Gå til hovedindhold
Service til virksomheder
Anmeldelse
Foreninger og tilladelser

Dyrehold og produktioner

Har du et erhvervsmæssigt eller ikke-erhvervsmæssigt dyrehold? Se om du skal anmelde eller søge tilladelse, hvis du gerne vil ændre eller udvide dit dyrehold.

 • Læs op

Indhold

  Man skelner mellem erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige dyrehold, som reguleres forskelligt

  Et erhvervsmæssigt dyrehold kræver oftest en tilladelse eller godkendelse fra kommunen.
  Vi godkender og fører tilsyn med de erhvervsmæssige dyrehold.

  De ikke-erhvervsmæssige dyrehold kan du etablere uden at kommunen først skal orienteres, med mindre du bor i områder, der er planlagt til boliger.

  Du kan se grænserne for de ikke-erhvervsmæssige dyrehold herunder. Længere nede kan du læse mere om, hvordan du anmelder eller søger om tilladelse/godkendelse.

  Størrelsen af dit dyrehold

  Størrelsen af dit dyrehold har også betydning for de krav, der er til dyreholdet og de bygninger, dyrene skal opholde sig i.

  Hvis dit dyrehold er større end det nedenstående antal dyr, skal du anmelde dette til kommunen via blanketten. Er dyreholdet samlet set mindre end eller lig med, skal det ikke anmeldes - altså kan du blot gå i gang.

  1. 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  2. Derudover må du have ét af de følgende dyrehold
   a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
   b) 4 stykker kvæg, som ikke er omfattet af punkt a
   c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
   d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
   e) 15 slagtesvin
   f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
   g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
   h) andre dyretyper end nævnt i a-g, hvis staldarealet til disse dyr ikke overstiger 25 m²
   i) forskellige dyretyper, hvis summen af procentandelen af hver dyretype nævnt i a-h ikke er større end 100%.

  Fx vil regnestykket for 2 stykker kvæg (b) og 5 moderfår (f) være 50 % + 50 % = 100 %, hvilket ikke skal anmeldes.

  Har du

  • mindre dyrehold, hvor staldarealet er mindre end 100 m2
  • dyrehold bestående af heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse, hvor staldarealet er mindre end 175 m2 (300 m2 ved vinteropstaldning)
  • hestehold, hvor staldarealet er mindre end 200 m2
  • udegående dyrehold uden faste staldanlæg (flytbare skure).

  Og vil du gerne lave ændringer på din ejendom?

  Så skal du anmelde det til os.

  Anmeld ændringer/udvidelser af mindre erhvervsmæssige dyrehold på indberetning.horsens.dk (Husk MitID)

  Du får en kvittering, når vi har modtaget din anmeldelse. Du kan forvente svar på din anmeldelse inden for to uger, hvis din anmeldelse er fuldstændig.

  Få vejledning om reglerne (husdyrgødningsbekendtgørelsens regler) om mindre erhvervsmæssige dyrehold på mst.dk.

  Få mere information om landbrugsbyggeri på landbrugsinfo.dk.

  Hvis du har et dyrehold, hvor staldarealet (produktionsarealet) er større end 100 m2.

  Søg tilladelse hvis du vil udvide eller ændre dit dyrehold med et produktionsareal på mere end 100 m2 via husdyrgodkendelse.dk (husk MitID).

  Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende en situationsplan, som viser nuværende og fremtidige bygninger, opbevaringsanlæg m.v.

  Hvis du søger om miljøgodkendelse efter § 16a, skal du også indsende en miljøkonsekvensrapport.

  Du får en kvittering fra os, når vi har modtaget din ansøgning.

  Få mere vejledning om miljøregulering af husdyrhold på mst.dk.

  Ikke alle ændringer/etableringer kræver tilladelse eller godkendelse, men kan i stedet klares ved en anmeldelse.

  En anmeldelse indeholder en forenklet sagsbehandling, hvor vi sikrer os, at betingelserne for at anvende anmeldeordningen er opfyldt.

  Du kan anmelde

  • Etablering, udvidelse eller ændring af driftsbygninger (Halmlader, maskinhaller, malkerum m.v., kornlagre, foderlagre og malkestalde)
  • Etablering, udvidelse eller ændring af ensilageopbevaringsanlæg
  • Etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning
  • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning
  • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter
  • Skift mellem dyretyper
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøeffektiv teknologi eller teknik
  • Emissionsorienteret produktionstilpasning
  • Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi.

  Anmeld dine ændringer/etableringer via husdyrgodkendelse.dk (Husk MitID).

  Hvis du ikke hører fra os inden for 3 uger, har vi accepteret din anmeldelse som fyldestgørende, og du kan forvente en afgørelse i sagen senest to måneder efter din indsendelse.

  Læs mere om de forskellige anmeldeordninger på mst.dk.

  Læs om oplysningskravene til anmeldelsen på mst.dk.

  Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider nedenstående størrelsesgrænser:

  • 30 høns og
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger og
  • et dyrehold med enten
  1. 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
  2. 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af punkt 1
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
  5. 15 producerede slagtesvin
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
  8. andre dyretyper, hvis samlede staldareal (produktionsareal) ikke overstiger 25 m2
  9. forskellige dyretyper sammensat efter punkterne 1-7 eller 8, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter punkterne 1-7 eller 8, ikke tilsammen overstiger 100 %

  Svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold er hverken tilladt i byzone- eller sommerhusområder eller områder i landzonen, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

  I nogle tilfælde kan vi dog dispensere her fra.

  Få vejledning om reglerne (miljøaktivitetsbekendtgørelsens regler) om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på mst.dk.

  SELVBETJENING