Private og offentlige vandløb - på din mark og i vores fælles natur

Se, hvad dine pligter som lodsejer er, når der er et privat vandløb på din ejendom. Søg tilladelse, hvis du vil aflede vand til en allerede etableret rørledning. Se, hvad vi gør for at forbedre vandkvaliteten i vores vandløb.

Vandråd 2019 - Kontakt os senest 30. oktober

Det er atter muligt at oprette Vandråd til lokal inddragelse i vandområdeplaner.

Er I en landsdækkende erhvervsorganisation, landsdækkende grøn organisation eller lokal forening, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand? Og ønsker I, at der bliver oprettet et vandråd for Randers Fjord- og Horsens Fjord-oplandet, som I senere kan søge om deltagelse i?

Så skriv til mailto:naturogmiljoe@horsens.dk?body=Husk, at det ikke er sikkert at skrive personlige oplysninger i en almindelig e-mail. Det gælder fx dit cpr-nummer, helbredsmæssige eller økonomiske oplysninger. Du kan skrive sikkert til os via Digital Post på https://horsens.dk/Borgerservice/NemIDogDigitalPost/DigitalPost

Fristen er den 30. oktober 2019.

 

Vi opfordrer alle relevante organisationer og foreninger at skrive til os.

Læs mere om hvad et vandråd er, hvordan vandrådet bliver oprettet, hvem der kan anmode om oprettelse af vandrådet m.m. (pdf)

Hvad er et vandløb? 

Eksempler på vandløb er grøfter, kanaler, bække, åer, søer, vandhuller og rørlagte vandløb og drænledninger.

Der er private og offentlige vandløb. De private vandløb er oftest de små grøfter og vandløb, de rørlagte vandløb og drænledninger. De offentlige vandløb er typisk de større vandløb.

Hvem skal vedligeholde vandløbene?

Om et vandløb er privat eller offentligt, er udelukkende et spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for at vedligeholde vandløbet – dig eller os? Det handler ikke om, hvem der ejer jorden eller vandløbet.

Hvis der er et privat vandløb på eller ved din mark, har du pligt til at vedligeholde det. Vi vedligeholder de offentlige vandløb.

Vi er vandløbsmyndighed for både de private og de offentlige vandløb.

Private vandløb

Luk alle
Åbn alle

Projekter der skal forbedre vandkvaliteten i vores vandløb

Luk alle
Åbn alle

Aktuelt projekt: Vi fjerner fysiske spærringer af Gudenåen ved Vestbirksøerne

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Natur og Miljø

Telefon: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk