Skip Navigation

Politikker og strategier for ældreområdet

Ældre borgere i kommunen skal have mulighed for selvbestemmelse over eget liv, samt frihed til at leve det liv, de altid har har levet - også hvis behovet for hjælp opstår.