Skip Navigation

Farligt affald

Skal du af med olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald?

Hvad er farligt affald? 

Det er affald, som er farligt, fordi det udgør en brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare. 

Farligt affald kan fx være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler, maling, spraydåser, trykflasker, klinisk risikoaffald osv. 


Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Team Virksomhedsaffald

Telefon: 76 29 26 56
virksomhedsaffald@horsens.dk

Telefontider

Mandag - onsdag
10:00-15:00

Torsdag
10:00-17:00

Fredag
10:00-13:00

Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.