Regnvand på din grund

Søg tilladelse til at nedsive eller udlede regnvandet på din grund.

Du kan håndtere regnvandet, der falder på din egen grund, på forskellige måder

Hvis du ikke afleder dit regnvand via det offentlige kloaksystem (kun muligt i de kloakerede områder), kan en løsning være

  • at udlede regnvandet til et vandområde (vandløb, sø eller fjorden)
  • at håndtere regnvandet der, hvor det falder (lokal afledning af regnvand (LAR)). Det kan fx være at nedsive regnvandet på din egen grund via en faskine, et regnbed, et bassin eller lignende.

Du skal søge tilladelse hos os, hvis du vil udlede eller nedsive regnvandet.

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Regnvands- og spildevandsteamet

Telefon: 76 29 29 29
spildevand@horsens.dk

Åbningstider:

Mandag og tirsdag 10:00 til 15:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 til 13:00 og 16:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00