Gå til hovedindhold
Affald

Kompost

Vi stiller kompost til rådighed på to af kommunens genbrugspladser.

 • Læs op

Indhold

  Hent gratis kompost på genbrugspladsen

  Du må fylde en trailer med gratis kompost på Brædstrup og Horsens Genbrugsplads.

  Kompostering hjemme hos dig

  En kompostbeholder behøver ikke megen pasning. Naturen sørger for, at affaldet bliver omsat. Men du kan være med til at sikre en god og hurtig omsætning.

  Når du starter

  Komposteringen starter bedst om foråret.

  Start med at lægge et lag kviste i bunden af beholderen for at give luft til komposten.

  Findel haveaffaldet til under 10 cm. Det giver lettere adgang for mikroorganismer.

  Hverken for vådt eller tørt

  Kom haveaffald i kompostbeholderen. Det er vigtigt for en god omsætning, at affaldet hverken er for vådt eller tørt.

  Komposten er tilpas fugtig, når du kan trykke lidt vand ud, når du klemmer en håndfuld sammen.

  Er haveaffaldet er for vådt, kan det begynde at rådne. Er haveaffaldet for tørt, kan omsætningen gå i stå.

  Bland komposten igennem

  Du kan et par gange om året blande komposten godt igennem.

  Tøm beholderen, bland indholdet og kom det tilbage i beholderen. Blandingen giver luft til mikroorganismerne.

  Findel tynde gren og kviste

  Jo mere findelt affaldet er, jo hurtigere foregår komposteringsprocessen.

  Kompostorm er med til at give en hurtigere omsætning. Kompostorm er en regnormeart (Eisenia fetida og Eisenia andrei), der er specielt effektive til nedbrydning af plantematerialer. Kompostorm formerer sig hurtigt, og de kan omsætte store mænger affald.

  Ormene er mest aktive, når temperaturen i beholderen er mellem 15 og 25 grader. Ved temperaturer over 30 til 35 grader eller ved frostgrader dør ormene eller flygter til jorden under beholderen.

  Du kan købe ormekultur på hjemmesiden humus.dk. Her kan du også købe ormerør til Humus kompostbeholderen.

  Du vil efterhånden også kunne finde almindelige danske regnorme, der har fundet vej ind til kompostbeholderen. De er ikke så flittige som rigtige kompostorm, men de gør bestemt ingen skade.

  Når kompostbeholderen skal tømmes

  Den færdige kompost vil efterhånden komme til at ligge i bunden af beholderen med det ikke omsatte haveaffald øverst. De fleste orme befinder sig i det ikke omsatte kompost. Derfor bør du, når du tømmer beholderen, løfte det øverste lag med ormene til side, før du fjerner den færdige kompost. Når den færdige kompost er fjernet, lægges laget med ormene tilbage i beholderen.

  Kompostorm kan ikke overleve i almindelig havejord. De fleste bliver hurtigt spist af havens fugle.

  Disse ting må gerne komme i kompostbeholderen: 

  • Blomster
  • Blade
  • Grøntsagstoppe
  • Græs, tørt (græsset tørres nogle dage på jorden bredt ud i et ca. 5 cm tykt lag)
  • Kviste
  • Nedfaldsfrugt
  • Potteplanter
  • Urter
  • Ukrudt

   Disse ting må ikke komme i kompostbeholderen: 

  • Kattegrus
  • Madaffald
  • Større grene og kviste
  • Syge planter

  Komposten er for tørt

  Hvis komposten er for tørt, går omsætningen i stå. Du skal vande komposten samtidig med, at du roder op i det. Du skal helst kunne trykke lidt vand ud af komposten, hvis du klemmer en håndfuld hårdt sammen.


  Komposten er for vådt

  Er komposten for våd, kan det begynde at rådne. Tilsæt tørt haveaffald som kviste, visne stauder og findelte grene og bland godt.


  Der er mange fluer

  Der vil altid være fluer ved kompostbeholderen. Den mest almindelige er bananfluen. Du kan holde antallet af fluer nede ved at dække det friske affald med noget jord eller noget af den omsatte kompost.


  Komposten lugter grimt

  Komposten lugter normalt som en skovbund, men kan komme til at lugte grimt. Det skyldes, at komposten er for våd og iltfattig. Tilsæt tørt haveaffald som kviste, visne stauder og findelte grene og bland det godt. Lugten kan også skyldes, at du har smidt mad i beholderen. Det må ikke puttes i beholderen. Brug i stedet beholderen til madaffald.


  Komposten lugter af jord

  Der er indtørrede strålesvampe i affaldet. Det er et tegn på, at komposten er for tørt. Vand komposten og bland det godt. Ellers skal du ikke gøre noget ved de indtørrede svampe.


  Myrer i komposten

  Er der mange myrer i komposten, kan det være, fordi den er for tør.

  Kompostbeholderen står bedst i skygge eller halvskygge.

  Giver haven store mængder haveaffald, er det praktisk, at beholderen står et strategisk sted i haven, fx. nær køkkenhaven.
  Det kan være en fordel at have beholderen stående lidt væk fra opholdsarealerne i det tilfælde, at det lugter lidt.

  I alle tilfælde er det godt med god plads omkring komposten, så der er mulighed for at vende med en trillebør og plads til at stikke kompostbunken om.

  Du skal sikre dig, at der er jord under beholderen. Derved kan kompostorm og andre jordboende dyr søge tilflugt under beholderen, hvis der bliver for varmt eller koldt i beholderen. Til nogle typer beholder hører der et ormerør med. Det graves ned, før kompostbeholderen placeres. Det giver ormene lettere adgang til jorden fra kompostbeholderen.

  Brug komposten i køkkenhaven

  Særligt køkkenhaven kan nyde godt af komposten. Med komposten kan du tilbagelevere noget af al den næring, som blev taget, da der blev høstet kartofler, gulerødder og andre grønsager. Spred et kompostlag på 2-3 cm ud over køkkenhaven i det tidlige forår. Arbejd komposten ned i jorden med en kultivator nogle uger før såning, da den rene kompost kan indeholde mere næring, end de spæde planter kan klare. Du kan også vente til, afgrøderne er kommet op, og så sprede et tyndt lag kompost mellem rækkerne. Alt efter kvaliteten af komposten kan det være nødvendigt at supplere med anden gødning.

  Brug komposten på græsplænen

  Når græsplænen om foråret er revet godt igennem, kommer du et tyndt lag (maksimalt 1 cm) godt omsat kompost ud over den. Spredningen foregår nemmest, hvis du sier komposten først. Afhængig af jordens og kompostens sammensætning kan det være en fordel evt. at blande komposten med fint grus eller sand. Komposten er også god som gødning i staudebede. Læg et lag på 4 cm omkring stauderne og 8 cm under træer og buske.