Gå til hovedindhold
Strategier og politikker

Tilsyn

Vi skal som kommune årligt udarbejde tilsynspolitik på området praktisk hjælp og pleje. Desuden skal vi føre tilsyn på plejecentre.

 • Læs op

Indhold

  Læs kommunens tilsynspolitik for praktisk hjælp og pleje 2023 (pdf). 

   

  Styrelsen for patientsikkerhed

  Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Kommunale behandlingssteder som Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre tilsyn med er: den kommunale akutfunktion, hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og bosteder for borgere med handicap og sindslidelse. Tilsynene afløser de tidligere tilsyn fra embedslægen.

   

  Læs tilsynsrapport for Vital Horsens på Styrelsen for patientsikkerhed

  Læs tilsynsrapport for Vital Horsens, døgnrehabiliteringsafdelingen på Vital Horsens, Akutpladser

  Læs tilsynsrapport for Amalie

  Læs tilsynsrapport for Ekstern Beskæftigelse

  Læs tilsynsrapport for Dagnæs hjemmepleje

  Læs tilsynsrapport for Torsted hjemmepleje

  Læs tilsynsrapport for botilbuddet Tingstedet, Brædstrup

  Læs tilsynsrapport for Sydbyens Hjemmepleje

  Læs tilsynsrapport for Botilbud Fussingsvej

  Læs tilsynsrapport for bo- og værestedet Vesterled

  Læs tilsynsrapport for Ternevej

   

  Du kan finde tilsynsrapporter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

   

  Kommunalt tilsyn på plejecentre 

  • Kommunen besøger uanmeldt plejecentre mindst én gang årligt for at føre tilsyn. Tilsynet gennemføres af ekstern konsulent.
  • Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder konsulenterne en rapport.
  • Hvis der er fundet fejl og mangler, kontrollerer tilsynet, at plejecentret har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden.
  • Tilsynet kan også beslutte at gennemføre ekstra uanmeldte besøg. 

  Læs årsrapport for tilsyn på plejecentre og daghjem 2022 

  Se oversigt over de forskellige plejecentres hjemmeside

  Fødevarekontrol

  Se kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen