Gå til hovedindhold
Affald
Service til virksomheder

Gebyr og lovgivning for erhvervsaffald

Find priser på gebyrer, og bliv klogere på lovgivningen og vores regulativ for erhvervsaffald.

 • Læs op

Indhold

  Oversigt over besøgsgebyrer for 2024

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Alle virksomheder skal betale for adgang til genbrugspladserne, hver gang de ønsker at aflevere affald:

  Bil (max. tilladt totalvægt 3.500 kg.)

  132,00

  (165,00) kr./gang

  Bil (max. tilladt totalvægt 3.500 kg.) + trailer

  275,00

  (343,75) kr./gang

  Tillæg for farligt affald afleveret på genbrugspladserne

  (gælder også for virksomheders brug af Miljøkasser på Endelave)

  6,00

  (7,50) kr./kg

  Mobil genbrugsplads (kun Endelave) pr. kbm

  132,00

  (165,00) kr./kbm.

  Gebyrer for aflevering af affald til forbrænding

  Affald til forbrænding leveres til: 

  Fjernvarme Horsens A/S
  Endelavevej 7
  8700 Horsens

  Indvejning og afregning aftales direkte med Fjernvarme Horsens A/S.

  Læs mere på FjernvarmeHorsens.dk.

  Alt affald skal vejes på Brovægten, Endelavevej 24, 8700  Horsens

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Ikke brændbart erhvervsaffald, rest-bygningsaffald

  og andet ikke brændbart affald

  311,00

  (388,75) kr./ton

  + affaldsafgift til staten

  475,00

  (593,75) kr./ton

  I ALT

  786,00

  (982,50) Kr./ton

       

  Restaffald fra husholdninger til deponering

  311,00

  (388,75) kr./ton

  + affaldsafgift til staten

  475,00

  (593,75) kr./ton

  I ALT

  786,00

  (982,50) Kr./ton

       

  Ikke støvende asbestaffald til deponering

  487,00

  (608,75) kr./ton

  + affaldsafgift til staten

  475,00

  (593,75) kr./ton

  I ALT

  962,00

  (1.202,50) kr./ton

   

   

   

  Ikke støvende asbestaffald til omlastning på Mellemdepot      

  719,00

  (898,75) kr./ton

  + affaldsafgift til staten

  475,00

  (593,75) kr./ton

  I ALT

  1194,00

  (1.492,50) kr./ton

   

   

   

  Ren overskudsjord til deponering

  104,00

  (127,50) kr./ton

  + affaldsafgift til staten

  475,00

  (593,75) kr./ton

  I ALT

  579,00

  (723,75) kr./ton

  Gebyret opkræves, når Horsens Kommune skal anvise ikke-genanvendeligt affald fra virksomheder, som Horsens Kommune ikke har en ordning for i det gældende regulativ for erhvervsaffald. 

  Gebyret i kolonne 2 angiver timeprisen ekskl. moms. 
  Gebyret i kolonne 3 angiver timeprisen inkl. moms.

  Faktureringen sker pr. påbegyndt kvarter. 

  Gebyr for konkret anvisning af virksomhedsaffald

  683,00 kr./time

  853,75 kr./time

  Komposteringsanlægget er lukket for erhvervskunder pr. 1. juli 2024.

  Virksomheder, med køretøjer under 3500 kg og evt. trailer, kan aflevere haveaffald til kompostering via genbrugspladsordningen, mod betaling af et besøgsgebyr.

  Pr. 1. juli 2024 skal affaldet ikke længere vejes på Brovægten

  Gebyrerne, som ophører pr. 30. juni 2024, var følgende:

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Komposterbart affald 256,00 (320,00) kr./ton
  Tillægsgebyr
  hvis du har blandet ikke-komposterbart affald i et læs
  1.100,00 (1.375,00) kr./læs
  Salg af kompost 32,60 (40,75) kr./ton

  BEMÆRK: I 2024 tillægges 5 % markedsprisgebyr på alle nedenstående erhvervstakster der opkræves for indsamling af husholdningslignende dagrenovation.

  Tømning hver 2. uge

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms. 
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Tømningsgebyrer for 110 l. sække

  110 l. sæk til dagrenovation

  496,00

  (620,00) kr./år

  110 l. sæk til dagrenovation, sommerhuse

  273,00

  (341,25) kr./år

  Tømningsgebyrer for beholdere til brændbart restaffald

  140 l. beholder

  825,00

  (1.031,25) kr./år

  240 l. beholder

  969,00

  (1.211,25) kr./år

  360 l. beholder

  1.153,00

  (1.441,25) kr./år

  400 l. container

  1.215,00

  (1.518,75) kr./år

  660 l. container

  1.626,00

  (2.032,50) kr./år

  Tømningsgebyrer for beholdere til organisk affald

  140 l. beholder

  743,00

  (928,75) kr./år

  240 l. beholder

  866,00

  (1.082,50) kr./år

  360 l. container

  1.024,00

  (1.280,00) kr./år

  400 l. container

  1.076,00

  (1.345,00) kr./år

  Tømningsgebyrer for 2-delte beholdere til brændbart restaffald og organisk affald

  240 l. beholder

  927,00

  (1.158,75) kr./år

  240 l. beholder, sommerhuse

  520,00

  (650,00) kr./år

  360 l. container

  1.100,00

  (1.375,00) kr./år

  Tømningsgebyrer for nedgravede beholdere til brændbart restaffald

  0 m3 - 2 m3 beholder

  4.709,00

  (5.886,25) kr./år

  2 m3 - 3 m3 beholder

  5.124,00

  (6.405,00) kr./år

  3 m3 - 4 m3 beholder

  5.539,00

  (6.923,75) kr./år

  4 m3 - 5 m3 beholder

  5.954,00

  (7.442,50) kr./år

  Tømningsgebyrer for nedgravede beholdere til organisk affald

  0 m3 - 2 m3 beholder

  4.456,00

  (5.570,00) kr./år

  2 m3 - 3 m3 beholder

  4.744,00

  (5.930,00) kr./år

  3 m3 - 4 m3 beholder

  5.031,00

  (6.288,75) kr./år


  Tømning hver uge 

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Tømningsgebyr for nedgravede beholdere til brændbart restaffald

  0 m3 - 2 m3 beholder

  8.193,00

  (10.241,25) kr./år

  2 m3 - 3 m3 beholder

  9.022,00

  (11.277,50) kr./år

  3 m3 - 4 m3 beholder

  9.852,00

  (12.315,00) kr./år

  4 m3 - 5 m3 beholder

  10.681,00

  (13.351,25) kr./år

  Tømningsgebyr for nedgravede beholdere til organisk affald

  0 m3 - 2 m3 beholder

  7.685,00

  (9.606,25) kr./år

  2 m3 - 3 m3 beholder

  8.260,00

  (10.325,00) kr./år

  3 m3 - 4 m3 beholder

  8.836,00

  (11.045,00) kr./år

  Gebyr for benyttelse af offentlige nedgravede beholdere

  Gælder for ejendomme tilsluttet offentlige nedgravede beholdere

  (dækker tømning af en beholder til brændbart restaffald og en beholder til madaffald)

  Pr. beboelseslejlighed

  654,00

  (817,50) kr./år


  Ugetømning

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Tømningsgebyr for 110 l. sække til dagrenovation

  110 l. sæk til dagrenovation

  1.012,00

  (1.265,00) kr./år

  110 l. sæk til dagrenovation, sommerhus

  549,00

  (686,25) kr./år

  Ekstra sæk

  Prisen er inkl. afhentning og forbrændingstakst og sækken afhentes sammen med den ordinære affaldssæk.

  Ekstra sække kan købes på Genbrugspladsen, Endelavevej 24 på hverdage mellem kl. 7.00 og 15.00.

  Ekstra sække kan desuden købes hos: Stark, Thorsvej -
  Løvbjerg, Borgergade – SuperBrugsen Stensballe, Sundgårdsvej Dagli’Brugsen, Søvind - SuperBrugsen, Brædstrup –
  Min Købmand, Brædstrup - SuperBrugsen, Hovedgård - Gantrup Byggemarked, Østbirk

  23,00

  (29,00) kr./stk.

  Tømningsgebyrer for beholdere til brændbart restaffald

  140 l. beholder

  1.684,00

  (2.105,00) kr./år

  240 l. beholder

  1.976,00

  (2.470,00) kr./år

  360 l. beholder

  2.352,00

  (2.940,00) kr./år

  400 l. beholder

  2.478,00

  (3.097,50) kr./år

  660 l. beholder

  3.318,00

  (4.147,50) kr./år

  Ekstratømning af minicontainer

  208,00

  (260,00) kr./gang

  Indlægssække til minicontainer

  7,00

  (8,25) kr./stk.

  Midicontainere

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  4 m3 container

  31.468,00

  (39.335,00) kr./år

  Maxicontainere (10 m3 eller større)

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Forbrændingstakst

  351,50

  (439,50) kr./ton

  Kørsel af maxicontainer

  625,00

  (781,25) kr./gang

  Pressecontainere (reduktion 4-6 gange)

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Forbrændingstakst

  351,50

  (439,50) kr./ton

  Kørsel af pressecontainer

  636,00

  (795,00) kr./gang

  Forgæves kørsel efter maxi- eller pressecontainer

  507,00

  (633,75) kr./gang

  Tillægsgebyr

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Der tilbydes svagelige borgere (hvis svagelighed er godkendt af Sundhed og Socialservice) dispensation fra AT-reglerne, således at renovationssækken kan afhentes i stativet. Tillægstakst pr. ejendom

  459,00

  (573,75) kr./år

  Særafhentning af sække, pr. stativ

  6.639,00

  (8.298,75) kr./år

  Lang afstand til stativet, pr. ejendom

  322,00

  (402,50) kr./år

  Afhentning af tidligere ikke-konditionsmæssige sække

  208,00

  (260,00) kr./gang

  Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år

  236,00

  (295,00) kr./gang

  Ekstratømning i tur (1/26 af årlig tømning af beholder til restaffald) dog minimum

  107,00

  (133,75) kr./gang

  Der er mulighed for at leje beholdere eller containere til et arrangement, en festival eller lignende. Priserne for leje af de enkelte beholdere er inkl. levering og én tømning. Beholderne leveres med en indlægspose i, som skal benyttes for at undgå en vask af beholderne efterfølgende. Hvis indlægsposen ikke bruges, så vil der blive opkrævet for en vask af beholderen. 

  Leje af beholdere

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  140 l. beholder

  178,00 kr.

  (213,75 kr.)

  Ekstra tømning og indlægspose (140 l. beholder)

  59,00 kr.

  (71,25 kr.)

  240 l. beholder

  295,00 kr.

  (368,75 kr.)

  Ekstra tømning og indlægspose (240 l. beholder)

  119,00 kr.

  (148,75 kr.)

  660 l. container

  446,00 kr.

  (557,50 kr.)

  Ekstra tømning og indlægspose (660 l. container)

  263,00 kr.

  (328,75 kr.)

   

  Leje af containere

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Leje af maxicontainer (10 m3 eller større), pr. gang

  177,00 kr.

  (221,25 kr.)

  Leje af pressecontainer, pr. gang

  320,00 kr.

  (400,00 kr.)

  Leje af maxicontainer (10 m3 eller større), pr. måned

  289,00 kr.

  (361,25 kr.)

  Leje af pressecontainer, pr. måned

  536,00 kr.

  (670,00 kr.)

   

  Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl. forbrændingsgebyr

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Maxicontainer (10 m3 eller større) pr. gang

  625,00 kr.

  (781,25 kr.)

  Pressecontainer pr. gang

  636,00 kr.

  (795,00 kr.)

  Forbrændingstakst pr. ton affald

  491,00 kr.

  (613,75 kr.)

   

  Indlægsposer

  Alle gebyrer i kolonne 2 angiver prisen ekskl. moms.
  Alle gebyrer i kolonne 3 angiver prisen inkl. moms.

  Indlægsposer til beholder, pr. stk.

  3,50 kr.

  (4,38 kr.)

  Indlægsposer til containere, pr. stk.

  6,90 kr.

  (8,63 kr.)

   

  Regulativ og lovgrundlag for erhvervsaffald 

  Læs om alle reglerne for erhvervsaffald i vores regulativ for erhvervsaffald 2024 (pdf).

   

  De kommunale affaldsregulativer er samlet i en national database kaldet NSTAR (Nationale Standard Affaldsregulativer), som Energistyrelsen administrerer.

  Se Energistyrelsens NSTAR-database på ens.dk.

   

  Læs affaldsbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

  Læs affaldsaktørbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

  Læs restproduktbekendtgørelsen på retsinformation.dk.