Gå til hovedindhold
Affald
Service til virksomheder

Affaldssortering på arbejdspladsen

Fra 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere alt deres affald i 10 typer som i private husstande. Det handler om alt fra madpakkepapir og madrester til papir og emballage. Få overblikket over, hvad det betyder for din virksomhed, og hvad du skal gøre.

 • Læs op

Indhold

  Nye regler om affaldssortering på virksomheder

  Der er kommet nye regler for affaldssortering på arbejdspladser.

  Fra 31. december 2022 skal alle virksomheder sortere alt deres husholdningslignende affald i minimum 10 affaldstyper. De 10 affaldstyper er madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

  Find gode forklaringer og tips til at komme i gang med sortering på arbejdspladsen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

   

  Læs mere herunder om ordningen og hvad din virksomhed skal gøre for at komme af med det sorterede affald.

   

  "Alt det andet" affald

  Læs i øvrigt hvordan du kommer af med farligt affald, bygge- og anlægsaffald og affald til forbrænding og deponi på vores andre sider om erhvervsaffald.

  Hvordan kan din virksomhed komme af med det sorterede affald fra arbejdspladsen?

  I kan frit vælge mellem tre muligheder:

  1. Lav en aftale med en godkendt modtager/indsamlervirksomhed.
  2. Bestil kommunens ordning. Dette er kun muligt, hvis mængden af virksomhedens affald svarer til en husstand. Denne mængdebegrænsning gælder dog ikke restaffald.
  3. Benyt genbrugspladsordningen og betal for at aflevere noget af det sorterede affald på en af kommunens genbrugspladser. Betaling sker pr. besøg og gælder ikke rest- og madaffald. 

  Læs mere om mulighederne herunder.

  Vælg én af tre mulige måder at komme af med affaldet

  I Energistyrelsens Affaldsregister kan du finde en godkendt affaldsvirksomhed, der kan indsamle det husholdningslignende affald fra jeres arbejdsplads.

  Find en godkendt leverandør, der kan varetage dit affald lovligt og miljørigtigt på affaldsregister.ens.dk.

  Tilmeld din virksomhed vores affaldsordning

  Hvis din virksomheds affald i art og mængde svarer til en privat husstands, har du mulighed for at tilmelde dig kommunens ordning for afhentning af affaldet. For restaffald er der dog ikke begrænsning på mængden.

  Bemærk at du selv bestemmer, om kommunen skal hente alt dit affald (i art og mængde der svarer til en privat husstand), eller om det kun er en eller flere typer af affald.

   

  Du til-/afmelder dig vores affaldsordning ved at sende en mail til dagrenovation@horsens.dk.

   

  Din mail skal indeholde: 

  • Virksomhedens navn
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • CVR nr.
  • P-nr.
  • Adressen hvor affaldet skal afhentes
  • Dato for hvornår du ønsker at tage beholderne i brug
  • Antal og størrelse på beholdere (se valgmuligheder nedenfor)

   

  Se priser og størrelser på beholdere og minicontainere

  Vi tømmer som udgangspunkt dit husholdningslignende affald hver 2. uge. 

  Vi opkræver tømningsgebyr hos den ejer, der står registreret i CVR. Hvis I er flere virksomheder på den samme matrikel, er der mulighed for, at I kan deles om én beholder. Dog vil opkrævningen af tømningsgebyret ske hos én virksomhed.

  Tømningsgebyret er prisen inkl. moms i 2022 for at tømme din affaldsbeholder. 

  Hent oversigten over tømningsgebyrer som pdf
  - eller se priserne herunder:

   

  140 liter et-rums-beholder

  Årligt tømningsgebyr for en beholder på 140 liter er:

  Restaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 1.031,25 kr.

  Madaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 928,75 kr.

  Blandet glas, metal og hård plastaffald
  Ved tømning hver 4. uge: 410,00 kr.

   

  Beholderen stiller vi til rådighed.

  240 liter et-rums-beholder

  Årligt tømningsgebyr for en beholder på 240 liter er:

  Restaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 1.211,25 kr.

  Madaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 1.082,50 kr.

  Papiraffald
  Ved tømning hver 4. uge: 297,50 kr.

  Blandet glas, metal og hård plastaffald
  Ved tømning hver 4. uge: 598,75 kr.

   

  Beholderen stiller vi til rådighed.

  400 liter et-rums-plastcontainer

  Ekstra omkostning ved en plastcontainer på 400 liter med automatlås: 1.050,00 kr.

  Årligt tømningsgebyr for en container på 400 liter er:

  Restaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 1.518,75 kr.

  Madaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 1.345,00 kr.

  Papiraffald
  Ved tømning hver 4. uge: 406,25 kr.

  Blandet glas, metal og hård plastaffald
  Ved tømning hver 4. uge: 908,75 kr.

   

  Plastcontaineren stiller vi til rådighed.
  660 liter et-rums-plastcontainer

  Ekstra omkostning ved en plastcontainer på 660 liter med automatlås: 1.050,00 kr.
  Ekstra omkostning ved en plastcontainer på 660 liter med låg i låg: 1.315,00 kr.

  Årligt tømningsgebyr for en container på 660 liter er:

  Restaffald
  Ved tømning hver 2. uge: 2.032,50 kr.

  Papiraffald
  Ved tømning hver 4. uge: 587,50 kr.

   

  Plastcontaineren stiller vi til rådighed.

  240 liter to-rums-beholder 

  Årligt tømningsgebyr for en beholder på 240 liter er:

  Restaffald (60 %) og madaffald (40 %)
  Ved tømning hver 2. uge: 1.158,75 kr.

  Papiraffald (60 %) og blandet glas, metal og hård plastaffald (40 %)
  Ved tømning hver 4. uge: 478,75 kr.

   

  Beholderen stiller vi til rådighed.

   
  360 liter to-rums-beholder

  Årligt tømningsgebyr for en beholder på 360 liter er:

  Restaffald (60 %) og madaffald (40 %)
  Ved tømning hver 2. uge: 1.375,00 kr.

  Papiraffald (60 %) og blandet glas, metal og hård plastaffald (40 %)
  Ved tømning hver 4. uge: 648,75 kr.


  Beholderen stiller vi til rådighed.

   

  Sådan får du en ekstra tømning af din affaldsbeholder 

  Send en mail til dagrenovation@horsens.dk for at bestille en ekstra tømning. 

   

  En ekstra tømning koster 260,00 kr. pr. beholder pr. gang inkl. moms.

  Din virksomhed har også mulighed for at aflevere sorteret affald på genbrugspladserne. Dog ikke mad- og restaffald.

  Virksomheden skal være tilmeldt genbrugspladsordningen og betale pr. besøg for aflevering af affald (plus særligt tillæg for aflevering af farligt affald) på genbrugspladsen.

  Læs mere på vore side ”Genbrugspladser – også for virksomheder”.

  Sortering af affald - få et overblik

  Det er typisk affald, der i sammensætning minder om affald fra private husholdninger. Det er altså alt fra madpakkepapir og madaffald til papir og emballage.

  I alt er der tale om 10 typer af affald:

  1. madaffald
  2. papir
  3. pap
  4. glas
  5. metal
  6. plast
  7. mad- og drikkekartoner
  8. tekstilaffald
  9. farligt affald
  10. restaffald.

  Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

  Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

  Har I produktionsaffald, skal I stadig sortere den del af jeres affald efter de krav, der har været gældende siden 2010.

  Det eneste nye fra 2023 er, at sorteringskriterierne for husholdningslignende affald på arbejdspladsen ensrettes med de kriterier, der stilles til husholdningsaffald.

  Det vil sige, at den nye ordning ikke erstatter sorteringskravene til produktionsaffaldet, men i stedet sikrer ensrettet krav for det husholdningslignende affald.

  Der er ikke fastsat en bagatelgrænse i affaldsbekendtgørelsen i forhold til, hvor stor mængden af affaldet skal være, for at det skal sorteres.

  Det betyder, at alt det husholdningslignende affald på arbejdspladsen skal sorteres i de 10 affaldstyper - uanset hvilken form for virksomhed, der er tale om.

  Er du tilmeldt kommunens indsamlingsordning?

  Har du behov for ekstra tømning af virksomhedens affaldsbeholder?

  Send en mail til dagrenovation@horsens.dk for at bestille en ekstra tømning. 

   En ekstra tømning koster 260,00 kr. pr. beholder pr. gang inkl. moms.

  Er dit affald ikke blevet hentet?

  Meld den manglende afhentning gennem vores selvbetjeningsløsning - eller send en mail til dagrenovation@horsens.dk.