Skip Navigation

Har du brug for hjælp til rengøring og personlig pleje?

Du kan søge om hjemmepleje, hvis du er handicappet, ældre eller har været syg. Du kan også få en samtale med pårørendekonsulenten, hvis du har en pårørende, der er syg mm.

Du kan få støtte til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet og få leveret mad. For at få hjemmepleje skal du visiteres dertil.

Kontakt Rådgivningsteamet på telefon 76 29 45 00

Mandag-fredag fra kl. 8:30-13:00


Luk alle
Åbn alle

Træning af dine færdigheder inden du får hjælp og pleje 

Når du søger om hjælp og pleje bliver du tilbudt genoptræning (kaldet et rehabiliteringsforløb). I et rehabiliteringsforløb vil du sammen med en terapeut træne dine færdigheder og få afklaret, om du har brug hjemmehjælp og i hvilket omfang. Et forløb vil typisk strække sig over 4-8 uger.
Forløbet kan være af kortere eller længere varighed afhængig af dine individuelle behov. 

Målet med rehabilitering et at støtte dig til et godt og meningsfuldt liv, hvor du kan klare mest muligt i din hverdag.

Yderlig information:
Hvis du modtager hjemmepleje, og gerne vil høre mere om mulighederne for et rehabiliteringsforløb, skal du kontakte din visitator.
Hvis du ikke tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du rette henvendelse til:
Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen Rådgivningsteamet
Telefon: 76 29 45 00
Mandag-fredag fra kl. 8:30-13:00

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf).

Læs kvalitetsstandard for rehabilitering (pdf)

Har du behov for at få din mad leveret?

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du søge om madservice.

Hvem leverer madservice?

Det Danske Madhus

Madservice - Mad og Måltid

Leth Catering


Hvordan søger jeg om madservice?

Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende.
Ellers skal du rette henvendelse til:
Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen Rådgivningsteamet
Telefon: 76 29 45 00 - Mandag-fredag fra kl. 8:30-13:00

Læs kvalitetsstandard for madservice (pdf)

Klippekort for dig der modtager hjemmepleje 

Med klippekortet kan du fx få hjælp til at

  • gå ture 
  • lave mad
  • få læst højt
  • besøge venner

Hvordan søger jeg om klippekort?
Hvis du tidligere har haft kontakt til en visitator, skal du kontakte vedkommende.
Ellers skal du rette henvendelse til: Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen Rådgivningsteamet
Telefon: 76 29 45 00 - Mandag-fredag fra kl. 8:30-13:00

Læs mere om klippekortordningen i denne brochure (pdf).

Læs kvalitetsstandard for klippekortordningen (pdf)

Udskrivelse fra sygehus

Det er vigtigt, at du får den hjælp, du har brug for, når du bliver udskrevet fra sygehuset. Kommunens Kom Godt Hjem team hjælper dig med det.

Det er altid sygehuset, der vurderer, hvornår udskrivelsen skal planlægges, og det er sygehuset der taget kontakt til kommunen. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din udskrivelse, skal du henvende dig til den aktuelle afdeling. 

For at sikre at du får en god og tryg overgang fra sygehus til dit hjem, har vi et team i kommunen, der hedder Kom Godt Hjem. I samarbejde med dig og sygehuset hjælper teamet dig med at få den hjemme- og sygepleje og eventuelle hjælpemidler, du har brug for, når du kommer hjem. 

Læs mere om udskrivelse fra sygehus

Er du pårørende til en ældre eller syg?

- få en samtale med vores pårørendekonsulent

Det kan være svært at være pårørende til et familiemedlem, der er ældre, syg eller på anden måde har brug for hjælp. Det er naturligt i en sådan situation at føle bekymring, sorg, krise mm.

  • Vores pårørendekonsulent tilbyder samtaler både pr. telefon eller ansigt til ansigt, hvor I sammen kan vende bekymringer, tanker og muligheder. 

  • Pårørendekonsulenten kan også hjælpe dig ifm. dialog og samarbejde med medarbejdere i kommunens tilbud.


Kontakt:

Kirsten Kirk Ladefoged
Telefon 20 20 59 64 - man-fre mellem 9-15


 

OBS: Har du lyst til at blive instruktør?

Vi søger lige nu frivillige undervisere/instruktører til selvhjælpskurset "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende". På kurset kommer du til at undervise andre i at passe bedre på sig selv, så de får mere overskud og en bedre hverdag. For at blive instruktør skal du have erfaringer som pårørende til en nærtstående med langvarig sygdom og have lyst til at undervise og dele erfaringer med andre pårørende.

Hvert kursus varer 7 uger med en ugentlig mødegang af 2 1/2 time. Der er typisk 12-16 deltagere på et hold.

Yderligere information kontakt:

Kirsten Kirk Ladefoged
Telefon: 20 20 59 64

Læs mere om at blive instruktør/underviser til selvhjælpskurset i denne pjece

 

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker mail (kræver NemID)