Skip Navigation

Sammen sætter vi klimaet på dagsordenen

Se vores nye klimaplan, som sætter retningen for vores klimaindsats. Find desuden inspiration til, hvordan du kan gøre din hverdag mere klimavenlig.

Klimaplan 2022-2026 sætter retning for klimaindsatsen

I Horsens Kommune har vi en ambition om at blive CO2-neutrale i 2030 og blive robuste over for klimaforandringer. Vores Klimaplan 2022-2026 skal hjælpe os med at komme helt i mål med ambitionen. 

Læs Klimaplan 2022-2026 (pdf)

Læs den forkortede pixi-udgave af Klimaplan 2022-2026 (pdf)

Læs Tiltagskataloget til Klimaplan 2022-2026 (pdf)

 

Varmeplan 2023-2030

Horsens Kommunes Varmeplan beskriver planlagte udviklinger i varmeforsyningen for hele kommunen. Planen indeholder en undersøgelse af, hvor i kommunen der er potentiale for fjernvarme og beskriver, hvilke varmeløsninger der er fordelagtige i de områder, hvor der ikke er mulighed for fjernvarme.

Varmeplan blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2022. 

Se Varmeplan 2023-2030 (pdf)

FAQ - Se generelle spørgsmål og svar om varmeløsninger (pdf)

Klimaplanens 6 temaer - tips til din hverdag

Luk alle
Åbn alle

Få gode klimaråd

For at nå målet om at være CO2-neutrale i 2030 her i Horsens Kommune, kræver det en indsats fra os alle – borgere, virksomheder, foreninger og kommunen selv.

Der er heldigvis masser af ting, vi alle sammen kan gøre for at reducere vores klimaaftryk. Vi kan reducere madspild, spise grønnere, hoppe på cyklen, rejse miljøvenligt, genbruge mere, reparere ting, der er i stykker og meget mere. Alle tiltag – store som små – virker.

Her på siden inspirerer og deler vi gode klimaråd med hinanden - så vi sammen kan gøre Horsens grønnere.

Hvad gør vi som kommune?

Luk alle
Åbn alle