Skip Navigation

Individuel handicapkørsel 

Har du et varigt handicap, kan du søge om individuel handicapkørsel. 

Hvis du på grund af fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til kommunens individuelle kørselsordning.
 
Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Ring til:

Sagsbehandler Birgit Klein
Telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30

Sagsbehandler Linda Larsen
Telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30