Gå til hovedindhold
Affald
Service til virksomheder
Digital

Deponi

Se åbningstider, priser og regler for aflevering af affald til deponeringsanlægget

 • Læs op

Indhold

  Deponiet holder midlertidigt lukket for jordmodtagelse pga. det våde vejr

  Deponiet holder lukket for jordmodtagelse af ren jord, indtil vejrliget tillader genåbning.

  Muligheden for at åbne igen afhænger af nedbørsmængderne og jordens vandmætningsgrad.

  Udfyld affaldsdeklaration til deponeringsanlægget

  Du skal udfylde en affaldsdeklaration til deponeringsanlægget, inden du kommer ud til os.

  Horsens Deponeringsanlæg

  Åbningstider:

  Mandag til torsdag kl. 07.00-17.00

  Fredag kl. 07.00-15.00

  Lørdag, søndag og helligdage Lukket

  1. maj kl. 07.00-12.00

  Åbningstid for jordmodtagelse: MIDLERTIDIGT LUKKET

  Mandag til torsdag kl.07.00-15.30

  Fredag kl. 07.00-11.00

  Adressen er:

  Endelavevej 32
  8700 Horsens


  Telefonnummer 30 67 40 40

  Vær opmærksom på, at alt affald til deponering skal vejes på Brovægten

  Brovægtens adresse er:

  Endelavevej 24

  8700 Horsens

   

  Du skal være oprettet som kunde hos Horsens Kommune for at kunne aflevere affald til deponi.

  Ring til os på telefonnummer 30 67 40 40, hvis du ikke er kunde.

  Du skal være opmærksom på følgende bestemmelser, når du afleverer affald til deponeringsanlægget:

  • Alle læs skal deklareres
  • Bestemmelserne på deklarationens bagside er gældende
  • Alle læs skal anmeldes til Horsens Deponeringsanlæg på telefonnummer 30 67 40 40 senest 15 min. før vejning
  • Lastbilen må ikke forlade Brovægten og køre til tippen eller Mellemdepotet, før der er givet tilladelse
  • Hvis du aflevere affald i bigbags eller på paller, skal aflæsning på deponiet ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning. Du skal selv sørge for aflæsning på anvist plads
  • Aflæsning af asbest på Mellemdepotet foretages af pladspersonalet
  • Alle læs, der ikke overholder modtagebetingelserne for deponering, bliver afvist eller forlangt fjernet til eftersortering
  • Vi opkræver omkostningerne for læsning af afvist affald.
  • Selvlæsning er kun tilladt, hvis lastbilen er forsynet med læssegrab.
  • Eftersortering på tippen eller indenfor deponeringsanlæggets område er ikke tilladt.

   

  Personalet i Brovægten foretager vurdering af læssenes egnethed til deponering. Personalets anvisninger og afgørelser skal efterkommes uden ophold.

   

  Er det ikke affaldsproducenten, der er transportør, er det transportørens (vognmandens) pligt at oplyse affaldsproducenten om dennes forpligtigelser, hvad angår sortering og deklarering, samt om konsekvenserne af fejlsortering eller manglende sortering.

   

  1. Du skal udfylde en affaldsdeklaration til deponeringsanlægget, inden du kommer ud til os. 
  2. Udskriv deklarationen og tag den med til Brovægten ved aflevering af affaldet. Det er ikke muligt at aflevere affald til deponering ved kontant betaling.
  3. Har du også miljøfarligt affald, skal du medbringe analyseresultater. 

   

  Udfyld den digitale affaldsdeklaration til deponeringsanlægget på horsens.voresforsyning.dk

  Alt affald skal vejes på Brovægten, Endelavevej 24, 8700  Horsens

   

  Alle gebyrer i parentes er inkl. moms. 

  Ikke brændbart erhvervsaffald, rest-bygningsaffald

  og andet ikke brændbart affald
  311,00 (388,75) kr./ton
  + affaldsafgift til staten 475,00 (593,75) kr./ton
  I ALT 786,00 (982,50) Kr./ton
       

  Restaffald fra husholdninger til deponering

  311,00 (388,75) kr./ton
  + affaldsafgift til staten 475,00 (593,75) kr./ton
  I ALT 786,00 (982,50) Kr./ton
       
  Ikke støvende asbestaffald 487,00 (608,75) kr./ton
  + affaldsafgift til staten 475,00 (593,75) kr./ton
  I ALT 962,00 (1.202,50) kr./ton
       
  Ren overskudsjord til deponering 104,00 (127,50) kr./ton
  + affaldsafgift til staten 475,00 (593,75) kr./ton
  I ALT 579,00 (723,75) kr./ton

  Hvad må du deponere? 

  Du må deponere følgende ting, hvis ikke det er brændbart, genanvendeligt og farligt affald: 

  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Erhvervsaffald
  • Bygningsaffald
  • PVC
  • Slagger, men kun hvis du har en aftale med os. 
  • Aske, som ikke indeholder tungmetaller
  • Sand og ristestof fra renseanlæg
  • Afvandet spildevandsslam
  • Blandet fyld, som er let forurenet
  • Asbest
  • Lettere forurenet jord, men kun hvis du har en aftale med os.

   

  Ring til os på telefonnummer 76 29 26 56 for at lave en aftale med os. 

   

  Du må ikke deponere følgende ting: 

  • Brændbart affald
  • Genanvendeligt affald
  • Farligt affald - undtagen asbest
  • Støvende asbest
  • Have- og parkaffald, som kan komposteres eller forbrændes
  • Glasfibertanke - medmindre der er attest på, at de er rengjorte eller er åbnede(flækkede) 
  • Blandede læs, hvor der er andre typer affald, som ikke må deponeres.

  Skal du aflevere asbest til Horsens Deponeringsanlæg, Endelavevej 32, 8700 Horsens?

  Her er hvad du skal være opmærksom på:

  • Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens.
  • Hele ikke-støvende asbestplader skal emballeres i støvtæt emballage, og afleveres på intakte og ikke-flækkede paller (max 80 cm. højde) og være bundet med stål- eller plastikbånd. Husk at stakken af plader også skal emballeres under bunden.
  • Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal befugtes og emballeres dobbelt i egnet, lukket og støvtæt emballage. Det er fx 2-lags plastiksække eller tætte big-bag-sække.
  • Asbestaffald skal være mærket "ASBEST".
  • Aflæsning af dit asbestaffald skal ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning. Transportøren skal selv aflæsse på anvist sted.


  Skal du aflevere asbest til Horsens Mellemdepot, Endelavevej 13 B, 8700 Horsens?

  Her er hvad du skal være opmærksom på: 

  • Du kan køre mindre mængder asbest, som kan være på en trailer eller køretøj med lad, til Horsens Kommunes Mellemdepot.
  • Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens.
  • Hele ikke-støvende asbestplader skal emballeres i støvtæt emballage, og afleveres på intakte og ikke-flækkede paller (max 80 cm. højde) og være bundet med stål- eller plastikbånd. Husk at stakken af plader også skal emballeres under bunden.
  • Rygninger, pladestumper og støvende asbestholdigt affald skal befugtes og emballeres dobbelt i egnet, lukket og støvtæt emballage. Det er fx 2-lags plastiksække eller tætte big-bag-sække.
  • Hver enhed må ikke veje mere end 1.500 kg. da det er vores folk, som aflæser asbestaffald fra dit køretøj eller trailer. Vi løfter ned fra en max. højde på 1,8 m.
  • Asbestaffald skal være mærket ASBEST.

  Dit læs kan blive afvist, hvis: 

  • der i læsset er genanvendelige eller brændbare plaststykker større end 1 m².
  • der i læsset er træ eller træstykker større end 0,5 m.
  • vi vurderer, at det samlede indhold af brændbare materialer udgør mere end 5 % efter vægt.
  • der i læsset er metaller. Vi tillader dog mindre mængder søm og skruer, metalstykker mindre end 0,25 m i længden eller metalplader mindre end 0,25 m x 0,25 m
  • der er blandet farligt affald og/eller asbestaffald i læsset
  • læsset ikke er deklareret, eller at deklarationen ikke er fyldestgørende udfyldt.
  • chaufføren ikke er i besiddelse af et gyldigt kontokort til deponeringsanlægget.