Gå til hovedindhold
Ældre

Udskrivelse fra sygehus

Det er vigtigt, at du får den hjælp, du har brug for, når du bliver udskrevet fra sygehuset. Kommunens Kom Godt Hjem team hjælper dig med det.

 • Læs op

Indhold

  Det er altid sygehuset, der vurderer, hvornår udskrivelsen skal planlægges, og det er sygehuset der taget kontakt til kommunen. Det betyder, at hvis du har spørgsmål til din udskrivelse, skal du henvende dig til den aktuelle afdeling.

  For at sikre at du får en god og tryg overgang fra sygehus til dit hjem, har vi et team i kommunen, der hedder Kom Godt Hjem. I samarbejde med dig og sygehuset hjælper teamet dig med at få den hjemme- og sygepleje og eventuelle hjælpemidler, du har brug for, når du kommer hjem.

  Sygehusafdelingen laver sammen med dig en beskrivelse af dit behov for hjælp, som de sender elektronisk til kommunen. Herefter vurderer en udskrivelsesvisitator, hvilken hjælp eller andre tilbud du kan få.

  Har du, eller dine pårørende, spørgsmål omkring din udskrivelse, kan du kontakte afdelingen på sygehuset.

  Et team bestående af sygeplejersker, terapeuter og medarbejdere fra hjemmeplejen hjælper dig med den behandling og pleje, du har brug for, så du kan blive så selvhjulpen som muligt. 

  Du kan frit vælge mellem tre leverandører af hjemmepleje, som kommunen har godkendt.

  Den hjælp du evt. tilbydes kan tage udgangspunkt i en genoptræningsplan og ofte også et rehabiliteringsforløb. I et rehabiliteringsforløb vil du sammen med en terapeut træne dine færdigheder og få afklaret, hvilken type hjælp, du har brug for. 

  Nogle gange kombineres rehabilitering med andre tilbud, fx træning. Typen af træning vil afhænge af din genoptræningsplan fra sygehuset. Igennem hele forløbet bliver du hjulpet og vejledt af de medarbejdere, som er tilknyttet dit forløb.

  Der er mange ting, dine pårørende kan hjælpe dig med. Det er som udgangspunkt altid dine pårørende, der skal sikre, at hjemmet er klargjort, inden du kommer hjem fra sygehuset. Det er også dine pårørendes ansvar at hente medicin til dig på apoteket.

  Sygehuset og Kom Godt hjem teamet bestiller i fællesskab hjælpemidler, der er brug for i hjemmet.

  Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet er i orden, når du modtager hjemmepleje i dit hjem. Du skal være opmærksom på, at det kan det være nødvendigt at flytte rundt på møblerne eller installere hjælpemidler, for at du kan få hjælp. 

  Du har selv ansvaret for at gøre plads til de hjælpemidler, der er brug for.

  Hvis du af forskellige årsager ikke kan udskrives fra sygehuset direkte til egen bolig, kan du visiteres til et midlertidigt ophold. Der er egenbetaling på de midlertidige ophold.

  Hvis du oplever at have brug for mere eller mindre hjemmepleje, end den du får, skal du tage kontakt til visitationen.
  Læs mere om hjemmepleje

  Oplever du, mod forventning, tilbagefald efter udskrivelse, skal du kontakte din egen læge eller hjemmesygeplejen

  Se video om hvad der sker, når du skal udskrives fra sygehuset

  Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

  For yderligere oplysninger kontakt:

  Kom Godt Hjem
  Telefon: 76 29 38 71
  Telefontid: 8.30 - 13.00