Gå til hovedindhold
Affald

Endelave

Læs alt om Endelaves forskellige affaldsordninger. Ordningerne gælder for dig, hvad enten du er fastboende endelavit eller sommerhusejer på øen.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Dagrenovation - dit daglige husholdningsaffald

  Vi henter dit affald hver anden uge.

  Tilmelding til vores affaldsløsning

  Kontakt os, hvis du vil tilmelde dig vores affaldsordning på dagrenovation@horsens.dk.

  Vær opmærksom på, at det kun er ejendommens ejer, som kan foretage bestillingen. Er du lejer, skal du bede din udlejer bestille for dig.

  I din mail skal du oplyse følgende:

  • Navn (ejendommens ejer)
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Adressen, der skal tilmeldes
  • Dato for hvornår du vil tilmeldes vores affaldsløsning
  • Antal affaldsstativer, som du ønsker
  • Der skal være fri adgang til affaldsstativet på afhentningsdagen mellem kl. 06.00 og 18.00.
  • Pak dit affald forsvarligt ind i plastsække.
  • Du må ikke fylde affaldssækken mere end op til den stiplede streg på sækken.
  • Sækken må ikke veje mere end 15 kg.
  • Har du en aftale med os om, at du selv stiller sækken eller containeren frem til vejen? Husk, at stille den frem senest kl. 06.00 den dag, skraldemanden kommer.
  • Ryd sne og salt vejen hen til affaldsstativet, når der er faldet sne.

  Står affaldsstativet mellem 25 m og 70 m fra vejkant eller fra hvor skraldebilen må og kan holde?

  Det skal du betale 402,50 kr. ekstra for, hvis du vil have hentet dit affald.

  Prisen er pr. år pr. ejendom. Det gælder også koteletgrunde.

   

  Skal vi hente en efterladt sæk? 

  Er affaldssækken overfyldt, i stykker eller fremstår den uhygiejnisk, tager skraldemanden den ikke med.

  Hvis du ønsker det, kan vi hente den efterladte sæk den følgende hverdag, hvis forholdene er bragt i orden.

  Det koster 260,00 kr.

  Ellers henter vi først sækken den følgende ordinære indsamlingsdag.

  Men det er kun, hvis forholdene er bragt i orden, og den står på det normale afhentningssted.

  Skal vi hente dit affald et særligt sted? 

  Det koster 8.298,75 kr. ekstra, hvis vi skal hente dit affald et særligt sted. Prisen er pr. stativ pr. år. 

  Det er et særligt sted, hvis placeringen af dit affaldsstativ ikke opfylder kravene for stativplacering og adgangsforhold. 

  Du kan lave en aftale med os om, at du selv sætter affaldssækken frem på tømningsdagen. 

  Læs mere om, hvordan du placerer dit affaldsstativ korrekt på vores side om Affaldsbeholdere. 

  Alle nævnte priser er inkl. moms og afgift til staten.

  Du har mulighed for at købe en ekstra sæk til restaffald, hvis du har mere affald, end der kan være i din affaldssæk.

  Du kan købe en ekstra sæk på Havnekontoret efter forudgående aftale med havnefogeden Jørgen Holm, som træffes på hverdage mellem kl. 9-11 på telefon 51 58 99 42.

  Du kan få leveret en ny rulle sække til papir- eller emballageaffald ved at binde en tom sæk fast på dit stativ den dag, hvor dit affald hentes. Når vi ser sækken, lægger vi en ny rulle sække af den samme slags, som den tomme på stativet.

   

  Husk at binde den tomme sæk på dit stativ, før du løber helt tør for sække. Hvis du er løbet helt tør for sække, så skriv en mail til dagrenovation@horsens.dk.

  Sådan undgår du maddiker: 

  • Bind knude på posen, så den lukker helt tæt.
  • Undgå at overfylde affaldsposen, den skal kunne lukkes helt tæt. Smid hellere flere mindre fyldte poser ud end færre fyldte.
  • Der må ikke være revner eller små huller i posen.
  • Placer så vidt muligt affaldsstativet og containeren på et skyggefuldt og køligt sted.

  Farligt affald og de røde miljøkasser

  Den røde miljøkasse gør det nemt for dig at komme af med dit miljøfarlige affald og småt elektronikaffald. Miljøkassen er til opbevaring og transport af miljøfarligt affald.

  Hvordan bruger du kassen og hvad må du lægge i den?

   

  Sådan bruger kassen

   

  Ja tak

   

  Nej tak

  Skru låget på flasker, dunke og bøtter fast, og stil dem oprejst.

  Klude med olie eller kemikalier skal i et glas med tætsluttende låg.

  Læg de forskellige affaldstyper i små klare poser - batterier for sig, elsparepærer for sig, osv.

  Sæt låget på kassen.

  Udfyld mærkatet på låget af miljøkassen med adresse.

  Kassen må højst veje 4 kg.

  Miljøkassen er kun for enfamiliehuse og sommerhuse

   

  • batterier

  • blæk- og printerpatroner

  • elsparepærer

  • gasdåser/-patron

  • gift til skadedyr

  • kemikalierester

  • malingrester

  • klude med olie og kemikalier

  • lightere

  • neglelak og neglelakfjerner

  • olie

  • plantegift

  • småt elektronik affald (f.eks. cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner)

  • spraydåser

  • termometre

  • aske

  • støvsugeposer

  • skarpe og spidse genstande

  • glaskår

  • fyrværkeri

  • medicinrester

  • kanyler

   

   

  Læs mere om, hvordan du bruger miljøkassen på vores side om sortering

  Se vores lille film om hvordan du bruger den lille miljøkasse

   

  Har du farligt affald, der er for stort eller for tungt til den røde miljøkasse? Læs om stort farligt affald herunder.

  På havnen ved Havnekontoret på Endelave kan du aflevere alt stort farligt affald, der ikke er plads til i den røde miljøkasse ved dit hus. Det gælder også farligt affald, der samlet set vejer mere end 4 kg.

  Det kan fx være lysstofrør, bilakkumulatorer, oliedunke eller malingspande.

  Du må ikke aflevere farligt affald ved Havnekontoret uden forudgående aftale med havnefogeden Jørgen Holm, som træffes på hverdage mellem kl. 9-11 på telefon 51 58 99 42.

  Den mobile genbrugsplads - vi henter dit storskrald og byggeaffald

  Den mobile genbrugsplads er en henteordning for storskrald og byggeaffald.

  Vi henter dit sorterede affald (mindst en fyldt affaldssæk) på bestilling.

  Bestil afhentning af storskrald og byggeaffald på horsens.renoweb.dk

  Det koster ikke ekstra for private husholdninger og sommerhuse.

  Virksomheder kan mod betaling få hentet erhvervsaffald med den mobile genbrugsplads. Se hvordan på vores erhvervsside om genbrugspladserne.

   

  3 skridt til at få dit affald hentet

  1. Bestil afhentning via selvbetjeningsløsningen
  2. Sorter og pak affaldet
  3. Stil affaldet helt ud til vejen senest kl. 7.00 tirsdag morgen.. 

  Den mobile genbrugsplads kører hver uge fra tirsdag til torsdag, og afhentning skal senest bestilles søndag. Affaldet skal altid stå klar til afhentning tirsdag kl. 7.00. Indsamlingen tilrettelægges efter affaldstype og antal afhentninger, ledige containere mv.

  HUSK at du i visse situationer også skal anmelde dit byggeaffald, før du skiller dig af med det. Læs mere på vores side om bygge og anlægsaffald.

  Du skal sortere det affald, som du vil have hentet via ordningen.

  Småting kan pakkes sammen i poser, men bland ikke forskellige typer affald.

  Det vil sige, at gryder og tøj ikke må være i samme pose, for så bliver det sværere for os
  at få det til genanvendelse.

  Når du bestiller afhentning, skal du angive hvilket affald, du har.

  Sorter affaldet i følgende affaldstyper:

  • Elektronik
  • Metal
  • Tøj
  • Pap
  • Hård plast
  • Plan glas
  • Porcelæn
  • Beton
  • Gips
  • Mineraluld
  • Rent træ
  • Imprægneret træ
  • Brændbart affald
  • Deponeringsegnet affald.

  Klare poser

  Du skal pakke dit sorterede affald i klare poser.

  Hent gratis bigbags

  Har du meget byggeaffald, eksempelvis mineraluld, mursten eller træ, kan du hente gratis genbrugs-bigbags til hvert materiale på havnefogedens kontor på lystbådehavnen.

  Bestil en container

  Har du meget affald fra eksempelvis en større bygningsrenovering, kan du bestille en stor container til adressen. Så kan du sortere i containeren og eventuelt supplere med klare sække eller bigbags.

  Det er gratis for dig som privat beboer/husejer at låne en container og få den bragt til adressen og hentet igen.

  Bestil den via Carsten Jørgensen på telefon 40 48 38 95. 

  Stil det sorterede og pakkede affald helt ud til vejen, hvor vi kan hente det med kran og grab.

  Der skal være frit for træer m.m. hen over affaldet.

  Vores henteordning omfatter ikke:

  • Dagrenovation
  • Haveaffald
  • Farligt affald
  • Autodele
  • Særligt erhvervsaffald, som ikke svarer til husholdningers almindelige affald (ex staldinventar).

  Vi henter ikke mindre end 110 liter affald

  110 liter affald svarer til en fyldt affaldssæk. Vi henter ikke mindre mængder end det. Saml sammen, så der er noget for os at køre efter.

  Har du gode ting til genbrug?

  Annoncer dine genbrugsting på Facebooksiden 'Nytten' - eller aflever dem i en genbrugsbutik.

  Vi indsamler ikke ting til genbrug - for vi kan desværre ikke sikre, at de gode ting ikke bliver ødelagt ved indsamlingen.

  Om affaldsstativer, minicontainere og gebyrer

  Ønsker du et ekstra affaldsstativ/en ekstra minicontainer, så send os din bestilling på dagrenovation@horsens.dk.

  Vær opmærksom på, at det kun er ejendommens ejer, som kan foretage bestillingen. Er du lejer, skal du bede din udlejer bestille for dig.

  Din bestilling skal indeholde

  • Navn (ejendommens ejer)
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Adressen, som stativet/minicontaineren skal tilmeldes
  • Antal ekstra stativer/beholdere, du ønsker

   

  Husholdningsgebyr

  Husholdningsgebyret er et fast gebyr, der betales pr. beboelseslejlighed.
  Husholdningsgebyret afhænger ikke af, hvad der bliver tømt på den pågældende adresse.

  Det årlige husholdningsgebyr for enfamiliehuse er 2.042,50 kr.
  Det årlige husholdningsgebyr for flerfamiliehuse er pr. lejlighed 1.531,25 kr.

   

  Tømningsgebyr

  Afregning for tømning af sække og containere sker over tømningsgebyret.

  Stativet og/eller containeren tømmes en gang om ugen.

   

  Hvordan opkræver vi gebyrerne?

  Opkrævning af husholdningsgebyr og tømningsgebyr sker via ejendomsskatten.

   


  Tillægsgebyr

  Ekstra langt til stativet

  Tillægstakst for afhentning: 402,50 kr. pr. år pr. ejendom

  Du skal betale tillægstakst, hvis dit affaldsstativ står mellem 25 meter og 75 meter fra vejkanten.

  Taksten gælder også for koteletgrunde.

   

  Efterladte sække

  Tillæg for afhentning: 260,00 kr.

   

  Særafhentning

  Tillægstakst pr. år: 8.298,75 kr.

  Opkræves kun for 140 liter beholder. Har du f.eks. en 400 liter beholder, så ombytter vi den til 3 x 140 liter beholder.

   

  Alle priserne er inkl. moms og levering.

  Årlige tømningsgebyrer

  • 110 liters sæk: 620,00 kr.
  • 110 liters sæk, sommerhus: 341,25 kr.
  • 400 liter container: 1.518,75 kr.
  • 660 liter container: 2.032,50 kr.

  Skraldemanden henter din affaldssæk og container inde på grunden. Men det gør han kun, hvis adgangsvejen opfylder vores og Arbejdstilsynets krav.

  Hvis adgangsvejen ikke opfylder vores og Arbejdstilsynets krav, skal du selv stille affaldssækken eller containeren frem inden kl. 6:00 på tømningsdagen.  

   

  Din huskeliste

  • Adgangsvejen til affaldsstativet og containeren skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser eller asfalt.
  • Affaldsstativet og containeren skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt underlag.
  • Adgangsvejen skal have en fri passage på mindst 1 meter i bredden og mindst 2 meter i højden.
  • Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen.
  • Adgangsvejen til affaldsstativet og container skal så vidt muligt være vandret. 
  • Afstanden fra affaldsstativet og containeren til vejkant eller renovationsbil må ikke overstige 25 meter.
  • Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum, skal stå åbne på tømningsdagen.
  • Container skal vende med håndtaget ud mod skraldemanden. 

  Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen. Det er for at undgå at skulle bakke med bilen.

  Se hvor meget plads renovationsbilen har brug for, for at kunne vende (pdf). 

   

  Skråner din adgangsvej eller indkørsel? 

  Her er kravene, hvis adgangsvejen til affaldsstativet skråner: 

  Op til 10 % hældning

  Alt er i orden, hvis du følger huskelisten

  Mellem 10 og 14 % hældning

  Er adgangsvejen til stativet under 5 meter lang, og følger du huskelisten, såer alt i orden.

  Er adgangsvejen til stativet over 5 meter, skal der være trin med dobbeltrampe. I trappens fulde længde skal der også for hver 5. meter være en repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand.
  Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter.

  Mellem 14-25 % hældning

  Altid trin med dobbeltrampe.

  I trappens fulde længde skal der også for hver5. meter være repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand.
  Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter.

  Over 25 % hældning

  Der skal være løfte-/hejse hjælpemidler.


  Beregning af hældning:

  Hældningsprocenten er lig med stigning/fald i cm pr. løbende meter.

  Eksempel: Stigning/fald på 14 cm pr. løbende meter = 14% hældning.  

   

  Bemærk:

  Du beregner hældningsprocenten for hver enkelt meter skrånende adgangsvej - og det er den højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen. Man kan altså ikke nøjes med at beregne den totale højdeforskel.