Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø
Affald

Afbrænding

Læs om afbrænding af haveaffald, markafbrænding og Sankt Hans-bål.

 • Læs op

Indhold

  Hvornår må du brænde haveaffald af? 

  Det er ikke tilladt at brænde haveaffald af. Det gælder både for dig, som bor i byen, på landet og i et sommerhus- og kolonihaveområde. 

  Der er en enkelt undtagelse. 

  Det er tilladt at brænde haveaffald af på Sankt Hans aften. Det gælder både i byen og på landet. Men I må først begynde at samle ind til bålet 3 uger inden Sankt Hans. Det er af hensyn til dyrene. 

  Vi anbefaler, at du komposterer haveaffaldet hjemme i din have i stedet for at brænde det. 

  Læs mere om kompost her 

  Du kan også køre dit kompost til den nærmeste genbrugsplads. 

  Find din nærmeste genbrugsplads her

  Markafbrænding af halm eller lignende

  Det er forbudt at brænde halm eller andre former for landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer. 

  Der er dog enkelte undtagelser. 

  Forbuddet gælder ikke: 

  • flammebehandling af ukrudt.
  • afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • mindre spild i forbindelse med presning - herunder fejlbundne halmballer.
  • våde halmballer, hvis du orienterer Vagtcentralen, Service- og Beredskab, Brandvæsnet, Horsens.
  • øer i kommunen, som ikke har bro eller dæmning til fastlandet.

  Du skal overholde følgende regler ved afbrænding: 

  • Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn. Du har pligt til at holde øje indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der opstår brand.
  • Du skal have slukningsredskaber klar inden afbrændingen begynder. Det kan fx. være en haveslange.
  • Du må ikke afbrænde ved hård vind (vindhastighed 10.8 – 13,8 m/s) eller derover. Sluk straks, hvis vinden ændrer retning eller forøges i styrke under afbrændingen, så der er risiko for brandspredning.
  • Afbrændingen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
  • Hvis ilden løber fra dig, skal du straks ringe 112.
  • Du skal begynde afbrændingen imod vindens retning.
  • Du skal lave et 10 meter bredt brandbælte, der skal være renset for halm eller lignende. Hvis det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal du pløje eller harve det væk. Hvis afbrændingsstedet grænser op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, behøver du ikke at lave et brandbælte.