Skip Navigation

Underretning, rådgivning og vejledning

Mener du, at et barn mistrives, eller har du brug for vejledning til dit barns trivsel? 

OBS: Vores åbne anonyme rådgivning holder stadig åbent hver torsdag kl. 16-18, men grundet covid-19 er det p.t. kun muligt at rette henvendelse telefonisk.
Ring på tlf. 7629 3400 og bestil en tid til et opkald, inden torsdag kl. 12. Så ringer vi dig op torsdag mellem kl. 16-18.
Du kan fortsat godt være anonym, så længe du ikke oplyser navn ved henvendelsen.

 

Er du bekymret for et barn eller en ung? 

Hvis du har en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år mistrives, har du pligt til at underrette det til kommunen.

Luk alle
Åbn alle

Mulighed for hjemmetræning

Hvad er hjemmetræning?

Hjemmetræning er en samlet betegnelse for den træning af dit barn, som du selv udføre, som et alternativ og/eller supplement til et kommunalt tilbud om hjælp og støtte efter servicelovens § 32. Formålet med hjemmetræning er at give dig mulighed for at spille en aktiv rolle i indsatsen over for dit barn.

Dit barn er i målgruppen for hjemmetræning, hvis

 • han/hun er under 18 år
 • har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • har et sådant behov for støtte og behandling, at der skal iværksættes et særligt tilbud
 • han/hun vil ofte have sammensatte behov, der kræver en indsats fra flere forskellige fagpersoner.
   

Afgørelsen af om dit barn er i målgruppen for hjemmetræning baserer sig på en konkret og individuel vurdering af dit barns behov for særligt støtte- og behandlingstilbud efter servicelovens § 32. 

Hvor kan du søge?

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at søge om hjemmetræning, skal du kontakte Familiecentret på tlf. 76 29 34 00 eller via sikker mail (kræver NemID) 

Den maksimale sagsbehandlingstid er 8 måneder. 

Læs mere om hjemmetræning på socialstyrelsen.dk 

Har du et barn med cerebral parese? 

Alle børn med CP har mulighed for at deltage i et cerebral parese opfølgningsprogram (CPOP).
I CPOP tilbydes dit barn årlige screeninger hos ergo- og fysioterapeuter. Der laves standardiserede tests fra opfølgningsprogrammet. 

 • Testresultaterne bringes med til den tværfaglige konsultation på regionens sygehus, hvor de gennemgås med børnelægen, ortopædkirurgen og bandagisten.
 • Screeningerne sikrer, at de fagpersoner, dit barn møder, kan følge dit barns udvikling og dermed være på forkant med eventuelle ændringer i barnets indsats.
 

For yderligere oplysninger kontakt:

Katrine Møller Klausen
Vital Horsens, Centrum for Sundhed og Træning
Telefon: 76 29 38 01


Få råd og vejledning ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR vejleder og rådgiver dagtilbud, skoler og forældre i forhold til:

 • udvikling og læring hos børn og unge fra 0-18 år
 • børn og unge, der har vanskeligheder med indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, sansemotorik eller læsning
 • en inkluderende praksis, så børn og unge, så vidt muligt, forbliver en del af fællesskabet i nærmiljøet.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning varetages i Horsens af Tværgående Enhed for Læring.

Luk alle
Åbn alle

Vil I være pleje- eller aflastningsfamilie?

Som plejefamilie kan I gøre en forskel for et barn eller ung, der har det svært. 

I skal kunne rumme børn med særlige behov, eksempelvis fordi de er følelsesmæssigt sårbare og/eller har forskellige grader af handicap. 

For at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I først godkendes af Det Sociale Tilsyn midt

Som pleje- og aflastningsfamilier kan I få støtte i form af:

 • tæt samarbejde med familieplejekonsulenten
 • regelmæssige besøg  
 • sparring fra familieplejekonsulenten
 • cafémøder
 • kollegagrupper og gruppesupervision
 • efteruddannelse.

Forstærkede plejefamilier
Du har også mulighed for at blive forstærket plejefamilie. Her gælder særlige ansættelsesvilkår, og I kan få efteruddannelse, supervision mm. Læs mere om forstærkede plejefamilier (pdf).

Send ansøgning, CV, uddannelsespapirer samt dokumentation for erhvervserfaring m.v. (godkendelse og socialrapport).

Yderligere oplysninger:
Kontakt Familieplejen på: Send sikker mail (kræver NemID) eller telefon: 76 29 14 01

Se vejledninger, nyheder, håndbog for plejefamilier mm. på medarbejderportalen (du skal logge på med NemID)

 

Ungeforum - klubtilbud for dig som anbragt ung

Er du fyldt 11 år, og er du anbragt eller har tidligere været anbragt i plejefamilie mm., kan du komme i en ungeklub. Her kan du udbygge dit netværk, møde andre unge med lignende baggrund og få en snak med voksne (familieplejekonsulenter og ungevejledere).

Vi laver forskellige aktiviteter både i pavillonen på Fuglevang, og udeaktiviteter som Gokart, Segway, Lasergame, bowling mm. Desuden arrangerer vi en årlig forårstur med overnatning. 

Tid og sted
Hver anden torsdag kl. 15.00 - 21.00. Pavillonen, Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens

Kontakt
Familieplejekonsulent
Ole Severinsen
Telefon: 22 60 41 36

Familieplejekonsulent
Katrine Laursen
Telefon: 30 56 40 61

 

Kontakt os

Familiecentret

Robert Holms vej 5
8700 Horsens

Telefon: 76 29 34 00
Send sikker mail (kræver NemID)


Åbningstider
 
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30 
Torsdag 8:30 til 17:00 
Fredag 8.30 til 13.30

Udenfor almindelig åbningstid

Ved absolut akutte situationer kontakt:
Horsens Politi på telefon 114

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 90
Send sikker post (kræver NemID)