Kontakt os

Team Virksomhedsaffald

Telefon: 76 29 26 56
virksomhedsaffald@horsens.dk

Telefontider

Mandag - onsdag
10:00-12:00 og 13:00-15:00

Torsdag
10:00-12:00 og 13:00-16:00

Fredag
10:00-13:00

Farligt affald

Skal du af med olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald?

Hvad er farligt affald? 

Det er affald, som er farligt, fordi det udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. 

Farligt affald kan fx være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv. 


Luk alle
Åbn alle

Læs mere om:

Forbrænding

Er du transportør og skal du af med forbrændingsegnet affald?

Genbrugspladser - også for virksomheder

Du kan bruge vores genbrugspladser til sorteret affald, der svarer til det, en almindelig husholdning har. Virksomheder skal være tilmeldt genbrugspladsordningen og betale pr. besøg for aflevering af affald på genbrugspladsen. Betaling foregår med en SMS-ordning.  

Deponi

Se åbningstider, priser og regler for aflevering af affald til deponeringsanlægget