Gå til hovedindhold
Affald
Service til virksomheder

Genbrugspladser - også for virksomheder

Du kan bruge vores genbrugspladser til sorteret affald, der svarer til det, en almindelig husholdning har. Virksomheder skal være tilmeldt genbrugspladsordningen og betale pr. besøg for aflevering af affald på genbrugspladsen. Betaling foregår med en SMS-ordning.

 • Læs op

Indhold

  Åbningstider

  Endelavevej 24, 8700 Horsens

   

  Åbningstider:

  Mandag til fredag  kl. 7.00-17.30 

  Lør-, søn- og helligdage        kl. 9.00-16.00

   

  Genbrugspladsen lukker kl. 12.00 den 1. maj.

  Genbrugspladsen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar.

  Energivej 19, 8740 Brædstrup

  Åbningstid (bemandet):

  Mandag til fredag            kl. 13.00-18.00

  Lør-, søn- og helligdage  kl. 10.00-15.00

  Genbrugspladsen lukker kl. 12.00 den 1. maj.

  Genbrugspladsen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar.

  Udvidet åbningstider (ubemandet):

  Alle dage* kl.7.00 - 21.00

  I udvidet åbningstid kan du benytte området for haveaffald, jord, beton, tegl og kompost.

  *med undtagelse af lukkedagene den 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar.

  Du skal være tilmeldt, før du kan besøge genbrugspladsen i udvidet åbningstid. 

  Tilmeld dig her: horsenskommune.genbrugsadgang.dk

  Gl. Århusvej 50, Grumstrup, 8732 Hovedgård

  Åbningstider:

  Mandag til fredag kl. 13.00-18.00

  Lør-, søn- og helligdage kl. 10.00-15.00

   

  Genbrugspladsen lukker kl. 12.00 den 1. maj.

  Genbrugspladsen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar.

  Vi henter dit storskrald og byggeaffald på din adresse på Endelave.

  Bestil afhentning via vores storskraldsordning.

  Vi afhenter ugentligt. Datoerne fremgår af bestillingsformularen i det omfang, der er ledige tider.

   

  Tilmeld dig genbrugspladsordningen

  Hvis du som virksomhed ønsker at benytte genbrugspladserne, herunder også Endelaves mobile genbrugsplads, skal du tilmelde din virksomhed genbrugspladsordningen. Du skal bruge en mobiltelefon, et betalingskort og virksomhedens p-nr.

  Udvidet åbningstid på Brædstrup Genbrugsplads

  Som noget nyt kan du besøge Brædstrup Genbrugsplads i udvidet åbningstid. Her vil genbrugspladsen være ubemandet og du skal være tilmeldt for at komme ind. Når du tilmelder dig, skal du oplyse: 

  • Fulde navn
  • Registreringsnummer på din bil
  • Mobiltelefonnummer
  • E-mailadresse

  Du tilmelder dig her horsenkommune.genbrugsadgang.dk

  Du bliver automatisk afmeldt efter 6 måneder. 
  Hvis du ønsker at afmelde dig inden 6 måneder, kan du sende os en e-mail med dine oplysninger til virksomhedsaffald@horsens.dk  

  Sådan kommer du ind og ud af genbrugspladsen i udvidet åbningstid:

  • Ved indkørsel: Kør langsomt frem mod porten forbi nummerpladescanneren. 
  • Når din nummerplade er genkendt, åbner porten. 
  • Kør først ind, når porten er helt åben.
  • Porten lukker automatisk bag dig. 
  • Aflevér kun haveaffald, jord, beton eller tegl. 
  • Du kan selv læsse kompost. 
  • Aflevér dit affald så langt op mod bagvæggen i båsen som muligt. 
  • Hjælp os med at holde området pænt. 

  • Ved udkørsel: Kør langsomt og helt frem til porten. 
  • Din bil registreres af en censor og porten åbner. 
  • Kør først ud, når porten er helt åben. 
  • Porten lukker automatisk bag dig. 

  Det skal du vide, når du besøger genbrugspladsen i udvidet åbningstid:

  • Du kan tilmelde dig, hvis du er borger i Horsens Kommune eller betalende virksomhed.
  • Det er kun området for haveaffald, kompost, jord, beton og tegl, som er åbent i udvidet åbningstid.
  • Du er ansvarlig for at sortere dit affald korrekt, når du besøger genbrugspladsen. 
  • Det er vigtigt, at alle overholder genbrugspladsens ordensreglement. Du kan blive udelukket fra genbrugspladsen, hvis reglementet overtrædes. 
  • Hele genbrugspladsen er videoovervåget; både overvågning og portregistreringer gemmes i op til 30 dage som dokumentation for eventuel overtrædelse af ordensreglement eller kriminalitet på genbrugspladsen.

  Hvad er erhvervsaffald?

  Erhvervsaffald er affald fra en virksomhed eller affald, du får, når du udfører dit job - også hvis det job foregår i en privat bolig.

  Du skal betale, når du afleverer erhvervsaffald på genbrugspladserne.

   

  Vær opmærksom på

  • Alt affald skal sorteres - herunder ved at skille dit affald ad.
  • Brug kun klare sække, hvis du skal pakke dit affald ind.
  • Dit køretøj må maksimalt veje 3.500 kg. Dertil eventuelt tilhørende trailer.
  • Virksomheder skal betale pr. besøg.
  • Virksomheder skal betale særskilt for aflevering af farligt affald.
  • Virksomheder må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.
  • Deponicontaineren er som udgangspunkt lukket.
   Containerne åbnes først, når du tilkalder en pladsmedarbejder. Medarbejderen vejleder dig i, hvad der må lægges i deponicontaineren. Du vil kunne opleve at blive bedt om at skille dit affald ad.

   

  Hvad kan du aflevere på genbrugspladserne?

  Find oversigten over hvad du kan aflevere på de enkelte genbrugspladser og hvilken container, affaldet skal i (på vores anden side om genbrugspladserne).

  Betalingsmetoder og priser

  1. Tilmeld dig genbrugspladsordningen. Du skal registrere dit mobiltelefonnummer og betalingskort.
  2. Før du kører ind på genbrugspladsen, skal sende en SMS med en betalingskode til 1919.
  3. Du modtager en kvittering på din mobiltelefon, som du skal vise på genbrugspladsen, hvis du bliver bedt om det.
  4. Kvitteringen giver dig adgang til ét besøg på genbrugspladsen den næste time.
  5. Du afleverer dit affald på genbrugspladsen.

  Du skal betale tillæg pr. kg. for aflevering af farligt affald.

  1. Hent kvittering for aflevering af farligt affald (pdf). Kvitteringssedlen skal du medbringe i 2 eksemplarer hver gang, din virksomhed afleverer farligt affald (olie og kemikalieaffald) på genbrugspladsen.
  2. Henvend dig til personalet på genbrugspladsen, når du kommer med farligt affald.
  3. Personalet vejer dit farlige affald.
  4. Vægten af affaldet bliver noteret på kvitteringssedlen.
  5. Både du og personalet underskriver kvitteringen for aflevering. Du får en kopi af kvitteringen, som du kan vise til Miljøtilsynet.
  6. Du betaler for afleveringen ved at sende en betalingskode med oplysning om antal hele kg i en SMS til 1919.
  7. Du modtager en kvittering for betaling på SMS og mail.

  Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.

  Læs mere om hvordan du kommer af med farligt affald på siden om farligt affald.

   

  Send den relevante betalingskode i en SMS til 1919. Gebyret bliver derefter trukket fra det betalingskort, du har registreret ved din tilmelding. Du skal først sende SMS for farligt affald, når pladsmanden har vejet affaldet.

  Husk at taste mellemrum i koderne efter GP og efter F.  Horsens Genbrugsplads


  Køretøj uden trailer:       GP 6150

  Køretøj med trailer:        GP 6150T

  Tillæg for farligt affald:  GP 6150F xx (hvor xx erstattes af antal kg)  Brædstrup Genbrugsplads
   

  Køretøj uden trailer:       GP 6151

  Køretøj med trailer:        GP 6151T

  Tillæg for farligt affald:  GP 6151F xx (hvor xx erstattes af antal kg)  Vedslet Genbrugsplads

  Køretøj uden trailer:       GP 6152

  Køretøj med trailer:        GP 6152T

  Tillæg for farligt affald:  GP 6152F xx (hvor xx erstattes af antal kg)  Endelave - Mobil genbrugsplads (Endelave Containerplads er permanent lukket)
   

  Betalingskode:       GP 6153M xx (hvor xx erstattes af antal m3)

   

  Få overblik og ret dine oplysninger

  Når først du er tilmeldt genbrugspladsordningen, kan du selv ændre dine betalingskortoplysninger, ændre din mailadresse, tilføje eller fjerne et telefonnummer og se informationer tilknyttet dine registrerede besøg.

  Få overblik og ret dine oplysninger ved at logge ind på genbrugsplads.info.

  Føj bemærkninger til kvitteringen for din betaling

  Du kan for sit eget overbliks skyld tilføje en kort tekst efter betalingskoden, når du sender en SMS til 1919. Teksten kan fx hjælpe dig, hvis du skal fakturere dit besøg på genbrugspladsen videre til en kunde.

  Teksten kommer til at fremgå af din kvitteringsmail og besøgsoversigt. Teksten kan være adressen, hvor affaldet kommer fra, eller navnet på din kunde.

  Supplerende tekst i SMSen efter betalingskoden

  Er du ikke tilmeldt SMS-ordningen?

  Du kan købe en engangsbillet til genbrugspladsen.

  Ring til telefon 77 34 40 34 fra din smartphone og følg instruktionen, som du modtager som et link i en SMS. Det kræver, at du angiver dine betalingskortoplysninger. Når din betaling er godkendt, modtager du en SMS som kvittering. Dit besøg skal være påbegyndt inden for en time.

   

  Hvis du glemmer din telefon

  Hvis du har glemt din mobiltelefon, når du kommer til genbrugspladsen, skal du henvende dig til personalet på pladsen.

  Personalet registrerer dit besøg på det mobiltelefonnummer, som din virksomhed er tilmeldt genbrugspladsordningen med.

   

  Hvis din chauffør ikke har en firmamobiltelefon

  Du kan udskrive den kvitteringsmail, du modtager, når du har registreret dit besøg hjemmefra. Din chauffør kan medbringe mailen som dokumentation for et betalt besøg, hvis chaufføren ikke selv har en firmamobiltelefon.

   

  Modtager du ingen kvittering?

  Kan din telefon ikke sende til 1919 eller får du ingen kvittering, så kan det skyldes at

  • telefonen ikke er tilmeldt SMS-ordningen
  • telefonen er blokeret for at sende betalingskoder
  • dit betalingskort er udløbet
  • du mangler mellemrum efter GP eller F i betalingskoden
  • der er problemer med mobilnettet.

  Besøgsgebyrerne er:

  132,00 kr. pr. besøg for køretøjer uden trailer

  275,00 kr. pr. besøg for køretøjer med trailer

  6,00 kr. pr. kg. farligt affald. Gebyret for farligt affald er et tillæg, du skal betale ud over besøgsgebyret.

   

  Endelave - Mobil genbrugsplads, pris for afhentning:

  132 kr. pr. kubikmeter (m3).


  Alle priser er eksklusiv moms og gælder for 2024.

  De mest stillede spørgsmål

  Ja, du skal betale for at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne.

  Erhvervsaffald er affald fra en virksomhed eller affald du får, når du udfører dit job - også hvis det job foregår i en privat bolig.

  Du skal selv sørge for med SMS at registrere dit besøg til betaling og ikke vente på at blive kontrolleret.

  Du må selv bestemme, om du vil bruge genbrugspladserne. 

  Du kan maksimalt aflevere 200 kg farligt affald på genbrugspladserne.

  Hvis din virksomhed ønsker at bruge genbrugspladserne, skal du tilmelde dig genbrugspladsordningen og sende en SMS før hvert besøg på genbrugspladsen.

  Tilmeld dig genbrugspladsordningen på genbrugsplads.info

  Ja, det kan du godt.

  Du skal blot være opmærksom på, at du skal være tilmeldt genbrugspladsordningen, før du kan bruge genbrugspladserne i Horsens Kommune.

  Du har også mulighed for i stedet at købe en engangsbillet ved at ringe til telefon 77 34 40 34 fra din smartphone.

  Ja, det kan du godt. Men du skal først betale et gebyr for adgangen til genbrugspladsen.

  Du kan købe en engangsbillet til genbrugspladsen ved at ringe til telefon 77 34 40 34 fra din smartphone. Så modtager du en SMS med et link til betaling. Det kræver, at du angiver dine betalingskortoplysninger. Når din betaling er godkendt, modtager du en SMS som kvittering. Dit besøg skal være påbegyndt inden for en time.

  Hver gang din virksomhed afleverer farligt affald på genbrugspladsen, skal du medbringe en "Kvittering for aflevering af farligt affald" i 2 eksemplarer.

  Hent kvittering for aflevering af farligt affald (pdf).

  Pladsmanden kvitterer for det farlige affald. Det andet affald, du afleverer på genbrugspladserne, får du ikke en kvittering for.

  Virksomheder må aflevere den samme slags affald, som private husholdninger må.

  Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.

  Du skal være opmærksom på, at din virksomhed først skal være tilmeldt genbrugspladsordningen, før den kan anvende genbrugspladserne i Horsens Kommune

  Der er adgang for biler på op til 3.500 kg + en eventuel trailer på genbrugspladserne.

  Der er forskel på besøgsgebyret om du kommer med eller uden trailer.