Skip Navigation

Genbrugspladser - også for virksomheder

Du kan bruge vores genbrugspladser til sorteret affald, der svarer til det, en almindelig husholdning har. Virksomheder skal være tilmeldt genbrugspladsordningen og betale pr. besøg for aflevering af affald på genbrugspladsen. Betaling foregår med en SMS-ordning.  

Åbningstider

Luk alle
Åbn alle

Hvad er erhvervsaffald?

Erhvervsaffald er affald fra en virksomhed eller affald, du får, når du udfører dit job - også hvis det job foregår i en privat bolig.

Du skal betale, når du afleverer erhvervsaffald på genbrugspladserne.

 

Vær opmærksom på

  • Alt affald skal sorteres - herunder ved at skille dit affald ad.
  • Brug kun klare sække, hvis du skal pakke dit affald ind.
  • Dit køretøj må maksimalt veje 3.500 kg. Dertil eventuelt tilhørende trailer.
  • Virksomheder skal betale pr. besøg.
  • Virksomheder skal betale særskilt for aflevering af farligt affald.
  • Virksomheder må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.
  • Deponicontaineren er som udgangspunkt lukket.
    Containerne åbnes først, når du tilkalder en pladsmedarbejder. Medarbejderen vejleder dig i, hvad der må lægges i deponicontaineren. Du vil kunne opleve at blive bedt om at skille dit affald ad.

 

Hvad kan du aflevere på genbrugspladserne?

Find oversigten over hvad du kan aflevere på de enkelte genbrugspladser og hvilken container, affaldet skal i (på vores anden side om genbrugspladserne).

Betalingsmetoder og priser

Luk alle
Åbn alle

De mest stillede spørgsmål

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Team Virksomhedsaffald

Telefon: 76 29 26 56
virksomhedsaffald@horsens.dk

Telefontider

Mandag - onsdag
9:00-15:00

Torsdag
9:00-17:00

Fredag
9:00-13:00

Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.