Gå til hovedindhold
Børn og unge
Økonomi og støtte

Takster i dagtilbud og SFO

Takster for dagtilbud og SFO i Horsens Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Takster

  Type Takst 2024 Bemærkninger

  Kommunal dagpleje. Fuldtidsplads.

  3.215 kr. pr. måned

  Dagpleje, 30 timer.

  2.357 kr. pr. måned

  Gælder kun i forbindelse med barsel
  eller kombinationstilbud (hvor du har
  en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).

  Vuggestue, 30 timer.

  2.727 kr. pr. måned

  Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).

  Vuggestue, fuldtid

  3.720 kr. pr. måned

  Børnehave. Fuldtidsplads.

  2.044 kr. pr. måned

  Børnehave - takst ved 30 timer.

  1.499 kr. pr. måned

  Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
  en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).

  Forældrebetalt sund frokostordning i vuggestue

  369 kr. pr. måned

  Takst er 644 kr. fratrukket kompensation på 275 kr. i forbindelse med indfasning

  Forældrebetalt sund frokostmåltid i obligatorisk læringstilbud

  644 kr. pr. måned

  Forældrebetalt sund frokostordning i børnehave

  644 kr. pr. måned

  SFO1 / Førskole

  2.120 kr. pr. måned

  0. til 3. klasse

   SFO1 eftermiddag

  1.769 kr. pr. måned

  0. til 3. klasse

  SFO1 morgen

  753 kr. pr. måned

  0. til 3. klasse

  SFO2

  1.740 kr. pr. måned

  Fra 4. klasse

  SFO2 eftermiddag

  1.113 kr. pr. måned

  Fra 4. klasse

  SFO2 morgen

  753 kr. pr. måned

  Betaling

  Du skal betale for dit barns dagtilbud månedsvis og forud. Den sidste rettidige betaling er den 5. i måneden.

  Du betaler for for 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Hvis dit barn kun er tilmeldt SFO eller dagtilbud i juli måned, opkræver vi forældrebetaling.

  Vi yder søskendetilskud, hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud.

   

  Søskendetilskud

  Vi giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.

  Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 

  Her er søskende børn i samme husstand/familie med den samme folkeregister-adresse - dog ikke børn, som er anbragt i pleje.

  Privat pasning

  Du kan få op til 75% af dine dokumenterede udgifter til en privat pasningsordning dækket af os. 

  Dog kan du i 2024 maksimalt få:

  • 6.343 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år.
  • 3.933 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år.

  Tilskud til pasning af egne børn

  I 2024 kan du få følgende tilskud til pasning af egne børn:

  • 0-2 årige 5.415 kr.
  • 3-5 årige 4.392 kr. 

  Tilskud til private institutioner

  I 2024 får private institutioner følgende tilskud pr. år

  Tilskud pr. 0-2 årigt barn:

  • Driftstilskud: 115.238 kr.
  • Administrationstilskud: 3.353 kr.
  • Bygningstilskud: 6.547 kr. 

  Tilskud pr. 3-5 årigt barn:

  • Driftstilskud: 62.928 kr.
  • Administrationstilskud: 1.888 kr.
  • Bygningstilskud: 2.877 kr.