Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Kloak, vand og miljø
Anmeldelse

Håndtering af jord

Kend reglerne for jordflytning, hvis du skal skille dig af med jord fra din ejendom. Eller hvis du vil bygge på en forurenet grund.

 • Læs op

Indhold

  Vidste du at...

  • I mange tilfælde skal du anmelde jordflytningen til os, før du flytter mere end 1 m3 jord fra din grund.
  • Du skal søge en såkaldt §8-tilladelse, hvis du vil udføre byggeprojekter på en forurenet grund.
  • Jordens forureningsgrad har betydning for hvilke regler, der gælder, når man vil grave, flytte og bygge på jorden. Du finder information om eventuel registreret forurening på din ejendom på vores digitale kort WebKort.
  • Du skal ringe 112, hvis du opdager eller har mistanke om jordforurening på din ejendom.

  SELVBETJENING

  Vi anbefaler dig at få din vognmand ("jordflytter") til også at anmelde jordflytningen.

  Anmeldelse af jordflytning

  Skal du flytte mere end 1 m3 overskudsjord fra din grund, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

  I mange tilfælde skal du anmelde jordflytningen til os via JordWeb.dk, før du flytter jorden.

  Hvis du skal have en transportør til at flytte jorden, anbefaler vi, at du indgår aftale med en transportør, der også vil stå for den eventuelle jordanmeldelse.

  Vi skal behandle din anmeldelse, før du må flytte jorden. Anmeld i god tid, så det ikke bliver en bremseklods for dit projekt.

  Vi har som hovedregel 4 uger til at behandle din anmeldelse. Vi bestræber os dog på at behandle anmeldelserne mindst én gang ugentligt – med forbehold for ferie og sygdom.

  Vores behandling af anmeldelserne skal sikre, at forurenet jord ikke bliver flyttet hen, hvor den kan være til skade for mennesker, natur og grundvandet.

  Du skal anmelde din jordflytning, hvis du flytter mere end 1 m3 jord og jorden enten

  • er forurenet
  • kommer fra en grund, der er områdeklassificeret
  • kommer fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • kommer fra en offentlig vej
  • kommer fra et godkendt modtageanlæg for jord.

  Se om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen og/eller kortlagt som forurenet eller muligt forurenet på vores digitale kort WebKort.dk.
  På den måde kan du se, om din ejendom er omfattet af reglerne om anmeldepligt.

  Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ jord eller mindre, skal du ikke anmelde det til os.

  Er der tale om ren jord eller jord fra et områdeklassificeret areal, kan du uden videre flytte jorden og aflevere den på genbrugspladsen eller et andet godkendt modtageanlæg.

  Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom, kan du aflevere jorden på genbrugspladsen eller et andet godkendt modtageanlæg, hvis du har aftalt det med stedet først.

  Områdeklassificering, jordforurening og byggeprojekter på forurenet grund

  Er din grund forurenet?

  Du skal have tilladelse fra os efter jordforureningslovens § 8 til at lave bygge- og anlægsarbejde og til at ændre på arealanvendelsen på en forurenet grund. Du skal søge denne såkaldte §8-tilladelse uafhængigt af din eventuelle ansøgning om byggetilladelse.

  Søg tilladelse til ændring af arealanvendelsen og/eller bygge-/anlægsarbejde på et forurenet areal (§ 8-tilladelse) (Word).

  Formålet med en §8-tilladelse er at sikre, at det planlagte projekt sker på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. De vilkår, vi stiller til projektets gennemførelse, vil afhænge af det konkrete projekt og af jordforureningens omfang og sammensætning.

  • Vi anbefaler altid, at du kontakter en miljørådgiver med erfaring inden for jordforurening til at hjælpe dig med eventuelle forureningsundersøgelser, til at udarbejde ansøgningsmaterialet m.v
  • Kontakt os, hvis du vil vide mere om §8-tilladelser.

  Du har pligt til straks at ringe 112, hvis der sker et miljøuheld på din grund, hvor forurenende stoffer løber ud på jorden og fører til forurening eller risiko for forurening af jorden.

  Ring til os på telefonnummer 76 29 29 29, hvis du - fx i forbindelse med et gravearbejde - opdager eller får mistanke om, at jorden på din ejendom er forurenet.

  Bor du i byzonen, skal du som udgangspunkt anmelde, når du flytter jord fra din ejendom.

  Al byzone er som udgangspunkt ifølge loven klassificeret som et lettere forurenet område. Det er den såkaldte områdeklassificering som betyder, at hele områder er klassificeret som lettere forurenet. Oftest er lettere jordforurening opstået gennem mange års påvirkning fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv.

  Hvis din matrikel ligger inden for den såkaldte områdeklassificering betyder det, du er omfattet af reglerne for jordflytning.

  Er jorden forurenet?

  Miljøstyrelsen har udarbejdet en oversigt over ofte stillede spørgsmål og svar om jordforurening. Afhængigt af om du ejer en forurenet ejendom, ønsker at købe en forurenet ejendom eller af andre årsager søger oplysninger om forurenede ejendomme kan du få svar på mange af dine spørgsmål på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Se spørgsmål og svar om forurenet jord på mst.dk.