Kontakt os

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens

Telefon: 76 29 34 00
familieafdelingen@horsens.dk

Åbningstider
 
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30 
Torsdag 8:30 til 17:00 
Fredag 8.30 til 13.30

Udenfor almindelig åbningstid

Ved absolut akutte situationer kontakt:
Horsens Politi på telefon 114

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90
laering@horsens.dk
Sikker e-mail uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

Underretning, rådgivning og vejledning

Har du en formodning om, at et barn mistrives eller har du brug for vejledning til dit barns trivsel? 

Er du bekymret for et barn eller en ung? 

Hvis du har en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år mistrives, har du pligt til at underrette det til kommunen.

Luk alle
Åbn alle

Har du brug for råd og vejledning om dit barns trivsel?

Du kan få gratis rådgivning og vejledning om dit barn under 18 år i Familieafdelingen. Unge kan også henvende sig. Rådgivningen kan være anonym.

Kontakt:
Modtagelsen i Familieafdelingen
Telefon.: 76 29 34 00
familieafdelingen@horsens.dk

Vær opmærksom på, at hvis du har spørgsmål om skilsmisse, samvær eller barnets bopæl, skal du kontakte Statsforvaltningen.

Læs mere om åben anonym rådgivning (jpg)  

Få råd og vejledning ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR vejleder og rådgiver dagtilbud, skoler og forældre i forhold til:

  • udvikling og læring hos børn og unge fra 0-18 år
  • børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning
  • en inkluderende praksis, så børn og unge, så vidt muligt, forbliver en del af fællesskabet i nærmiljøet.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetages i Horsens af Tværgående Enhed for Læring.

Luk alle
Åbn alle

Vil I være pleje- eller aflastningsfamilie?

Som plejefamilie kan I gøre en forskel for et barn eller ung, der har det svært. 

I skal kunne rumme børn med særlige behov, eksempelvis fordi de er følelsesmæssigt sårbare og/eller har forskellige grader af handicap. 

For at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I først godkendes af Det Sociale Tilsyn midt

Som pleje- og aflastningsfamilier kan I få støtte i form af:

  • tæt samarbejde med familieplejekonsulenten
  • regelmæssige besøg  
  • sparring fra familieplejekonsulenten
  • cafémøder
  • kollegagrupper og gruppesupervision
  • efteruddannelse.

Forstærkede plejefamilier
Du har også mulighed for at blive forstærket plejefamilie. Her gælder særlige ansættelsesvilkår, og I kan få efteruddannelse, supervision mm. Læs mere om forstærkede plejefamilier (pdf).

Send ansøgning, CV, uddannelsespapirer samt dokumentation for erhvervserfaring m.v. (godkendelse og socialrapport).

Yderligere oplysninger:
Kontakt Familieplejen på: familieplejen@horsens.dk eller telefon: 76 29 14 01

Se vejledninger, nyheder, håndbog for plejefamilier mm. på medarbejderportalen (du skal logge på med NemID)

 

Ungeforum - klubtilbud for dig som anbragt ung

Er du fyldt 11 år, og er du anbragt eller har tidligere været anbragt i plejefamilie mm., kan du komme i en ungeklub. Her kan du udbygge dit netværk, møde andre unge med lignende baggrund og få en snak med voksne (familieplejekonsulenter og ungevejledere).

Vi laver forskellige aktiviteter både i pavillonen på Fuglevang, og udeaktiviteter som Gokart, Segway, Lasergame, bowling mm. Desuden arrangerer vi en årlig forårstur med overnatning. 

Tid og sted
Hver anden torsdag kl. 15.00 - 21.00. Pavillonen, Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens

Kontakt
Familieplejekonsulent
Ole Severinsen
Telefon: 22 60 41 36

Familieplejekonsulent
Katrine Laursen
Telefon: 30 56 40 61

 

Læs mere om:

Økonomisk støtte 

Har du eller dit barn et handicap eller alvorlig sygdom, kan du få støtte til at kompensere for de udgifter, som handicappet giver.

For dig med syns-, høre-, eller talevanskeligheder

Du kan få undervisning, støtte, rådgivning og vejledning.

Sundhedspleje for børn og unge

Børn udvikler sig hele livet og har forskellige behov.  Hos sundhedsplejen kan du få råd og vejledning til, hvordan du giver dit barn en sund opvækst fra fødslen, til han eller hun går ud af folkeskolen.