Gå til hovedindhold
Udvikling
Strategier og politikker

Sammen sætter vi klimaet på dagsordenen

Se vores nye klimaplan, som sætter retningen for vores klimaindsats. Find desuden inspiration til, hvordan du kan gøre din hverdag mere klimavenlig.

 • Læs op

Indhold

  Læs om vores varmeplan

  Varmeplan 2023-2030

  Horsens Kommunes Varmeplan beskriver planlagte udviklinger i varmeforsyningen for hele kommunen. Planen indeholder en undersøgelse af, hvor i kommunen der er potentiale for fjernvarme og beskriver, hvilke varmeløsninger der er fordelagtige i de områder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme.

  Varmeplan blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2022. 

  Se Varmeplan 2023-2030 (pdf)

  FAQ - Se generelle spørgsmål og svar om varmeløsninger (pdf)

  Fælles varmeløsninger i de små lokalsamfund

  På baggrund af vores varmeplan har vi samarbejdet med kommunens landsbyer om at få afdækket mulighederne for fælles varmeløsninger i de enkelte lokalsamfund. Lokalsamfundene har hver især kunnet søge om at få udarbejdet et beslutningsgrundlag med konkrete fakta om hvilken type fælles varme, der er den teknisk og økonomisk bedste løsning i netop deres lokalsamfund.

  Søvind og Haldrup er vores pilotprojekter. Begge byer har fået udarbejdet et beslutningsgrundlag og er i gang med at skaffe opbakning til at lave fælles varme.

  Desuden har Sønder Vissing, Vestbirk, Kattrup, Sattrup, Tønning-Træden og Tvingstrup søgt beslutningsgrundlag, hvilke alle burde være færdigudarbejdet i år.

  Borgermøder om fælles varmeløsninger

  I Søvind/Haldrup er vi i gang med vores pilotprojekt vedrørende en fælles varmeløsning.

  Der er nu udarbejdet et beslutningsgrundlag for deres videre proces.

  Varmegruppen og de rådgivende konsulenter præsenterede beslutningsgrundlaget på borgermødet den 15. august 2023. Nu skal borgerne i fællesskab beslutte sig for, om de vil oprette et fælles varmeselskab.

  Se præsentationen fra borgermødet (pdf)

  Læs vores pressemeddelelse fra december 2022 omkring Søvind/Haldrups opstart på processen

  Tak til alle jer, der mødte op til borgermødet om fælles varmeløsninger den 23. august 2023.

  Se præsentationen fra borgermødet (pdf)

  Tak til alle, som deltog på møderne.

  Møderne blev samtidig sendt live til borgere på Endelave.

  Se præsentationen fra borgermødet (pdf)

  Tak til alle jer, der mødte op med stor spørgelyst til borgermødet om fælles varmeløsninger den 15. maj 2023.

  Se præsentationen fra borgermødet (pdf)

  Læs om vores klimaplan

  Klimaplan 2022-2026 sætter retning for klimaindsatsen

  I Horsens Kommune har vi en ambition om at blive CO₂-neutrale i 2030 og blive robuste over for klimaforandringer. Vores Klimaplan 2022-2026 skal hjælpe os med at komme helt i mål med ambitionen. 

  Læs Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Læs den forkortede pixi-udgave af Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Læs Tiltagskataloget til Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Klimaplanens 6 temaer - tips til din hverdag

  Energi udgør 44 % af udledningen i Horsens kommune.

  Energi dækker både den strøm og den varme, vi bruger.

  Energien bliver hele tiden mere grøn gennem udvikling af vedvarende energi som vindmøller, solceller og biogas. Konvertering til fjernvarme eller andre grønne varmekilder er et vigtigt tiltag.

  Tips til din hverdag:

  • Energieffektiviser dit hjem ved fx at isolere
  • Udskift olie- og naturgasfyr
  • Tag kortere bade
  • Sænk temperaturen 1° C og spar 5 % på varmeregningen
  • Fyld vaskemaskine og opvasker helt og vask på lave temperaturer
  • Skift til LED og sluk på kontakten

   

  Følg med i Energistyrelsens energi-spare-kampagne på SparEnergi.dk

  Transport udgør 28 % af udledningen i Horsens kommune.

  Transport er en stor del af udledningen i Horsens i dag og vil fortsat være en betydelig del af udledningen helt frem til 2050. Det skyldes især, at Horsens er en pendlerkommune. Vi ejer mange biler og bruger dem også flittigt.

  Færre biler på vejene og konvertering fra benzin og diesel er de vigtigste elementer i at reducere denne sektor.

  Tips til din hverdag:

  • Kør flere sammen i bil til arbejde og fritidsaktivitet
  • Tag cyklen eller brug kollektiv trafik
  • Køb en elbil, når du skal skifte bil

   

  Etablering af el-ladestandere i vores kommune

  Det skal være endnu nemmere for alle at vælge el-bilen. Derfor vil vi være med til at sikre, at vi får etableret offentligt tilgængelige el-ladestandere bredt fordelt i kommunen.

  Horsens Byråd vedtog Strategi for Ladeinfrastruktur den 21. juni 2022. Strategi for Ladeinfrastruktur beskriver hvorhenne og hvilke typer ladestandere skal op for at dække behovet i kommunen. Strategien indgår som et konkret tiltag i Klimaplanen for Horsens Kommune.

  Udrulningen foregår i to etaper fra efteråret 2022.

  Læs vores Strategi for Ladeinfrastruktur (pdf)

  Læs udrulningsplanen for ladeinfrastruktur (pdf)

  Landbruget og vores brug af arealer udgør 24 % af udledningen i Horsens Kommune.

  Det er en stor del af udledningen - og derfor skal vi drive landbrug og bruge vores arealer, så det er så klimavenligt som muligt. Det kan handle om alt fra fødevareproduktion og skovrejsning til solcelleanlæg og bebyggelse. Derfor er det vigtigt at have fokus på at udvikle nye fælles klimaløsninger.

  Tips til din hverdag:

  • Plant træer i haver og på fællesarealer
  • Lad græsset stå højt og kør mindre med din græsslåmaskine
  • Handl lokale og årstidsbestemte råvarer

  Den måde, vi køber ind og forbruger varer, betyder rigtig meget for den udledning, vi skaber. Selvom udledningen måske sker langt fra Horsens, når en t-shirt eller computer bliver lavet, er vi som forbrugere ansvarlige for en del af den udledning. Klimaet kender nemlig ikke noget til landegrænser eller nyeste mode. Selvom Danmark er et lille land udleder vi per borger meget mere end verdensgennemsnittet.

  Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvar.

  Tips til din hverdag:

  • Køb kun det du skal bruge og reparer
  • Køb genbrug eller bedst mulig kvalitet
  • Spis mere plantebaseret

  Kommunen som koncern udgør 1 % af den samlede udledning i Horsens Kommune.

  Horsens Kommune som koncern er en af de største virksomheder inden for kommunegrænsen. Kommunen ejer den største bygningsmasse, bruger meget energi og er arbejdsgiver for flere tusinder medarbejdere.

  Derfor spiller det en vigtig rolle, hvad vi gør med vores egen drift.

  Hvad kan kommunen gøre:

  • Skifte til at køre i elbiler
  • Energieffektivisere bygninger
  • Udfase olie- og naturgasfyr
  • Fremme klimavenlige indkøb
  • Bygge efter bæredygtige principper

  Klimaet er under forandring. Det oplever vi allerede i form af flere og kraftigere regnskyl.

  For at være på forkant med de klimaforandringer, vi allerede oplever i dag, er det vigtigt at vide, hvordan vi kan klimatilpasse os, så vi mindsker presset på kloakkerne ved oversvømmelser og mindsker risikoen for skader.

  Tips til din hverdag:

  • Mere græs og grønne område og mindre fliser og asfalt
  • Hold på vandet i haven med små vandhuller, regnbede og søer
  • Brug regnvandsopsamler og brug vandet til havevanding

  Få gode klimaråd og læs om vores indsatser

  Hvad gør vi som kommune?

  I september 2020 vedtog byrådet, at Horsens Kommune skal tilslutte sig klimaprojektet DK2020. Det betyder, at vi for øjeblikket er i gang med at udarbejde en ambitiøs, lokal klimaplan, der skal være færdig i efteråret 2022.

  I klimaplanen vil vi pege på, hvilke konkrete klimatiltag der skal sættes i gang for at sikre, at vi senest i 2050 er CO2-neutrale. Faktisk er vi så ambitiøse, at vi i Horsens har et ønske om at nå dette mål allerede i 2030.

  Derudover skal planen give bud på, hvordan vi som kommune tilpasser os klimaforandringer som f.eks. ekstremregn og stormflod.

  Klimaudfordringer er ikke noget, vi som kommune kan løse alene. Derfor udarbejder vi planen i tæt samspil med kommunens forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og ikke mindst borgere.

  Du kan læse meget mere om klimaprojektet DK2020 på Realdanias hjemmeside

  Genbrug mere, brænd mindre, tænk cirkulært!

  Det er grundidéerne - og de tre målsætninger - i vores såkaldte ressourceplan, som giver bud på, hvordan vi vil håndtere vores affald i kommunen frem mod 2030.

  Planen indeholder i alt 37 konkrete initiativer, som skal være med til at sætte fokus på vores affald som en ressource og sikre, at vi bl.a. fordobler mængden af genstande, der går direkte til genbrug.

  Du kan læse vores ressourceplan og se endnu flere konkrete initiativer lige her

  Mere end 2.000 plante- og dyrearter er i fare for at forsvinde fra Danmark. Den udvikling vil vi i Horsens Kommune være med til at vende, så også fremtidige generationer kan opleve en spændende og artsrig natur.

  Som led i den indsats har vi lavet en biodiversitetsstrategi, som peger på, hvad vi kan gøre for at nå målet om en rig og varieret natur til glæde for både dyr, planter og mennesker.

  Du kan læse ”Biodiversitetsstrategi 2020 – En rigere natur i Horsens Kommune” lige her. 

  Er du blevet mere nysgerrig – og vil du gerne være med til at øge biodiversiteten – kan du finde meget mere information på vores hjemmeside www.vildmedhorsens.dk.

  I Horsens Kommune har vi sat os et mål om at være CO2-neutrale i 2030. For at følge med i vores udvikling laver vi løbende klimaregnskaber over vores CO2-udledning – både for os selv som virksomhed og for kommunen som geografisk område.

  Er du interesseret i at se vores CO2-regnskaber, finder du dem lige her.

  Få gode klimaråd

  For at nå målet om at være CO2-neutrale i 2030 her i Horsens Kommune, kræver det en indsats fra os alle – borgere, virksomheder, foreninger og kommunen selv.

  Der er heldigvis masser af ting, vi alle sammen kan gøre for at reducere vores klimaaftryk. Vi kan reducere madspild, spise grønnere, hoppe på cyklen, rejse miljøvenligt, genbruge mere, reparere ting, der er i stykker og meget mere. Alle tiltag – store som små – virker.

  Her på siden inspirerer og deler vi gode klimaråd med hinanden - så vi sammen kan gøre Horsens grønnere.