Har du brug for træning og genoptræning?

Du kan få træning, genoptræning og rådgivning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde din evne til at fungere i hverdagen.

Vigtig information

Til dig der skal i gang med genoptræning:

I forhold til Covid-19 følger vi retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at vi har justeret vores tilbud og indrettet vores lokaler og træningsfaciliteter, så alle vores tilbud igen er åbne for visiterede brugere.

Har du spørgsmål kontakt:

Strakskoordinationen i Vital Horsens
Telefon: 76 29 38 03
Telefontid: mandag, onsdag og fredag 8.30-9.30
Send sikker mail (kræver NemID)

Luk alle
Åbn alle

Rehabiliteringsforløb forud for hjemmepleje

Når du søger om hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver, vil en visitator sammen med dig vurdere dit behov for hjælp. Visitator sætter sig grundigt ind i din situation og vurderer, om du vil have gavn af et rehabiliteringsforløb. 

Formålet med rehabiliteringsforløbet er, at du bliver helt eller delvist i stand til at klare dig selv.

I et rehabiliteringsforløb vil en terapeut hjælpe dig med

  • at afdække dit behov for hjælpemidler og/eller tilpasse dit hjem
  • at komme ud af ensomhed og deltage i samfundslivet i højere grad 
  • at lave fysisk træning og træne i dagligdags-aktiviteter.

Et rehabiliteringsforløb kan foregå i dit hjem eller som udeaktiviteter, og det vil typisk strække sig over 4-8 uger. Forløbet kan vare kortere eller længere tid - afhængigt af dine behov. 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen
Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

 

Læs mere om rehabilitering i denne pjece (pdf)

Skiftesporet - en hjælp til at blive mere aktiv  

Skiftesporet tilbyder forløb med fokus på fællesskab og livskvalitet, så du igen får mod på at være sammen med andre og deltage aktivt i forskellige aktiviteter.

Du får støtte til at overkomme vanskeligheder i forbindelse med fx ensomhed, isolation og inaktivitet, og vi arbejder målrettet på, at dine ønsker for fremtiden kan realiseres.

Kontakt:
Dorte Betina Lee, Helle Werner Madsen og Bente Bjerrum.
Telefon: 76 29 37 73 
Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8.00 - 9.00

 

Læs mere om Skiftesporet (pdf)

 

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt

Strakskoordinationen i Vital Horsens

Telefon: 76 29 38 03 

Telefontid: mandag, onsdag og fredag 8.30-9.30 

Send sikker mail (kræver NemID)

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker mail (kræver NemID)