger. 

  Læs retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger (pdf)  

  Tilsyn med privatinstitutioner

  Vi fører tilsyn med indholdet af privatinstitutioner, og hvordan institutionen udfører opgaven. Vi ser også på, om institutioner følger mål og rammer i dagtilbudsloven. 

  Vi fører tilsyn hvert andet år med alle privatinstitutioner.

  Læs retningslinjer for tilsyn med privatinstitutioner (pdf)

  En puljeordning er privat og har børn fra 3 år og til skolestart. 

  Du kan på kortet øverst på siden se de puljeordninger, der ligger i Horsens Kommune. 

  Ønsker du at søge en plads i en puljeordning, skal du søge via den digitale pladsanvisning.

  Alle puljeordninger har en driftsaftale med Horsens Kommune og er oprettet efter § 101 og § 102 i dagtilbudsloven. 

  Kombinationstilbud

  Et kombinationstilbud består både af:

  • privat pasning og
  • en deltidsplads i et kommunalt dagtilbud

  Du kan søge om tilskud til et kombinationstilbud, hvis du opfylder en række betingelser. 

  Læs betingelserne og retningslinjer for kombinationstilbud (pdf)

  Vi beregner tilskuddet med udgangspunkt i tilskud til privat pasning og en åbningstid på 51 timer.

  Se her, hvad du kan få i tilskud pr. time til fleksibel pasning:

  • 0-2 årige: 27 kr. 
  • 3-5 årige: 15 kr. 

  Den maksimale sagsbehandlingstid er 4 uger.