Skip Navigation

Regnvand på din grund

Søg tilladelse til at nedsive eller udlede regnvandet på din grund.

Du kan håndtere regnvandet, der falder på din egen grund, på forskellige måder

Hvis du ikke afleder dit regnvand via det offentlige kloaksystem (kun muligt i de kloakerede områder), kan en løsning være

  • at udlede regnvandet til et vandområde (vandløb, sø eller fjorden)
  • at håndtere regnvandet der, hvor det falder (lokal afledning af regnvand (LAR)). Det kan fx være at nedsive regnvandet på din egen grund via en faskine, et regnbed, et bassin eller lignende.

Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil udlede eller nedsive regnvandet.


Du må ikke nedsive alle typer af regnvand

Man må kun nedsive uforurenet vand fra blandt andet tage, terrasser, gårdmiljøer og indkørsler. Noget regnvand kan indeholde forurenende stoffer og skal derfor håndteres på en særlig måde.

Så vær særligt opmærksom på følgende, før du søger:

  • Du må ikke nedsive regnvand fra områder, hvor der er risiko for forurening. Det er fx områder, hvor der bruges sprøjtemidler, hvor der er saltet, og hvor der holder oliedryppende biler. Du vil derfor ikke få tilladelse til at nedsive fra områder, hvor der er risiko for forurening.
  • Tagvand fra tage med kobber, zink, bly og tagpap må som udgangspunkt ikke nedsives i faskiner, men skal i stedet nedsive fra jordoverfladen igennem en vegetationsdækket overflade (regnbede). Grunden til dette er, at der kan være miljøfremmede stoffer i kobber, zink, bly og tagpap. Disse stoffer bliver ikke så godt tilbageholdt ved nedsivning fra faskine i forhold til nedsivning fra jordoverfladen. Dermed kan stofferne potentielt udgøre en risiko for grundvandet.
Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Regnvands- og spildevandsteamet

Telefon: 76 29 29 29
spildevand@horsens.dk