Gå til hovedindhold

Klimaplanen, tiltagskatalog og klimaregnskab

Vores klimaplan sætter rammerne for klimaneutralitet og klimatilpasning. Det tilhørende tiltagskatalog konkretiserer de tiltag, vi arbejder med eller har på tegnebrættet. For at følge med i vores udvikling laver vi løbende klimaregnskaber over vores CO2-udledning.

 • Læs op

Indhold

  Klimaplan 2022-2026 sætter retning for klimaindsatsen

  I Horsens Kommune har vi en ambition om at blive CO₂-neutrale i 2030 og blive robuste over for klimaforandringer. Vores Klimaplan 2022-2026 skal hjælpe os med at komme helt i mål med ambitionen. 

  Læs Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Læs den forkortede pixi-udgave af Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Læs Tiltagskataloget til Klimaplan 2022-2026 (pdf)

  Klimaplanens 6 temaer - tips til din hverdag

  Energi udgør 44 % af udledningen i Horsens kommune.

  Energi dækker både den strøm og den varme, vi bruger.

  Energien bliver hele tiden mere grøn gennem udvikling af vedvarende energi som vindmøller, solceller og biogas. Konvertering til fjernvarme eller andre grønne varmekilder er et vigtigt tiltag.

  Tips til din hverdag:

  • Energieffektiviser dit hjem ved fx at isolere
  • Udskift olie- og naturgasfyr
  • Tag kortere bade
  • Sænk temperaturen 1° C og spar 5 % på varmeregningen
  • Fyld vaskemaskine og opvasker helt og vask på lave temperaturer
  • Skift til LED og sluk på kontakten

   

  Følg med i Energistyrelsens energi-spare-kampagne på SparEnergi.dk

  Transport udgør 28 % af udledningen i Horsens kommune.

  Transport er en stor del af udledningen i Horsens i dag og vil fortsat være en betydelig del af udledningen helt frem til 2050. Det skyldes især, at Horsens er en pendlerkommune. Vi ejer mange biler og bruger dem også flittigt.

  Færre biler på vejene og konvertering fra benzin og diesel er de vigtigste elementer i at reducere denne sektor.

  Tips til din hverdag:

  • Kør flere sammen i bil til arbejde og fritidsaktivitet
  • Tag cyklen eller brug kollektiv trafik
  • Køb en elbil, når du skal skifte bil

   

  Etablering af el-ladestandere i vores kommune

  Det skal være endnu nemmere for alle at vælge el-bilen. Derfor vil vi være med til at sikre, at vi får etableret offentligt tilgængelige el-ladestandere bredt fordelt i kommunen.

  Horsens Byråd vedtog Strategi for Ladeinfrastruktur den 21. juni 2022. Strategi for Ladeinfrastruktur beskriver hvorhenne og hvilke typer ladestandere skal op for at dække behovet i kommunen. Strategien indgår som et konkret tiltag i Klimaplanen for Horsens Kommune.

  Udrulningen foregår i to etaper fra efteråret 2022.

  Læs vores Strategi for Ladeinfrastruktur (pdf)

  Læs udrulningsplanen for ladeinfrastruktur (pdf)

  Landbruget og vores brug af arealer udgør 24 % af udledningen i Horsens Kommune.

  Det er en stor del af udledningen - og derfor skal vi drive landbrug og bruge vores arealer, så det er så klimavenligt som muligt. Det kan handle om alt fra fødevareproduktion og skovrejsning til solcelleanlæg og bebyggelse. Derfor er det vigtigt at have fokus på at udvikle nye fælles klimaløsninger.

  Tips til din hverdag:

  • Plant træer i haver og på fællesarealer
  • Lad græsset stå højt og kør mindre med din græsslåmaskine
  • Handl lokale og årstidsbestemte råvarer

  Den måde, vi køber ind og forbruger varer, betyder rigtig meget for den udledning, vi skaber. Selvom udledningen måske sker langt fra Horsens, når en t-shirt eller computer bliver lavet, er vi som forbrugere ansvarlige for en del af den udledning. Klimaet kender nemlig ikke noget til landegrænser eller nyeste mode. Selvom Danmark er et lille land udleder vi per borger meget mere end verdensgennemsnittet.

  Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvar.

  Tips til din hverdag:

  • Køb kun det du skal bruge og reparer
  • Køb genbrug eller bedst mulig kvalitet
  • Spis mere plantebaseret

  Kommunen som koncern udgør 1 % af den samlede udledning i Horsens Kommune.

  Horsens Kommune som koncern er en af de største virksomheder inden for kommunegrænsen. Kommunen ejer den største bygningsmasse, bruger meget energi og er arbejdsgiver for flere tusinder medarbejdere.

  Derfor spiller det en vigtig rolle, hvad vi gør med vores egen drift.

  Hvad kan kommunen gøre:

  • Skifte til at køre i elbiler
  • Energieffektivisere bygninger
  • Udfase olie- og naturgasfyr
  • Fremme klimavenlige indkøb
  • Bygge efter bæredygtige principper

  Klimaet er under forandring. Det oplever vi allerede i form af flere og kraftigere regnskyl.

  For at være på forkant med de klimaforandringer, vi allerede oplever i dag, er det vigtigt at vide, hvordan vi kan klimatilpasse os, så vi mindsker presset på kloakkerne ved oversvømmelser og mindsker risikoen for skader.

  Tips til din hverdag:

  • Mere græs og grønne område og mindre fliser og asfalt
  • Hold på vandet i haven med små vandhuller, regnbede og søer
  • Brug regnvandsopsamler og brug vandet til havevanding

  CO2-regnskaber

  I Horsens Kommune har vi sat os et mål om at være CO2-neutrale i 2030. For at følge med i vores udvikling laver vi løbende klimaregnskaber over vores CO2-udledning – både for os selv som virksomhed og for kommunen som geografisk område.

  Er du interesseret i at se vores CO2-regnskaber, finder du dem lige her.